Mobiele menu

Buitenbende

De MDT-reis

Leren door te doen! Vmbo-leerlingen tussen de 14 en 17 jaar gaan aan de slag op een praktijkleerplek die aansluit bij hun passie. In de wijk, op school, bij een vereniging, een bedrijf of organisatie in de stad. Daar draaien ze mee met een bestaande activiteit, een eigen initiatief of geven een onderzoek vorm. Ze scherpen daarmee hun creatieve, sportieve, organisatorische en sociale talenten aan.

De voorbereiding bestaat uit een training van 7 bijeenkomsten waarbij de jongeren zich richten op ‘kennismaken met jouzelf’. Tijdens de praktijkperiode houdt de cursusleider nauw contact. De laatste bijeenkomsten staan in het kader van reflectie. De jongeren delen ervaringen en gaan in gesprek met de cursus- en praktijkbegeleider over 4 vaardigheden: presentatie, ontwikkelen, organiseren & begeleiden en samenwerken.

De afsluiting is een belangrijke stap in deze MDT-reis. De leerling wordt in de
spotlights gezet en laat familie, vrienden, partners en praktijkbegeleiders zien wat hij/zij geleerd en
bereikt heeft. Een actieve eindpresentatie, met certificering, is iets om trots op te zijn en dat mag worden gedeeld!

Betekenis

  • Voor jongeren

Je eigen talenten ontwikkelen en het betekenisvol zijn voor en met anderen geeft jongeren extra positieve aandacht en bekrachtiging. Het levert ze direct meer zelfvertrouwen en een betere kijk op zichzelf op. Naast een individuele ontdekkingsreis bouwen ze een netwerk op, een community van en voor jongeren en contacten met organisaties. Het programma wordt afgesloten met een certificaat en een voller portfolio, een geschenk voor een vervolgopleiding of baan. Daarmee krijgen deze vmbo-leerlingen een flinke steun in de rug.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De jongeren zijn inzetbaar bij maatschappelijke, sportieve of culturele activiteiten en evenementen en kunnen deze zelf organiseren. De deelnemende organisaties kunnen gebruik maken van hun inzet en talenten en krijgen bovendien de gelegenheid om jongeren kennis te laten maken met hun aanbod.
Het opleiden van de praktijkbegeleiders leert organisaties bovendien beter aan te sluiten bij wat jongeren en volwassenen zélf willen en kunnen.
Voor de onderwijsinstellingen betekent deze MDT een verrijking van hun onderwijsaanbod. Zij verbinden binnen- en buitenschools leren. De gemeente realiseert haar beleid op het gebied van een Versterkt VMBO, talentontwikkeling en participatie in de stad.

Doelgroep

Jongeren tussen de 14 en 17 jaar op het vmbo die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Regio

‘s Hertogenbosch

Kenmerken

Projectnummer:
07430072110005
Looptijd: 98%
Looptijd: 98 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
S. Driessen
Verantwoordelijke organisatie:
Van Maerlant