Mobiele menu

Bundeling en verspreiding van kennis en aanbevelingen over alliantie en andere werkzame factoren

De afgelopen jaren is er in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen.

In het huidige project bundelden we inzichten en aanbevelingen van deze studies en formuleerden we wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek. Dat deden we in samenwerking met de 19 projectleiders en een klankbordgroep bestaande uit cliëntvertegenwoordigers, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek.

Gezamenlijke projectresultaten – verwerkt in een rapportage, factsheets en een animatievideo – laten zien dat een goede alliantie belangrijk is voor positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg voor jeugd. Aandacht voor de alliantie en (cliënt- en professional)factoren die daarmee samenhangen in de hulpverleningspraktijk, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek is nodig, om zo de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Producten

Het project heeft een aantal producten opgeleverd om de samenwerking tussen hulpverleners te verbeteren. 

Producten

Titel: Aandacht voor de alliantie
Auteur: HAN & Praktikon
Titel: Aandacht voor de samenwerking
Auteur: HAN & Praktikon
Titel: Werkzame factoren in de jeugdhulpverlening: Alliantie, cliëntfactoren en professionalfactoren.
Auteur: Van Hattum, M. J. C. & De Greef, M.
Titel: Aandacht voor de alliantie
Auteur: Van Hattum, M. J. C. & De Greef, M.
Titel: Aandacht voor de samenwerking. Animatie voor cliënten.
Auteur: HAN & Praktikon
Titel: Werkzame factoren in de jeugdhulpverlening: Alliantie, cliëntfactoren en professionalfactoren.
Auteur: Marion van Hattum, Marieke de Greef, Rachel van der Rijken, Milou Golbach, Ron Scholte

Verslagen


Eindverslag

De afgelopen jaren is er in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren in het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. In het huidige project bundelden we inzichten en aanbevelingen van deze studies en formuleerden we wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek. Dat deden we in samenwerking met de 19 projectleiders en een klankbordgroep bestaande uit cliëntvertegenwoordigers, professionals en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en onderzoek. Gezamenlijke projectresultaten – verwerkt in een rapportage, factsheets en een animatievideo – laten zien dat een goede alliantie belangrijk is voor positieve hulpverleningsresultaten binnen de zorg voor jeugd. Aandacht voor de alliantie en cliënt- en professional)factoren die daarmee samenhangen in de hulpverleningspraktijk, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek is nodig, om zo de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Kenmerken

Projectnummer:
729210003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J.C. van Hattum
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen