Mobiele menu

BRAND – Blootstelling aan Reclames voor Alcoholvrije drankeN en de effecten op Drinkgedrag

Reclames voor alcohol leiden tot eerder en meer alcoholgebruik onder jongeren en zijn daarom onder andere verboden tussen 6:00-21:00 uur. Jongeren worden echter steeds vaker blootgesteld aan reclames voor alcoholvrije dranken (offline/online), waar niet eenzelfde regelgeving voor is. Omdat reclames voor alcoholvrije dranken vaak sterk lijken op die voor alcoholhoudende dranken is het belangrijk om te weten hoe groot deze blootstelling aan alcoholvrije reclames is en welke effecten dit heeft op alcohol(vrij) drinkgedrag onder jongeren.

Doel

Dit project beoogt de volgende vijf vragen te beantwoorden: 1) Wat zijn belangen van verschillende stakeholders bij reclames voor alcoholvrije dranken? 2) Hoeveel worden jongeren hier (offline en online) aan blootgesteld? 3) Drinken jongeren door blootstelling aan deze reclames, naast meer alcoholvrije dranken, ook meer alcoholhoudende dranken? 4) Wat zijn condities en verklarende mechanismen van het effect van reclames voor alcoholvrije dranken op alcohol(vrij) drinkgedrag? 5) Wat zijn adviezen voor de regulatie van alcoholvrije reclames?

Aanpak/werkwijze 

We zullen bijeenkomsten organiseren met stakeholders om draagvlak te creëren voor de implementatie van de adviezen die voortkomen uit dit project. We zullen co-creatie workshops houden met de jongeren en de jongvolwassen doelgroep om de studies te optimaliseren, met bijvoorbeeld informatie over welke locaties (online/offline) de meeste reclame zichtbaar is of welke merken we moeten meenemen. Dit is belangrijk gezien de snel veranderende markt van alcoholvrije dranken. Met data-donatie en surveys zullen we inzicht krijgen in de blootstelling aan reclames (zowel online als offline) en met experimentele studies zullen we inzicht verkrijgen in de condities en onderliggende mechanismes. 

Samenwerkingspartners 

Binnen dit project wordt er samengewerkt met verschillende wetenschappelijke en maatschappelijke partijen. Zo zijn twee universiteiten betrokken (Radboud Universiteit en Universiteit van Amsterdam) met ruime wetenschappelijke expertise waaronder die van nieuwe methodes zoals data donaties. Daarnaast wordt er samen gewerkt met belangrijke beleidsadviseurs- en makers zoals het Trimbos Instituut (Expertisecentrum Alcohol) en STAP (Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid). Vervolgens zijn meerdere partijen betrokken die de verspreiding van de resultaten en adviezen waarborgen (Nijmegen Institute of Scientist Practitioners in Addiction, Jellinek/ Verslavingskunde Nederland, en Inventijn).

Verwachte resultaten 

Omdat er nog zeer weinig bekend over de mate van blootstelling aan alcoholvrije reclames en de effecten hiervan, is regelgeving soepel. Op dit moment is veel reclame voor alcoholhoudende dranken, bijvoorbeeld langs sportvelden, vervangen door die voor de alcoholvrije variant. Het is nog onbekend wat de effecten hiervan zijn en of dit wenselijk is. Kennis hierover zal helpen bij de beleidsvoering. Daarnaast zal kennis over de blootstelling en effecten van alcoholvrije reclames op een aantrekkelijke manier onder de aandacht gebracht worden bij de jongere doelgroep. Hierdoor zullen deze beter geïnformeerd worden hetgeen mogelijk kan leiden tot gezonder gedrag. 

Kenmerken

Projectnummer:
10690032320009
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2024
2028
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Martine Groefsema
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universiteit Nijmegen