Bright Minds voor Covid-19

Projectomschrijving

Jongeren in hun kracht zetten ten tijde van de coronacrisis, dat was het doel van Bright Minds voor Covid-19. Jongeren hebben in teams hulpvragen opgepakt en meegeholpen aan initiatieven van maatschappelijke organisaties zoals Buurtmaaltijden, Corona Meldpunt Merenwijk, De Oudertelefoon en Praat Nederlands met me. Ze volgden hierbij een online trainingsprogramma waarmee ze nieuwe geleerde vaardigheden direct konden toepassen. Coördinatoren, vrijwillige mentoren en peers begeleidden hen hierbij.  

De jongeren zijn dankbaar dat ze zich nuttig hebben kunnen maken, hebben maatschappelijke praktijkervaring opgedaan en hun professionele netwerk vergroot. Initiatiefnemers voelden zich gesteund en geïnspireerd door de vrijwillige inzet van de jongeren. Het heeft hen ook geholpen om hun netwerk beter in beeld te krijgen.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Door de huidige corona crisis hebben veel jongeren te maken met onzekerheid door onderwijs op afstand, uitstel/vertraging van studie, verliezen van (bij)banen, lastige arbeidsmarkt, verveling en thuiszitten en het missen van structuur. Bright Minds voor Covid-19 brengt zingeving door iets goeds te doen voor de samenleving, een mogelijkheid voor talentontwikkeling en (online) ontmoeting met andere jongeren. Aan de andere kant zijn er momenteel veel "corona initiatieven" ontstaan: maatschappelijke (burger)initiatieven om de meest kwetsbare doelgroepen (zowel qua gezondheid als sociaal-economisch) in de samenleving juist nu ondersteuning en hulp te bieden. Bright Minds creeërt een win-win situatie door deze jongeren te koppelen aan corona initiatieven die hulp kunnen gebruiken. Middels een kort trainingsprogramma over sociaal ondernemerschap willen wij inspelen op de interesses van de jongeren, werken aan hun ontwikkeling van relevante vaardigheden, mindset en talenten en bijdragen aan de verduurzaming van corona initiatieven om te kunnen voortbestaan nadat de crisis is afgekoeld. Jongeren kiezen zelf aan welk corona project zij willen werken door of 1 van de voorgeselecteerde initiatieven te kiezen, of zelf een initiatief aan te dragen. Daarbij wordt ook naar hun leerdoelen gekeken. Aan de hand van 8 uur training, 4 uur begeleiding en 20 uur praktijk zullen de jongeren zowel inhoudelijk als uitvoerend aan de slag gaan om het vraagstuk van het initiatief op te lossen. We hebben bij verschillende organisaties die activiteiten en projecten organiseren geïnventariseerd waar het zwaartepunt ligt in de behoefte aan hulp en wat de jongeren daarin zouden kunnen betekenen. Deze centrale vragen kwamen uit dit onderzoek; - Met welke organisaties kan ik samenwerken? - Hoe kan ik vrijwilligers die het initiatief nu ondersteun blijvend binden? - Hoe kan ik meer mensen bereiken en daardoor de impact voor de maatschappij vergroten? Het project draait dus echt om bijdragen op korte en lange termijn. Bright Minds voor Covid-19 is het resultaat van een samenwerking tussen Starters4Communities, Impact HUB Amsterdam en Young Impactmakers Community. In samenwerking met wervingspartners Ympact020, StudiJob en landelijke netwerken rond MDT en sociaal ondernemerschap zetten we de werving in. Gemeente Amsterdam steunt met werving en financiele middelen, en diverse partijen brengen cofinanciering in om dit online programma mogelijk te maken.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430020682
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Becher
Verantwoordelijke organisatie:
Starters4communities