Mobiele menu

Buurtsportclubs Amsterdam Zuidoost

Uiteindelijk hebben er 193 jongeren in de leeftijd van 6-14 jaar kennis gemaakt met diverse sporten zoals honkbal, judo, atletiek en basketbal. Daarvan zijn uiteindelijk 43 deelnemers doorgestroomd naar lidmaatschap van de Marshals. We hadden op meer gehoopt, en er alles aan gedaan om zoveel mogelijk jongeren te werven, maar dit blijft lastig. Steun van ouders, school, gemeente etc. is nodig om kinderen aan het sporten te krijgen.

Verslagen


Eindverslag

Marshals heeft 5 buurtsportclubs opgezet in diverse wijken in Amsterdam Zuid-oost voor kinderen in de leeftijd van 6-15 jaar. In samenwerking met diverse sportorganisaties hebben in totaal 193 kinderen deelgenomen aan het project. Daarvan zijn uiteindelijk 43 kinderen doorgestroomd naar structureel lidmaatschap. Door de trainers te scholen in het scheppen van een pedagogisch klimaat met behulp van de Sportkanjermethode, zijn de trainers van de Marshals nu beter in staat om een pedagogische rol te vervullen, waardoor kinderen minder uitvallen in de sport en met meer plezier deelnemen.

De aanvraag Marshalls heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen uit de omliggende wijken te betrekken bij de activiteiten van de buurtsportclub Amsterdam-Zuidoost. De kinderen die mee doen aan de activiteiten zijn vooral kinderen uit gezinnen die financieel minder mogelijk hebben. De geplande activiteiten bieden de kinderen een kans om laagdrempelige te komen sporten met als mogelijkheid uiteindelijk door te stromen naar een vereniging. Er worden meerdere buurtsportclubs opgezet zodat het voor de kinderen beter te bereiken is. De lesgevers worden opgeleid via de interventies sportkanjers en schoolactieve vereniging. Dit verhoogt de kwaliteit van de lessen en zorgt voor een goede band tussen de kinderen en de lesgevers. De aanbieders hopen via vrijwilligers, inkomen activiteiten en sponsoren uiteindelijk de activiteiten te blijven continueren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004329
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. V. Zellner
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam Marshals