Mobiele menu

BUZZ2: Bekostigen Uitkomsten Zorg (van de) Zwangere

Projectomschrijving

Uitkomstgerichte geboortezorg biedt kansen om de best passende zorg aan zwangere vrouwen te leveren en de kwaliteit daarvan te verbeteren. Annature Geboortezorg is een integrale organisatie gericht op geboortezorg, die:

  • gebruik maakt van integrale bekostiging
  • werkt in één integraal dossier
  • patiëntgerapporteerde uitkomsten meet

Doel

Het doel van dit BUZZ2-project is om samen met zorgverzekeraar CZ, het Erasmus MC en de Erasmus School of Health Policy & Management een model voor uitkomstgericht betalen in de geboortezorg te ontwikkelen.

Werkwijze

Aan de hand van 2 interventies binnen Annature wordt een uitkomstgerichte afspraak over contractering gemaakt met de zorgverzekeraar. Het gaat om een interventie over diabeteszorg voor zwangeren in de 1e lijn en een interventie over de inzet van Relivopan, ofwel lachgas, in de eerste lijn tegen pijn tijdens de bevalling. Deze interventies evalueren we in de looptijd van het project met een expertisepanel. Dat gebeurt aan de hand van actieonderzoek.

Resultaat

Het eindproduct is een eenvoudig uitkomstgericht bekostigingsmodel dat kan dienen als model voor nieuwe interventies. Via het BUZZ-consortium toetsen we dit model breder en verspreiden we de bijbehorende toolkit landelijk.

Producten

Titel: Patientfolder Zwangerschapsdiabetes
Auteur: Monique Klerkx
Link: https://www.annature.nl/wp-content/uploads/2021/12/Zwangerschapsdiabetes.pdf

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Annature Geboortezorg is een integrale geboortezorg organisatie die de beste zorg voor moeder en kind wil leveren, vanuit de visie dat door integraal samenwerken en uitkomstgerichte geboortezorg overkoepelende kwaliteitswinst kan worden gerealiseerd. Annature is gereed om de stap richting uitkomstgericht betalen te maken; zij maakt gebruik van integrale bekostiging, er wordt gewerkt in een integraal dossier volgens integrale zorgpaden en de klinische en patiënt-gerapporteerde uitkomsten en ervaringen worden vastgelegd. Dit project heeft als doel om samen met het Erasmus MC, de Erasmus School of Health Policy & Management en zorgverzekeraar CZ een model te ontwikkelen voor uitkomstgericht organiseren en betalen van de geboortezorg. Wij willen dit model testen in Annature Geboortezorg aan de hand van een tweetal scenario's, waarvoor we een afspraak voor uitkomstgericht betalen maken met CZ. Deze scenario's worden in de looptijd van dit project zowel zorginhoudelijk als financieel ontwikkeld, geanalyseerd en geëvalueerd met een expertisepanel aan de hand van actie-onderzoek. Het eindproduct is een eenvoudig en uitkomstgericht bekostigingsmodel per scenario. Bredere toetsing van de modellen vindt plaats via het BUZZ-consortium en met de NZa om de landelijke toepasbaarheid te vergroten. Hiermee zal nieuwe kennis rondom uitkomstgericht betalen worden vergaard die ook voor andere VSV's en IGO's in Nederland toepasbaar is.

Kenmerken

Projectnummer:
516008006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.H.P. Klerkx MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Annature
Afbeelding

Onderzoek naar uitkomstgericht organiseren en betalen

Hoe kom je tot samenwerkingsvormen en contractafspraken die het best passen bij de wensen en behoeftes van de patiënt? Om dit te onderzoeken, vergelijken en evalueren 6 projecten verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.