Mobiele menu

Campagne roken, alcohol en drugs: Vergroten van de weerbaarheid van jongeren om middelengebruik te voorkomen

Het doel van deze campagne is jongeren van veertien tot en met achttien jaar te stimuleren om een eigen gezonde keuze te maken op het gebied van roken, drinken en blowen.
‘Kies voor niet of matig drinken, niet roken en niet blowen’, luidt de boodschap van de campagne. ‘En respecteer het als vrienden deze keuze maken. Een gezonde keuze levert een positief imago op.’ De campagne stelt de gevolgen van de keuze om wel of niet (overmatig) te drinken, roken en blowen centraal. Via onder meer internet, de mobiele telefoon en posters wordt verteld dat de keuze bij jongeren zelf ligt en niet bij hun omgeving. Voor jongeren wordt duidelijk dat ze meer plezier hebben, wanneer ze de controle over zichzelf houden. Filmpjes en een test om uit te vinden in hoeverre jongeren zelf ‘in control’ zijn, vormen de belangrijkste pijlers van deze campagne.

Producten

Titel: Eindverslag analyse webcare en feedback weerbaarheidcamagne 2011
Titel: Campagne roken, alcohol, drugs. vergrotenm van de weerbaarheid van jongeren om middelengebruik te voorkomen: determinantenstudie 2011
Titel: van de weerbaarheid van jongeren om middelengebruik te voorkomen.
Titel: Ontwikkeling campagne weerbaarheid roken alcohol cannabis
Titel: Zelfwaardering, competentie en middelengebruik: oorzaak en gevolg.
Titel: Concepttest II campagne weerbaarheid roken alcohol cannabis
Titel: Concepttest campagne weerbaarheid roken alcohol cannabis.
Titel: Innovatieve studie Cue-reminder Power Button Roken
Titel: Jongerencampagne weerbaarheid en drinken, roken, blowen. Meer lol met self control.
Link: http://www.stivoro.nl/Over_STIVORO/Wat_doet_STIVORO_/Acties___Campagnes.aspx
Titel: projectovereenkomst

Verslagen


Eindverslag

In 2011 hebben STIVORO en het Trimbos-instituut samen een jongerencampagne over weerbaarheid en drinken, roken, blowen gevoerd. De campagne, met als titel ‘Meer lol met self control’, richtte zich op jongeren van 14 t/m 18 jaar, met de nadruk op lager opgeleide jongeren. In de campagne stonden de (korte termijn) gevolgen van de keuze van jongeren om niet of wel (overmatig) te drinken, roken en blowen centraal. Op beeldende wijze werd verteld dat deze keus bij de jongere zelf ligt en niet bij de omgeving. Het wordt duidelijk dat je meer lol hebt, wanneer je de controle over jezelf houdt. Belangrijkste middelen waren filmpjes en testen, die zijn uitgezet op plekken waar jongeren veel zijn: op internet, via de computer en de mobiele telefoon. Daarnaast is o.a. een magazine verspreid, een reclameworkshop over weerbaarheid en drinken, roken, blowen aangeboden aan het onderwijs en zijn ‘Happy Drinks’, alcoholvrije drankjes met een kick, onder de aandacht gebracht van jongeren, bijv. op Pinkpop, maar ook op schoolfeesten. En dat alles niet zonder resultaat: de campagne heeft veel 14- t/m 18-jarigen bereikt, die de campagne positief wisten te waarderen en door de campagne meer zijn gaan nadenken en praten met vrienden over het gebruik van alcohol, tabak, cannabis en de rol van groepsdruk hierop.

Er blijkt sterke samenhang te zijn tussen roken, cannabisgebruik en alcoholgebruik. Door (overmatig) middelengebruik lopen jongeren een verhoogde kans op verslaving en gezondheidschade en het ontwikkelen van leerachterstand en probleemgedrag. Om deze reden voeren STIVORO en het Trimbos-instituut in 2010 en 2011 een jongerencampagne rondom de thema’s alcohol, tabak, cannabis en weerbaarheid uit. Jongeren (in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar) geven aan geen sociale druk ten aanzien van middelengebruik te ervaren. Wel is duidelijk dat jongeren eigen keuzes willen maken en serieus genomen willen worden. Via ‘eigen keuzes maken’ richt het massamediale deel van de campagne zich op het stimuleren van het maken van een eigen gezonde keuzes rond drinken / roken / blowen door jongeren. Deze boodschap wordt overgebracht door onder andere online filmpjes, een actiesite, online testen, banners en posters. De massamediale campagne wordt ondersteund door enkele educatieve interventies en een interventie gericht op de omgeving waarin jongeren in aanraking komen met middelen. In de interventies wordt uitgebreid aandacht besteed aan middelen en weerbaarheid. Zowel de campagnematerialen als de interventies worden landelijk uitgezet en via instellingen als de GGD en de Instelling Voor Verslavingszorg in de regio. Onderzoek vindt plaats naar het bereik, de waardering en het effect van de campagne op gedrag en determinanten van gedrag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
207000008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.A. Wiebing
Verantwoordelijke organisatie:
STIVORO