Mobiele menu

B@school

Kinderen die wonen in achterstandswijken moeten gewoon mee kunnen doen. B@School biedt kinderen uit deze wijken de kans om via sporten vaardiger te worden op het gebied van sociale-emotionele, motorische en fysieke ontwikkeling. De Vos Danscentrum en Boksschool Teus de Kruyf ontwikkelen B@School. De combinatie boksen en breakdance is uniek. Dansen is een vorm van creativiteit. Kinderen durven zichzelf meer te uiten, krijgen meer zelfvertrouwen. Met boksen leren zij weerbaarheid, discipline, normen en waarden. De sporten vullen elkaar aan: ritme, kracht en voetenwerk zijn gemeenschappelijke vaardigheden. Gewicht, conditie en sociale vaardigheden verbeteren door deze sporten. Tijdens het sporten staan vriendschap, ontmoeting en plezier centraal. Samen met de scholen worden in- en naschoolse boks- en breakdancelessen aangeboden. Het doel is kinderen te enthousiasmeren, te stimuleren en door te geleiden naar georganiseerde sport in Alphen aan den Rijn.

Verslagen


Eindverslag

B@School, het sportimpulsproject in Alphen aan den Rijn, waarbij gedurende twee jaar 1550 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool door middel van breakdance- en bokslessen tijdens schoolbrede sportprojecten konden kennismaken met deze stoere sporten heeft zijn vruchten afgeworpen.

Het project richtte zich op de Jilib-doelgroep (Jeugd in lage inkomensbuurten). In negen basisscholen werd het project uitgevoerd. Gedurende 2 maanden ontvingen de kinderen in de veilige omgeving van hun eigen klas de boks- en breakdancelessen door professionele trainers. Naast de sportspecifieke doelstellingen ging het in deze lessen nadrukkelijk ook om aspecten als respect voor elkaar, jezelf durven te laten zien, vertrouwen en plezier in sport.

De projectperiodes werden afgesloten met zg. battles, waarbij ouders werden uitgenodigd. Tijdens de battles werd volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ouders te wijzen op het belang van sportbeleving voor kinderen in georganiseerde omgevingen. Na afloop kregen kinderen de mogelijkheid aangeboden om tegen gereduceerd tarief drie maanden proeflidmaatschappen aan te gaan bij verschillende sportverenigingen.

Op deze manier zijn 42 kinderen doorgeleid naar een duurzaam lidmaatschap bij een sportclub, daarvan waren er 32 nog niet eerder lid van een sportvereniging.

Tijdens interviews met alle kinderen is gebleken dat gemiddeld 27% van de kinderen niet aangesloten is bij georganiseerde sport. Grote verschillen zijn er wel tussen scholen waargenomen.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft inmiddels besloten het project ook de komende periode voort te zetten binnen de kaders van het vitaliteitsakkoord.

In samenwerking met vier scholen in de wijk Ridderveld in Alphen aan den Rijn is het project B@School tot nu toe aan 24 groepen aangeboden. De sporten boksen en breakdance worden positief ontvangen door leerlingen en leerkrachten, ouders blijken enthousiast voor dit aanbod. Van alle leerlingen is geïnventariseerd of ze lid zijn van een sportvereniging en hoe vaak zij in de week aan sportbeoefening doen.
Na afloop van de lessen in klasverband zijn kinderen die niet aan sport doen uitgenodigd tegen minimaal tarief een proeflidmaatschap van drie maanden aan te gaan bij een uit vijf te kiezen sportverenigingen.
Het aanbod van het Jeugddeelnamefonds Alphen aan den Rijn om zonder voorwaarden vooraf de betaling van het lidmaatschap van deze drie maanden te garanderen leidt nog niet tot deelname van kinderen via deze regeling.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007361
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. de Vos
Verantwoordelijke organisatie:
De Vos Danscentrum