Mobiele menu

BUNDLE: Betalen voor Uitkomsten in de Nederlandse Medisch-specialistische zorg: Doen, Leren en Evalueren

Projectomschrijving

Om tot uitkomstgerichte medisch-specialistische zorg te komen, is het noodzakelijk dat het organiseren en aanbieden daarvan lonend is voor zorgprofessionals. Dergelijke ‘uitkomstgerichte bekostiging’ gebeurt echter nog op beperkte schaal. Bovendien zijn lopende initiatieven nog niet geëvalueerd.

Doel

Dit project doet onderzoek naar de impact van uitkomstgerichte bekostiging op resultaten zoals zorgkosten, zorgkwaliteit en zorgvolumes. Ook bestuderen we hoe deze resultaten tot stand zijn gekomen, en wat daarin best practices zijn.

Werkwijze

In het project kijken we naar alle fases van uitkomstgerichte bekostiging, namelijk: design, implementatie en voortzetting. We onderzoeken een breed scala aan initiatieven voor uitkomstgerichte bekostiging.

Resultaat

Op basis van dit project stellen we een handleiding voor effectieve uitkomstgerichte bekostiging op, die we zullen delen met het veld.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Om tot uitkomstgerichte zorg te komen is het noodzakelijk dat het organiseren en aanbieden daarvan lonend is voor zorgprofessionals. Ondanks dat hier consensus over bestaat vindt dergelijke ‘uitkomstgerichte bekostiging’ nog op beperkte schaal plaats. Deels ook omdat sommige initiatieven hiertoe, stranden in de designfase. Bij initiatieven die wél zijn geïmplementeerd, ontbreekt een gedegen evaluatie. Daarom is onbekend wat het effect is van uitkomstgerichte bekostiging in de Nederlandse medisch-specialistische zorg (MSZ), hoe deze resultaten tot stand zijn gekomen, en wat daarin best practices zijn. Om deze kennislacunes te addresseren, evalueert BUNDLE een breed scala aan uitkomstgerichte bekostigingsintiatieven in de Nederlandse MSZ. De initiatieven verschillen onderling in de medische aandoening waarop ze betrekking hebben, en de gebruikte financiële prikkel tot uitkomstgerichte zorg. Ook zijn bij ieder initiatief weer andere ziekenhuizen betrokken. Deze onderzoekssetting stelt BUNDLE in staat om na grondige evaluatie een breed toepasbare handleiding voor effectieve uitkomstgerichte bekostiging te ontwikkelen. Dit doet BUNDLE op basis van zowel kwantitatief onderzoek naar de causale impact van uitkomstgerichte bekostiging op kwaliteit, zorgkosten en -volume, als kwalitatief onderzoek naar de werkzame mechanismen (‘gedrag’) en relevante contextuele factoren binnen de complete ontwikkelingscyclus van het initiatief. Deze cyclus bestaat uit de design-, implementatie-, en continueringsfase. De synthese van beide evaluaties wordt in spiegelbijeenkomsten met ziekenhuizen besproken en bediscussieerd met experts van Harvard, waarna de definitieve handleiding wordt opgesteld. BUNDLE is geslaagd wanneer zal blijken dat met gebruik van de handleiding (1) meer activiteit ontstaat op het gebied van uitkomstgerichte bekostiging, (2) deze bekostiging beter wordt vormgegeven, mét bijbehorende resultaten en dat (3) voorkomen wordt dat initiatieven onnodig stranden.

Kenmerken

Projectnummer:
516008005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J.N. Struijs
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar uitkomstgericht organiseren en betalen

Hoe kom je tot samenwerkingsvormen en contractafspraken die het best passen bij de wensen en behoeftes van de patiënt? Om dit te onderzoeken, vergelijken en evalueren 6 projecten verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.