Mobiele menu

Bredere implementatie VraagApp

De VraagApp

Zowel voor kwetsbare mensen als voor hun naasten is het soms erg lastig om hun weg te vinden in onze samenleving. Dat geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor zaken als reizen (wat is een chipkaart en waar krijg ik die?) en het begrijpen van een brief van officiële instanties (wat staat hier nu eigenlijk?). Dit feit zorgt voor een grote druk op de mensen die zorgen: mantelzorgers, begeleiders, mentoren, wijkteam-medewerkers en cliëntondersteuners.

Voor de meer alledaagse vragen is inzet van een professional niet nodig. Ook is niet altijd de mantelzorger nodig. Sommige vragen kunnen prima door anderen worden beantwoord. Voor die vragen biedt de VraagApp een oplossing. Door een simpel en grafisch (keuze)menu kunnen gebruikers een vraag stellen in de app, via tekst of spraak. Deze vragen worden door (vooraf
gescreende) vrijwilligers beantwoord. VraagApp is 24/7 beschikbaar

In dit project willen we vragers en vrijwilligers samen brengen zodat de vraagApp goedgebruikt wordt. 

Verslagen


Eindverslag

Om het gebruik en de toepasbaarheid van de VraagApp (www.vraagapp.nl) te vergroten heeft MEE Rotterdam Rijnmond een onderzoek uitgevoerd naar deze app en de mogelijkheden voor de toekomst. Via (groeps)interviews is onderzocht welke redenen er zijn voor terughoudendheid voor gebruik van de VraagApp, of de VraagApp een meerwaarde heeft voor de SNV-methodiek en welke concrete aanpassingen kunnen bijdragen aan een bredere inzetbaarheid van de app.

Uit dit onderzoek blijkt dat de VraagApp een enorme potentie bezit en inzetbaar is voor alle kwetsbare mensen met een zekere mate van digitale vaardigheden. Daarvoor is het gratis beschikbaar stellen van de VraagApp een voorwaarde, wat vraagt om een ander businessmodel. Daarmee is de terughoudendheid van professionals bij het stimuleren van het gebruik van de app niet langer een probleem. Inzet van de app bij de SNV-methodiek kan meerwaarde hebben, maar niet als ‘standaard’-onderdeel van de aanpak.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002697
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Wapenaar
Verantwoordelijke organisatie:
MEE Rotterdam Rijnmond