Mobiele menu

Bruggen naar Gezond Gewicht in Zaanstreek-Waterland

Doel

De gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad versterken hun integrale gezondheidsbeleid gericht op gezond gewicht.

Aanpak en resultaten

Het samenwerkingsverband werkte de afgelopen vier jaar aan een gezonde leefomgeving voor een gezonde jeugd. De integrale JOGG-aanpak in Zaanstad diende hierbij als voorbeeld. Het bereiken van gezinnen met lage gezondheidsvaardigheden vroeg om een aanpak met aandacht voor het hele systeem rond een gezin en passende ondersteuning. Ook samenwerking tussen professionals uit meerdere domeinen was van belang. De deelnemende gemeentes maakten hiertoe eerst elk een plan op maat. De plannen bevatten interventies om de leefomgeving gezonder te maken en een ketenaanpak om kinderen met overgewicht en hun ouders passende ondersteuning te bieden. Betrokkenheid van inwoners was essentieel in elke fase om de aanpak te blijven verbeteren. Deelname aan de leerkring zorgde voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen de partners en andere projecten.

Samenwerkingspartners

GGD Zaanstreek-Waterland, Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid VUmc, werkplaats Sociaal domein A’dam, Huisartsenzorg ZW en VU A’dam.

Afbeelding
wat kost overgewicht

Wat kost overgewicht?

Eén van de resultaten van dit project is een literatuurstudie naar de (financiële) gevolgen van overgewicht bij kinderen.

Producten van ZonMw

Producten

Titel: Gezond opgroeien - welke hulp is er voor gezinnen?
Auteur: GGD Zaanstreek Waterland & JOGG Zaanstad
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aWyNgmskENI
Titel: Samen naar Gezond Gewicht - werkwijze JGZ
Auteur: script: GGD Zaanstreek-Waterland, Vionne van den Borden en Cunie Hilhorst film: Kalynda ten Haaf
Link: https://youtu.be/Q9Fo5THfCXI
Titel: Gezond en kansrijk Zaanstad
Auteur: Script: GGD Zaanstreek-Waterland & JOGG-Zaanstad Filmpopname: Kalynda ten Haaf
Link: https://youtu.be/fWt0p7J5KcM
Titel: Hoe werken centrale zorgverleners samen met gezinnen?
Auteur: GGD Zaanstreek-Waterland & JOGG-Zaanstad
Link: https://www.youtube.com/watch?v=x_PFgW4QTyM
Titel: Evaluatie Centrale Zorgverlener in Zaanstreek-Waterland
Auteur: GGD Zaanstreek-Waterland Monique Heemskerk en Ruy Kortbeek
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Evaluatie-CZV-2019-2022-ZW.pdf
Titel: Kind naar Gezonder Gewicht de Centrale zorgverlener als onmisbare schakel
Auteur: Stuurgroep Gezond opgroeien in Zaanstreek-Waterland, onder redactie van projectleider A de Ligt - GGD Zaanstreek-Waterland
Link: https://www.ggdzw.nl/kind-naar-gezonder-gewicht/
Titel: De associatie tussen bewegen en mentaal welbevinden?
Auteur: GGD Zaanstreek Waterland, Monique Heemskerk en Aileen Boersen
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Ass-bewegen-en-welbevinden.pdf
Titel: Beschrijving effectieve elementen ondersteuning Centrale Zorgverlener t.b.v. kwaliteit van leven
Auteur: GGD Zaanstreek Waterland, Aileen Boersen
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Effectieve-elementen-onderst-CZV.pdf
Titel: Wat kost overgewicht?
Auteur: Irma Huiberts en Wikke van Stam
Titel: Gezond opgroeien, een onderzoek naar de interventie groente hapjes
Auteur: Melanie Eichelsheim
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Toepasbaarh-interv-groente.pdf
Titel: De kinderen van Ayse spelen nu wel lekker buiten!
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Beeldverhaal_Buitenspelen.pdf
Titel: Procesbeschrijving KINDL-R vragenlijst
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Procesbeschrijving-KINDLR.pdf
Titel: Stappenkaart Groente hapjes in 10 stapjes
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Stappenkaart_Groentehapjes.pdf
Titel: Praatplaat over leefstijl voor tieners.
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Praatplaat-jongeren.pdf
Titel: Interview guide tevredenheid Centrale Zorgverlener
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Interviewguide-tevredenheid.pdf
Titel: Armoede en de gevolgen voor opgroeien en opvoeden
Auteur: NJi,Hilde Kalthoff
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Webinar-NCJ.pdf
Titel: JGZ scholing - samen naar gezond gewicht
Auteur: GGD Zaanstreek Waterland, Monique Heemskerk
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/werkwijze-TGG-voor-JGZ.pdf
Titel: Zet in op bewegen!
Auteur: Jamilla Vervoort en Rebecca Beck
Link: http://www.ggdzw.nl/wp-content/uploads/2023/03/Webinar-Motor-ontwikkeling-0-4.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
531006105
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Koehoorn
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zaanstreek-Waterland
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.