Mobiele menu

Buurtgezondheid Utrecht Oost

In Utrecht Oost hebben bewoners, gemeente Utrecht en organisaties op het gebied van participatie, welzijn, gezondheid en zorg het Wijkpact 'Samen Oost' opgesteld en ondertekend. De belangrijkste opgaven die in het Wijkpact 'Samen Oost' worden benoemd zijn: meer sociale cohesie in de buurten van Oost, meer laagdrempelig en preventief werken en meer aandacht voor zelf- en talentontwikkeling, een gezonde leefstijl en positieve gezondheid.

De ambitie is dat vraag en aanbod in de wijk beter bij elkaar komen en dat de juiste vraag, ondersteuning of zorg op de juiste plek wordt opgepakt door hechte samenwerking. Als eerste zichtbare stap voor bewoners is de Meterkastkaart gemaakt met een overzicht van initiatieven en organisaties in de wijk. Deze kaart is bij alle huishoudens in de wijk Utrecht Oost bezorgd. Ook wordt nauwer samengewerkt rond complexe situaties in de wijk.

In het Wijkpact 'Samen Oost' zijn concrete afspraken gemaakt over taak- en rolverdeling in de wijk, elkaar aanspreken en een transparante overlegstructuur met gemeenschappelijke focuspunten. Er is een regiegroep ingesteld en partners organiseren vier keer per jaar bijeenkomsten om te komen tot een gezamenlijke wijkagenda, een algemeen wijkportaal (met ICT) en een buurtcampus. Ook wordt jaarlijks een gezondheidsevent georganiseerd.

Uniek aan de samenwerking is dat het initiatief werd genomen door de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar, een bewonerscollectief, en dat ook de coördinatie daar komt te liggen. Deze ‘beweging naar voren’ sluit aan bij de ambitie van de gemeente Utrecht om meer zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners te leggen in samenwerking met diverse wijkpartners.

Producten

Titel: Meterkastkaart Utrecht Oost
Auteur: Anja van der Aa
Link: https://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl//documents/MeterkastkaartDEF.pdf

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.H.E. van der Aa
Verantwoordelijke organisatie:
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar