Mobiele menu

Buddy to Buddy Young

Projectomschrijving

De MDT-reis

Hun wereld openstellen voor andere culturen, bijdragen aan een inclusievere samenleving en minder eenzaamheid voor vluchtelingen. Dat is het doel van dit reguliere MDT-traject voor jongeren dat in totaal 5 maanden duurt. Deelnemers verruimen hun eigen wereld en helpen vluchtelingen met integreren door 1 op 1 wekelijks met elkaar op te trekken. Hierdoor krijgen de jongeren een grotere betrokkenheid bij de opvang en integratie van vluchtelingen.

De deelnemers doen eerst mee aan een aantal vaste onderdelen, zoals een informatiebijeenkomst, intake en een informatief en interactief collega. Daarna worden de buddy’s op basis van gemeenschappelijke interesses aan elkaar gekoppeld. De koppeling start tijdens een feestelijke matchingsdag. Na deze start spreken de buddy’s elke week 1 op 1 af. De jongeren zetten hun talenten in door samen een groepsactiviteit te organiseren voor alle andere buddy’s. Elke twee weken doen de jongeren mee aan een groepsactiviteit.

Tijdens het traject zijn er begeleidingsbesprekingen met een begeleider en intervisiebijeenkomsten. De MDT-reis wordt afgesloten met een eindfeest. Elke deelnemer ontvangt een landelijk MDT-certificaat.

De tijdsinvestering is ongeveer 4 uur per week, gedurende 5 maanden en in totaal tussen de 80 tot 100 uur.

Betekenis

  • Voor jongeren

Naast leren over en bijdragen aan integratie werken jongeren tijdens dit traject ook aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ze ontdekken welke rol ze graag spelen in het team en hoe ze hun talenten kunnen inzetten om dat wat ze individueel ervaren over te brengen op een grotere groep mensen. Deelname is bovendien een ervaring waaruit deelnemers kunnen blijven putten in het contact dat ze hebben met anderen in de maatschappij.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het verminderen van het sociale isolement van nieuwkomers en het verhogen van de betrokkenheid van Nederlanders bij de opvang en integratie van deze groep kan bijdragen aan het afnemen van verschillende maatschappelijke problemen, zoals polarisatie, uitingen van vreemdelingenhaat en verbale en fysieke agressie.
Deelnemende organisaties kunnen door middel van dit MDT-traject hun maatschappelijke betrokkenheid concreet maken, hun bereik vergroten en eventuele producten verrijken.

Doelgroep

Jongeren tussen 14 en 27 jaar.

Regio

Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Gerelateerde links

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met het MDT-traject Buddy to Buddy Young bieden we jongeren de kans om hun wereld open te stellen voor andere culturen en concreet bij te dragen aan een inclusievere samenleving en minder eenzaamheid. Jongeren verruimen hun wereld en helpen vluchtelingen door gedurende vier maanden wekelijks samen op te trekken. De op gelijkwaardigheid gebaseerde 1-op-1 verbinding die we tot stand brengen is ingebed in een groepsverband en wordt ondersteund met diverse beproefde methodes van matching en intervisie die het traject kracht en effectiviteit geven. Deelname aan het traject is zowel voor de vluchteling als de jongere een verrijking en draagt op persoonlijk niveau bij aan ontwikkeling van de jongere en aan succesvolle integratie van nieuwkomers. Naast het eigen traject zet de jongere zich ook breder in door samen met hun buddy en met andere deelnemers ontmoetingsactiviteiten te organiseren. In vijf maanden krijgen ze alle handvatten aangereikt om de basis voor een goed contact te leggen. Na het doorlopen van een aantal vaste onderdelen: informatiebijeenkomst, intake en een informatief en interactief college, worden buddy’s op basis van gemeenschappelijke interesses aan elkaar gekoppeld. Het begin en het eind worden gevierd tijdens een feestelijke matchingsdag en een spetterend eindfeest. Na de officiële start tijdens de matchingsdag spreken buddy’s wekelijks één-op-één met elkaar af en benutten ze hun talenten door samen een groepsactiviteit te organiseren voor alle andere buddy’s die tegelijkertijd met hun traject zijn gestart.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430052110006
Looptijd: 88%
Looptijd: 88 %
2021
2024
Projectleider en penvoerder:
S. van Graas
Verantwoordelijke organisatie:
Buddy to Buddy