Mobiele menu

BSV Enkhuizen voor en door jongeren

Deze aanvraag richt zich op Enkhuizen Noord, een lage inkomensbuurt. BSV VOOR EN DOOR JONGEREN. In Plan Noord, met een lage sportdeelname, weinig betrokkenheid en financiële middelen is een gezamenlijk initiatief voor en door de jongeren een must. De samenwerkingspartners uit deze aanvraag willen een verbeterd sportaanbod ontwikkelen, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de (niet-sportende) jongeren, met als doel een toename van de sportparticipatie. Om eigenaarschap onder jongeren te vergoten worden zij zelf leidend om activiteiten en evenementen voor en met elkaar te organiseren. Op basis van deze signalen wordt een segmentering aangebracht binnen de groep jongeren: 10-13 De groep jongeren die nog lid zijn van een vereniging maar dreigen af te haken (behouden). 14-17 Jongeren die zijns afgehaakt helpen om -zelf- nieuwe betekenisvolle activiteiten te realiseren. Met name van dit segment worden ook de OUDERS betrokken. 18-21 De jongeren die nog in het dorp wonen na de middelbare school.

Verslagen


Eindverslag

Het Sportimpuls JILIB had als doel jeugd tussen de 10 en 21 jaar die niet of te weinig bewoog of dreigde te stoppen met hun sport- en beweegactiviteit, te stimuleren om juist fysiek in beweging te komen of te blijven.

Tijdens de eerste kick-off zijn 50 kinderen en jongeren langsgekomen, waarvan 22 jongeren tussen de 10 – 21 jaar oud. De projectgroep was niet tevreden met deze opkomst. Daardoor is er voor gekozen een kick-off 2.0 te organiseren. Hier kwamen ruim twee keer zoveel kinderen en jongeren op af. 48% van deze deelnemers viel in de doelgroep. Naar aanleiding van de tweede kick-off en een promotiecampagne, hebben 48 jongeren deelgenomen aan het kennismakingsaanbod. Helaas zijn maar 16 van hen doorgestroomd naar het structurele sportaanbod. Eén reden hiervoor kan zijn dat 80% van de bereikte doelgroep, die de enquête heeft ingevuld, al lid is van een vereniging.

Het project is helaas niet verlopen zoals verwacht.

De Buurtsportvereniging voor en door jongeren is per 1 september 2019 van start gegaan. Nadat alle neuzen en verwachtingen de zelfde kant op stonden is er een kick-off georganiseerd, met aansluitend en kennismakingsaanbod. Helaas komen nog niet de gewenste aantallen af op de activiteiten. We gaan daarom in het tweede jaar nog een kick-off geven voor het duurzaam aanbod, nu proberen we dit nog beter te promoten en meer verenigingen er bij te betrekken waardoor het aantrekkelijk is voor een nog breder publiek waardoor we meer jongeren hopen te trekken. In het tweede jaar hopen we ook de jongeren in te kunnen gaan zetten bij evenementen bij verenigingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007315
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
F. de Wit
Verantwoordelijke organisatie:
Madjoe Volleybal