Mobiele menu

Brakkenstein beweegt en ontmoet.

Projectomschrijving

Professionals en vrijwilligers die één op één contact hebben met ouderen in de wijk Brakkenstein signaleren dat veel ouderen een klein sociaal netwerk hebben, ze nauwelijks de deur uitkomen en weinig bewegen. Alhoewel ouderen dit zelf ook vaak als probleem ervaren, lukt het hen doorgaans niet om de eigen situatie te veranderen.

In dit project gaan aanbieders van activiteiten in de wijk (zoals medewerkers van buurt- en sportverenigingen, dagbestedingsvoorzieningen en het buurtcafé en/of wijkplaats) intensief samenwerken met mantelzorgers, professionals en vrijwilligers die bij de ouderen ‘achter de voordeur komen’ (zoals de huisarts, de wijkverpleegkundige, de medewerker van de woningbouwvereniging en vrijwilligers van de Zonnebloem). Ze gaan, in overleg met ouderen en met elkaar, een wijkbrede werkwijze ontwikkelen. Dit om ouderen uit Brakkenstein die weinig sociale contacten hebben en nauwelijks de deur uitkomen, te ‘verleiden’ om er weer op uit te gaan, weer onder de mensen te komen en meer te gaan bewegen.

Verslagen


Eindverslag

In de wijk Brakkenstein in Nijmegen staat BUUR, een wijkplaats van, voor en door bewoners. BUUR is er om een kopje koffie te doen, een lekker hapje te eten, samen leuke dingen te doen en er voor elkaar te zijn als dat nodig is.

Om dat laatste te realiseren voert BUUR sinds 2018 een sociaal programma uit.
Sinds 2020 richt BUUR zich met haar sociale programma op de ouderen in de wijk en dan m.n. de groep kwetsbare ouderen omdat deze nog onvoldoende beeld is en meedoet in het wijkleven.

Met de subsidie van ZonMW is het BUUR gelukt vraag en aanbod samen te brengen in een wijknetwerk van zorg-en welzijnspartijen (formele zorg), buurtinitiatieven, bewoners, kleine stichtingen en verenigingen (informele partijen). In 2 bijeenkomsten hebben al deze partijen met elkaar afspraken gemaakt over hoe zij beter kunnen samenwerken opdat kwetsbare ouderen in Brakkenstein verleid worden om erop uit te gaan en onder de mensen te komen. In deze bijeenkomst is door alle partijen ook de wens uitgesproken om ipv 2 keer per jaar vier keer per jaar met het netwerk samen te komen. Het netwerk is ondertussen gegroeid van 20 naar 40 deelnemers.

De ZonMW-subsidie hebben we ook gebruikt om vóór, dóór en met (oudere) bewoners en zorg -en welzijnspartners een wandelbeleefroute in de wijk te ontwikkelen voor jong en oud. Bij de route hoort ook een beschrijving van de historie van de wijk Brakkenstein en de plekken waarlangs je loopt. In 2021 wordt deze route uitgebreid met twee nieuwe routes, een daarvan gericht op kunst in de wijk, de ander op natuurbeleving in de wijk. Tot nu toe blijkt dit initiatief een effectief middel te zijn om ook kwetsbare ouderen te bereiken.

Samenvatting van de aanvraag

Sinds een aantal jaren werken bewoners en professionals uit de wijk Brakkenstein samen met docenten en studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen om de gezondheid en het welzijn van thuiswonende, kwetsbare ouderen uit de wijk te bevorderen. In dat netwerk speelt BUUR, een wijkplaats van, voor en door bewoners van Brakkenstein, een belangrijke verbindende rol. Zij faciliteert een steeds betere afstemming tussen formele en informele aanbieders van activiteiten voor ouderen in de wijk. We zien dat daardoor een steeds grotere groep ouderen bereikt wordt en mee kan doen in het wijkleven, maar omdat we met deze activiteiten nog niet de meest kwetsbare ouderen uit de wijk bereiken, willen we een nog betere samenwerking realiseren met formele en informele partijen die één op één contact hebben met deze doelgroep. Zo'n betere samenwerking komt niet zomaar tot stand. Daar moeten we wel wat voor doen en daar hebben we ook hulp bij nodig. Het project Brakkenstein beweegt en ontmoet is geschreven in samenspraak met alle netwerkpartners en toekenning van onderhavige subsidie-aanvraag is nodig om ons doel te halen: het toeleiden van kwetsbare ouderen in de wijk naar voor hen waardevolle activiteiten en contacten in de wijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005068
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. S.A.P. Thijssen
Verantwoordelijke organisatie:
Wijkplaats BUUR