Mobiele menu

CARE-FIT - een geïntegreerde aanpak voor eHealth ondersteuning bij beweging, slaap en stress in de oncologische zorg

Projectomschrijving
Voldoende beweging, slaap en stressmanagement hebben een positieve invloed op gezondheid en kwaliteit van leven tijdens en na kankerbehandeling. Het bevorderen van beweging, slaap en stress-management is daarom van groot belang. In de zorgpraktijk is er echter beperkte tijd en expertise om kankerpatiënten hierin te begeleiden. eHealth programma’s waarin gepersonaliseerd advies en begeleiding wordt gegeven kunnen hiervoor een oplossing bieden. Integratie van dergelijke programma's in de zorgpraktijk biedt een unieke kans voor effectief leefstijladvies.

Doel
Het CARE-FIT project heeft als doel de kwaliteit van leven en gezondheid van kankerpatiënten te verbeteren. Daarvoor wordt een eHealth programma ontwikkeld dat gepersonaliseerde ondersteuning biedt op het gebied van beweging, slaap en stressmanagement en dat ingebed wordt in de bestaande kankerzorg. Binnen het project wordt onderzocht wat de haalbaarheid en effecten zijn, zodat het programma in de toekomst zo mogelijk op grotere schaal kan worden ingezet in de kankerzorg.

Aanpak/werkwijze 
Om kankerpatiënten te ondersteunen bij voldoende beweging en het omgaan met stress en slaapproblemen wordt door middel van co-creatie samen met patiënten een effectieve advies-op-maat beweeginterventie voor prostaat- en darmkankerpatiënten aangepast naar andere kankervormen en uitgebreid naar slaap en stress. Daarnaast wordt er in co-creatie met zorgverleners gezocht naar optimale integratie van de interventie in de zorgpraktijk. In een grootschalige studie wordt daarna de (kosten)effectiviteit van het programma voor gedrag, gezondheid en kwaliteit van leven geëvalueerd. Contextuele factoren voor een blijvende inbedding in de zorg worden ook onderzocht, evenals een budget impact analyse.

Samenwerkingspartners
Het CARE-FIT project omvat samenwerking met diverse partners. De interventie wordt ontwikkeld in samenwerking met Kanker.nl en de NFK, waarbij de input van patiënten centraal staat. In samenwerking met ziekenhuizen (Zuyderland, VieCuri Medisch Centrum), revalidatiecentra (Adelante) en fysiotherapiepraktijken wordt onderzocht hoe het online advies-op-maat leefstijlprogramma het best kan worden geïntegreerd in bestaande zorgpaden. Deze samenwerking met patiënten en zorgverleners zorgt voor afstemming op de behoeften van de doelgroep. Kosten-effectiviteit wordt geëvalueerd in samenwerking met Maastricht University. Voor borging en implementatie werkt het project samen met IKNL voor zorginbedding en Zuyd Hogeschool voor integratie van leefstijladvisering in zorgonderwijs.

Verwachte resultaten 
De interventie heeft een positieve impact op de gezondheid en kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Het geeft hen de mogelijkheid om zelf iets te doen om de conditie en kwaliteit van leven te verbeteren. Voor zorgprofessionals biedt de integratie van een eHealth interventie de mogelijkheid om patiënten ondersteuning in leefstijl te bieden, op een manier die weinig extra tijd kost en optimaal past bij de bestaande zorgtrajecten. 

Kenmerken

Projectnummer:
10930012310013
Looptijd: 6%
Looptijd: 6 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof.dr. Lilian Lechner
Verantwoordelijke organisatie:
Open Universiteit