Mobiele menu

BuurtBLIK Heemstede

Projectomschrijving

Doel

BuurtBLIK/Stadsreporters is gericht op een beweging op gang brengen waarin senioren film-podcast- of fotoreportages maken die gedeeld worden door diverse partners uit de wijk. Daarmee dragen zij bij aan saamhorigheid in de wijk, zichtbaarheid van senioren en de actieve rol die zij daarin (kunnen) spelen. Zij nemen deel aan een diverse samenleving waarin iedereen meedoet en van betekenis kan zijn.

Plan van Aanpak

BuurtBLIK maakt samen met senioren film-, podcast- of fotoreportages. De werving van deelnemers ging vooral via mond-tot-mond reclame. De deelnemers volgden eerst een film training en gingen daarna aan de slag met filmen. Vervolgens is er actief verbanden gelegd met organisaties voor de vertoning en verspreiding van de rapportages.  

Bevindingen

Tijdens het project zijn er twee films gemaakt door senioren over activiteiten voor senioren in Heemstede. Er is een film gemaakt over internationaal dansen van WijHeemstede. De andere film gaat over de Oppeppers van Kennemerhart (voor mensen met dementie). De films zijn gedeeld door de gemeente Heemstede en de partnerorganisaties. Daarnaast zijn de films gedeeld door de lokale TV-zender Haarlem 105TV waardoor beide reportages 15.000 keer bekeken zijn.

Ook is er een schrijfworkshop aangeboden en zijn er drie podcastafleveringen gemaakt met verbogen verhalen uit een jaar pandemie te vinden onder de naam Radio BuurtBLIK.

Er is een handboek beschikbaar van het project BuurtBLIK Heemstede. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met Mirna Ligthart via mirna@studiobeeldrijk.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In gemeente Heemstede willen we in 2020 met 8 deelnemers van 75 jaar of ouder drie films maken over ontmoetingsplekken of activiteiten voor ouderen. Met als doel een goed beeld te geven van de mogelijkheden tot verbinding en activiteit voor ouderen in Heemstede en het verlagen van de drempel om daar op af te stappen en zo eenzaamheid tegen te gaan. Het project zet in op een groot draagvlak en commitment van partners die de films onder de aandacht brengen bij de doelgroep, zowel offline als online, zowel middels 1 op 1 contact als middels een bredere setting en zet in op lokale continuïteit van het initiatief. Op deze manier draagt de doelgroep, de deelnemende ouderen, bij aan de oplossing van het probleem van eenzaamheid onder ouderen. Niet alleen ontplooien zij nieuwe activiteiten en leren zij nieuwe vaardigheden in een sociale setting door samen een product te maken. Het product dat ze maken heeft maatschappelijke waarde, ze dragen daarmee actief bij aan meer verbinding in de buurt en minder eenzaamheid onder hun leeftijdsgenoten. Zowel de twee formele partners Kennemerhart en de Gemeente Heemstede als de andere lokale partners waarmee we in gesprek zijn, geven aan dat dit project aansluit op de behoefte van zowel de doelgroep ouderen als de organisaties die zich richten op ouderen. Deze aanvraag bevat naast de uitvoer van het project in Heemstede, het doen van een uitgebreide procesevaluatie van de methodiek (op basis van project in Heemstede, Haarlem en Purmerend) en het schrijven van een handboek over de interventie. Op basis hiervan ontwikkelen we een jaartraining voor professionals van welzijns- of zorginstellingen ‘Participatieve film en community building’ en werven deelnemers hiervoor. De training en het handboek richten zich op de methodiek van BuurtBLIK en de grotere visie waar die op is gebaseerd rond ‘peer’education, appreciative inquiry, storytelling/storycatching en community- building. Het handboek en de training dienen als concrete interventie voor het bestrijden van eenzaamheid op participatieve wijze waarin de doelgroep onderdeel is van de oplossing van het probleem. Ook dienen zij als inspiratie voor een nieuwe manier van werken met de doelgroep ouderen. De training zullen we na afloop van de subsidieperiode uitvoeren. We willen het handboek schrijven en de training geven omdat er een groot enthousiasme is voor deze aanpak onder zowel de doelgroep ouderen als onder zorg-, welzijn-, culturele organisaties en gemeenten. Omdat wij niet alle aanvragen zelf uit kunnen voeren en ook willen dat de methodiek onderdeel wordt van bestaande organisaties is dit een logische en zinvolle volgende stap en zou het fantastisch zijn als we dat middels deze subsidie kunnen realiseren. Middels het handboek en de training leren de deelnemers de vaardigheden en gaan er daadwerkelijk (gedurende het trainingsjaar) mee aan de slag zodat zij het structureel kunnen opnemen in de organisatie en de continuiteit van de methodiek geborgd wordt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621924
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Ligthart
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Stadsparels (in oprichting)