Mobiele menu

Burn-out bij werknemers binnen de sector Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang: Nieuwe kansen voor re-integratie 2e spoor door inzet van Virtual Reality?

Burn-out is op dit moment de belangrijkste veroorzaker van langdurig ziekteverzuim. Tegelijkertijd is sprake van een groot personeelstekort binnen de sector Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (SWJK).

Doel

Het project beoogt het succes van re-integratie 2e spoortrajecten m.b.v. Virtual Reality te bevorderen.

Aanpak en verwachte resultaten

We richten ons hierbij op de re-integratie van langdurig met burn-out uitgevallen werknemers binnen de sector SWJK. We zetten met dit actieonderzoek in op het behoud van werknemers uit het 2e spoor voor de sector SWJK. In reflectiesessies met ervaringsdeskundigen, HR-adviseurs, re-integratiespecialisten, vertegenwoordigers van werknemers-/ en werkgeversorganisaties bepalen we de relevante acties en prioriteren deze. Daarnaast ontwikkelen we samen met alle betrokkenen in drie verschillende proeftuinen stapsgewijze verbeteringen die relevant zijn voor zowel werknemers als werkgevers. De ontwikkelde aanpak zal via diverse communicatiekanalen landelijk worden gedeeld.

Nieuwe kansen voor re-integratie 2e spoor door inzet van Virtual Reality

In de sector Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (SWJK) zijn de cijfers van uitval door overbelasting en burn-out al jaren hoog. Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelt voor dit project de komende vier jaar een nieuwe werkwijze voor de re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Het verhaal van de mens achter de cijfers staat hierbij centraal. Bekijk de overzichtswebsite van dit project voor de laatste updates en nieuws. 

Kenmerken

Projectnummer:
10490012210002
Looptijd: 35%
Looptijd: 35 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. I. Schell-Kiehl
Verantwoordelijke organisatie:
Verwey-Jonker Instituut