Mobiele menu

Cardiovascular risk prediction and culturally sensitive lifestyle support for Dutch ethnic minority populations in primary care.

Cardiovasculaire risicopredictie en cultureel sensitieve leefstijlondersteuning voor etnische minderheden in de Nederlandse eerstelijnsgezondheidszorg

Goede preventieve zorg van hart- en vaatziekten (HVZ) begint met een adequate schatting van het risico op HVZ. Voor mensen met een migratieachtergrond is dat nog onvoldoende mogelijk, terwijl juist zij meestal een hoger HVZ risico lopen dan de oorspronkelijke Nederlandse bevolking. Verschillen in genetische factoren, culturele gewoonten en leefstijl spelen daarin een belangrijke rol.

Doel

In dit project wordt gewerkt aan risicomodellen die rekening houden met etnische achtergrond, op basis van gegevens uit de HELIUS-studie (Healthy Life in an Urban Setting).

Werkwijze

In de HELIUS-studie zijn de grootste etnische minderheidsgroepen uit Amsterdam vertegenwoordigd. Ook zullen deelnemers uit deze groepen worden geïnterviewd om te onderzoeken hoe het huidige cardiovasculair risicomanagement (CVRM) nog beter kan aansluiten op hun wensen en verwachtingen. Tot slot onderzoeken we best-practices onder huisartsen, om CVRM in de huisartspraktijk optimaal in te richten voor mensen met een migratieachtergrond.

Kenmerken

Projectnummer:
10060011910004
Looptijd: 78%
Looptijd: 78 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. E.P. Moll Moll van Charante
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC
Afbeelding

Enkelvoudige onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

Om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisarts-geneeskunde, financieren we 7 projecten die aan de slag gaan met enkelvoudige onderzoeksvragen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.