Mobiele menu

Care - physical activity initiatives. Research on participation, action elements, impact and funding models

Integrale lokale zorg-sportinitiatieven onder de loep: wat is de impact op deelnemers? Wat zijn de werkzame elementen in praktijk en beleid? En hoe wordt een initiatief ook organisatorisch en financieel een succes?

Overgewicht en obesitas komen steeds vaker voor, vooral bij mensen in een kwetsbare positie. Dit leidt tot gezondheidsverschillen. Leefstijlprogramma’s kunnen de gezondheid van mensen verbeteren.

Doel

Het onderzoeken van de effectiviteit, werkzame elementen, ervaringen van deelnemers van het programma X-Fittt 2.0 en voorkeuren van burgers voor deze programma’s.

Aanpak

X-Fittt 2.0 is een leefstijlprogramma dat uit twee fasen bestaat: een intensieve start van 12 weken (sport, voedingsadvies en leefstijlcoaching) en een nazorgfase van 21 maanden (leefstijlcoaching). Methoden gebruikt in het project zijn vragenlijsten, lichaamsmetingen, groepsgesprekken, individuele interviews, gegevens over zorggebruik, concept mapping en een online keuze-experiment. 

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners in het project zijn onder andere Gemeente Arnhem, de Gemeente Veenendaal, Kenniscentrum Sport, Formupgrade (Arnhem), Universiteit Wageningen, Sportservice Veenendaal, Centrum voor Bewegen (Veenendaal) en IQhealthcare (Radboud UMC). Door veranderingen in organisaties en ontwikkelingen in het onderzoek zijn in de loop van het project een aantal partners afgehaakt en anderen zijn juist aangehaakt, zoals Pharos en TU Delft.

Resultaten

X-Fittt 2.0 had een positief effect op de deelnemers. Voor mensen in een kwetsbare positie is het belangrijk dat programma’s groepsgewijs aangeboden worden, toegankelijk zijn, en goed begeleid worden.

Afbeelding
Geleerde lessen leefstijlinterventies voor mensen met een lage SES

Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen

Lees het artikel 'Gecombineerde leefstijlinterventies voor mensen met een lage SES?'
Bestand

Producten

Titel: Citizen preferences regarding the public funding of projects that stimulate healthy body weight among people with a low socioeconomic status.
Auteur: Mulderij, L
Titel: Project ‘Zorg-sportinitiatieven in de wijk: onderzoek naar participatie, actie-elementen, impact en financieringsmodellen’: mogelijkheden voor samenwerking met Kenniscentrum Sport.
Auteur: Mulderij, L.
Titel: Expertmeeting werkzame elementen GLI’s - Utrecht
Auteur: Mulderij L., Verkooijen K., Wagemakers K., Groenewoud, S.
Titel: Care-PA initiatives in the neighbourhood: the first results of X-Fittt 2.0, a combined lifestyle intervention for low SES overweight people.
Auteur: Mulderij L, Wagemakers A, Ravenhorst C van, Verkooijen K, Groenewoud S, Koelen MA.
Titel: Het in kaart brengen van gemeentelijke capaciteit
Auteur: Sartorius D.
Titel: Expertmeeting werkzame elementen X-Fittt 2.0
Auteur: Mulderij L., Verkooijen K., Wagemakers K., Groenewoud, S.
Titel: Addressing inequalities through HEPA in Europe: What works in reaching and involving socially disadvantaged groups in different settings?
Auteur: Mulderij L., Wagemakers A., Verkooijen K.
Titel: Samenwerking met partners in de wijk en gemeente, verzekeraars
Auteur: Wagemakers A., Mulderij L.
Titel: The effective elements of X-Fittt 2.0. A Dutch combined lifestyle intervention
Auteur: Mulderij L., Wagemakers A., Verkooijen K.
Titel: Long-term health effects of participation in X-Fittt 2.0: an evaluation of a care-physical activity initiative for people with a low socioeconomic position. MSc thesis Health and Society.
Auteur: Kok, J.
Titel: T0, T1 en T2 - Vragenlijst deelnemers BeweegKuur, Cool, Veenendaal in Beweging en X-Fittt 2.0
Auteur: Mulderij L., Verkooijen K., Wagemakers A.
Titel: Funding methods for care-physical activity initiatives in the Netherlands.
Auteur: Vos WL, Mulderij LS, Verkooijen KT.
Titel: Participatie opbrengsten. Interviewleidraad voor gesprek met deelnemers van X-Fittt 2.0
Auteur: Mulderij L., Wagemakers A., Verkooijen K.
Titel: Funding methods for care-physical activity initiatives in the Netherlands. MSc thesis Health and Society.
Auteur: Vos, W.
Titel: Een kwalitatieve studie naar de ervaringen van deelnemers aan X-Fittt 2.0 – een GLI voor mensen met een lage sociaaleconomische status.
Auteur: Mulderij LS, Wagemakers A, Verkooijen KT.
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Titel: De werkzame elementen van een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met een lage sociaaleconomische status. Een concept mapping-caseonderzoek.
Auteur: Mulderij LS, Verkooijen KT, Koelen MA, Wagemakers A.
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-019-00243-w
Titel: Gecombineerde leefstijlinterventies voor mensen met een lage SES?
Auteur: Mulderij L, Verkooijen K, Wagemakers A.
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Link: https://doi.org/10.1007/s12508-019-0225-7
Titel: Effective elements of care-physical activity initiatives for adults with a low socioeconomic status: A concept mapping study with health promotion experts.
Auteur: Mulderij LS, Wolters F, Verkooijen KT, Koelen MA, Groenewoud S, Wagemakers A.
Magazine: Evaluation and Program Planning
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718919304331?via%3Dihub
Titel: Effective elements of a combined lifestyle intervention for people with low socioeconomic status. A concept mapping case study.
Auteur: Mulderij LS, Verkooijen KT, Koelen MA, Wagemakers A.
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Titel: Care-physical initiatives in the neighbourhood: study protocol for a mixed methods research on participation, effective elements, impact and funding methods
Auteur: Wagemakers A, Mulderij LS, Verkooijen KT, Groenewoud S, Koelen MA
Magazine: BMC Public Health
Link: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5715-z
Titel: A qualitative study of the experiences of participants in X-Fittt 2.0, a combined lifestyle intervention for citizens with a low socioeconomic status
Auteur: Mulderij, L.S., Wagemakers, A. & Verkooijen
Magazine: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Begin- en eindpagina:
Link: https://doi.org/10.1093/eurpub/ckac095.084
Titel: Citizen preferences regarding the public funding of projects promoting a healthy body weight among people with a low income
Auteur: Mulderij LS, Hernández JI, Mouter N, Verkooijen KT, Wagemakers A.
Magazine: Social Science & Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953621003476
Titel: Opbrengsten zorg- sportinitiatieven. BSc Thesis Gezondheid en Maatschappij.
Auteur: Koning R de.
Titel: The effective elements of Care-Physical Activity Initiatives for people with a low socio-economic status in the Netherlands
Auteur: Wolters F.
Titel: De impact van deelname aan X-Fittt diabetes
Auteur: Janssen A.
Titel: Mapping health capacity in the local setting
Auteur: Sartorius D.
Titel: “Als ik kijk naar 12 weken geleden en nu, dan ben ik echt een ander mens”
Auteur: Leemans M.
Titel: Impact van deelname aan X-Fittt 2.0: Evaluatie-opzet en resultaten van de eerste fase van het programma.
Auteur: Ravenhorst, C van.
Titel: Een procesevaluatie van de gecombineerde leefstijlinterventie X-Fittt 2.0
Auteur: Verhoeven P.
Titel: Onderzoek naar werkzame elementen van zorg-sportinitiatieven voor mensen met een lage sociaaleconomische status in Nederland.
Auteur: Mulderij L., Wolters F., Wagemakers A., Verkooijen K.
Titel: Handleiding evaluatie X-Fittt. Richtlijnen en onderzoekinstrumenten voor het evalueren van X-Fittt
Auteur: Mulderij L, Wagemakers A, Verkooijen K, Gastel E van, Amstel J van
Titel: Care to move! A mixed-methods evaluation of care-physical activity initiatives for citizens with a low socioeconomic status.
Auteur: Mulderij, LS
Link: https://research.wur.nl/en/publications/care-to-move-a-mixed-methods-evaluation-of-carephysical-activity-

Kenmerken

Projectnummer:
531001308
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. M.A.E. Wagemakers
Verantwoordelijke organisatie:
Wageningen University
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.