Mobiele menu

CArdiac REhabilitation program to improve outcome of Atrial Fibrillation ablation (CARE-AF)

Projectomschrijving

Dit project onderzoekt of hartrevalidatie de uitkomst van ablatie van atriumfibrilleren (AF) verbetert.

Risicofactoren

AF is de meest voorkomende ritmestoornis. AF wordt meestal behandeld met medicijnen of een ablatie. Een ablatie is een ingreep waarbij elektrische prikkels die AF veroorzaken geblokkeerd worden. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat behandeling van risicofactoren (bijvoorbeeld obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging, roken en slaapapneu) de kans op AF kan verminderen. In de praktijk blijkt echter dat de aanpak van risicofactoren lastig is.

Hartrevalidatie

Een hartrevalidatieprogramma kan helpen om specifieke risicofactoren voor AF aan te pakken. Aanpassing van de levensstijl kan leiden tot een langdurig positief effect.

Onderzoek

Dit onderzoek wordt gedaan bij 100 patiënten die een AF ablatie ondergaan. De helft van de patiënten zal een hartrevalidatieprogramma ondergaan in de periode rondom de ablatie. Wij verwachten dat deze patiënten minder terugkeer van AF hebben.

Verslagen


Eindverslag

Patiënten met symptomatisch atriumfibrilleren (AF) zijn kandidaat voor een katheterablatie van AF. Eerdere studies hebben aangetoond dat intensieve behandeling van modificeerbare risicofactoren (bijv. obstructieve slaapapneu, alcohol, obesitas, hypertensie, gebrek aan lichaamsbeweging, roken) de kans op ritmestoornissen na een katheterablatie kan verminderen. In de klinische praktijk is er een gebrek aan specifieke programma's gericht op de aanpak van deze modificeerbare risicofactoren voor AF. Gedragstechnieken en focus op het integreren van veranderingen in levensstijl in het dagelijks leven kunnen de naleving van veranderingen in levensstijl op de lange termijn verbeteren. Een specifiek hartrevalidatieprogramma kan hierin voorzien. Het doel is om een gerandomiseerde studie op te zetten die de impact van een hartrevalidatieprogramma op het resultaat van een AF katheterablatie evalueert. Patiënten zullen worden gerandomiseerd naar hartrevalidatie in de periode rondom de katheterablatie of niet. Alle patiënten krijgen een implanteerbare hartmonitor om AF te detecteren. Het primaire eindpunt is de kans op recidief AF na katheterablatie. Secundaire eindpunten zijn AF burden (gemeten met hartmonitor en AFSS) en kwaliteit van leven (middels AFEQT). Met de stimuleringssubsidie hebben we verschillende relevante stakeholders bijeen gebracht en gezamenlijk bovenstaand project uitgewerkt om als projectidee in te dienen voor de Open ronde 2024 binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek.

Samenvatting van de aanvraag

Patiënten met atriumfibrilleren (AF) kunnen behandeld worden met een katheterablatie. Studies hebben aangetoond dat de uitkomst van een ablatie verbeterd kan worden door risicofactoren te behandelen. Deze risicofactoren zijn o.a. overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging, roken, alcohol, hoge bloeddruk en slaapapneu. In de praktijk blijkt het lastig te zijn om deze risicofactoren gezamenlijk aan te pakken. Hartrevalidatie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Daarom willen we een gerandomiseerde studie opzetten om het effect van hartrevalidatie op de uitkomst van AF ablatie te onderzoeken. Patiënten krijgen dan wel of niet hartrevalidatie voor hun ablatie. De uitkomsten die we willen evalueren zijn: het optreden van AF na de ablatie en de impact op de kwaliteit van leven. Met de stimuleringssubsidie hebben we verschillende belanghebbenden (o.a. cardiologen, psychologen, methodologen, patiënten) bijeengebracht en bovenstaand project uitgewerkt als projectidee voor de Open Ronde 2024.

Kenmerken

Projectnummer:
10390092110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.C. Yap
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC