Mobiele menu

BREAK COVID: COVID-19 breakthrough infections and correlates of protection

Projectomschrijving

BREAK COVID: doorbraakinfecties en correlaten van bescherming

In deze fase van de pandemie heeft bijna iedereen afweer tegen SARS-CoV-2 opgebouwd. Toch worden doorbraakinfecties na vaccinatie of natuurlijke infectie vaak gezien. Doorbraakinfecties kunnen besmettelijk zijn, vormen een risico voor kwetsbaren en kunnen ook leiden tot langdurige klachten (post-COVID). Met name de cellulaire afweer zou een belangrijke rol kunnen spelen tegen doorbraakinfecties met virus-varianten.
LUMC onderzoekers zullen bestuderen welke onderdelen van de afweer bescherming bieden tegen doorbraakinfecties. Meer dan 40 cellulaire immuun markers zullen worden gemeten bij individuen met en zonder doorbraakinfecties. Het doel is om 3-5 sleutelmarkers te duiden die voorspellend zijn voor bescherming tegen doorbraakinfecties.
De bevindingen zullen bijdragen aan inschattingen van de risico’s op doorbraakinfecties in de Nederlandse bevolking en kunnen gebruikt worden om het vaccinatiebeleid optimaal in te richten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430072110009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. E.D.L. Schmidt
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum