Mobiele menu

Burense kinderen naar gezond gewicht!

Dit project is gericht het op versterken en verbinden van preventie en zorg bij kinderen met overgewicht in Wapenveld. Wij realiseren een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen met overgewicht en obesitas van 8 – 13 jaar waarbij ouders actief betrokken worden. Wij laten kinderen ontdekken dat bewegen leuk kan zij. Kinderen en hun omgeving krijgen inzicht in en leren over bewegen, voeding en eigenwaarde. Een lokaal team bestaande uit een fysiotherapeut, een diëtist, een sportinstructeur en gz-psycholoog pakken dit in samenwerking met het CJG op. Er wordt gebruik gemaakt van de interventie Cool 2B Fit. Daarnaast worden sportverenigingen betrokken. Sportverenigingen leren hoe ze kinderen met overgewicht effectief kunnen laten sporten en om dit met plezier te blijven doen. Ook wordt ingezet op gezondheid binnen de scholen, om de leefomgeving van kinderen zoveel mogelijk te betrekken

Verslagen


Eindverslag

Kids in Action wordt in de gemeente Buren uitgerold onder de naam '(ge)Zin in Fit'. De interventie draait op dit moment (september 2019) in het dorp Lienden met 11 deelnemers. Deelnemers zijn naar de interventie doorverwezen door zorgprofessionals (bijvoorbeeld Jeugdarts) op basis van een ongezond gewicht (overgewicht) en voldoende motivatie om leefstijl te willen veranderen. De projectgroep die de interventie uitvoert en coördineert bestaat uit verschillende (zorg)professionals zoals Jeugdverpleegkundige, Diëtiste, Buurtsportcoach, Sportinstructeur en Gezondheidsmakelaar. Deelnemers zijn kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar waarbij het hele gezin wordt betrokken. In een periode van 24 maanden wordt toegewerkt naar een gezond gewicht en een gezond beweeg- en voedingspatroon. Tijdens de eerste 12 maanden wordt structureel 2x per week in groepsverband bewogen, zijn er voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders & kinderen en worden fittesten afgenomen. Na 12 maanden worden de bijeenkomsten in aantal teruggeschroefd en is het de bedoeling dat gezinnen de nieuwe gezondere leefstijl zoveel mogelijk zelfstandig volhouden. De betrokken professionals volgen de gezinnen op afstand en sturen bij indien nodig. Buurtsportcoaches worden ingezet voor verbindingen met lokaal beweegaanbod. Het doel is dat deelnemende kinderen na 24 maanden een gezond gewicht hebben bereikt en een gezonde leefstijl eigen hebben gemaakt. Op deze manier wordt de basis geleegd voor gezonde volwassenen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007509
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Maier
Verantwoordelijke organisatie:
Sport, health en Wellnesscentrum Juliën