Mobiele menu

CARE4BRAIN-VIMP: Het Verspreidings- en Implementatie Impuls van het CARE4BRAIN programma.

Niet Aangeboren Hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor patiënten en hun naasten. CARE4BRAIN onderzocht een programma waarbij (1) een naaste wordt opgeleid tot oefencoach (CARE4PATIENT) en (2) de partner strategieën leert om beter om te gaan met de gevolgen van hersenletsel voor de patiënt en voor de partner zelf (CARE4CARER). Een combinatie van eHealth met reguliere afspraken stond centraal. Dit bleek haalbaar, bovendien werden klinisch relevante effecten gevonden op het familie functioneren en de stemming van patiënten en hun naasten.
CARE4PATIENT. Met de subsidie zullen oefeningen om met een naaste te oefenen worden geïntegreerd in een online telerevalidatie portaal. Paramedici worden geschoold om het programma goed uit te kunnen voeren.
CARE4CARER werd positief gewaardeerd, echter een meer op maat gemaakt programma bleek gewenst. Met de subsidie wordt een beslishulp voor partnerbegeleiding ontwikkeld en worden voorlichtingsvideo’s gemaakt over begeleidingsmogelijkheden.

Producten

Titel: CME-module in Telerevalidatie.nl
Titel: Scholingsmateriaal
Titel: Kennisclip met aan het woord partners van patiënten met niet aangeboren hersenletsel
Link: https://youtu.be/aifmD9wmOyg?si=7r8CxRoiLxHm_8aF
Titel: Kennisclip met aan het woord zorgverleners
Link: https://youtu.be/UZoCxnHDvsE?si=ZaXn_9EIVru52KV-
Titel: Met verschillende vragen helpt de keuzehulp naar beschikbare informatie, hulp en ondersteuning op maat.
Link: https://www.hersenletsel.nl/keuzehulp/mantelzorg/vragenlijst/
Titel: De infographic geeft in één overzicht met afbeeldingen, per onderwerp weer welke mogelijkheden er zijn op gebied van ondersteuning. Als je klikt op het onderwerp, lees je meer informatie.
Link: https://www.hersenletsel.nl/keuzehulp/mantelzorg/
Titel: Implementation of caregiver involvement by means of caregiver-mediated exercises in stroke rehabilitation at Roessingh, Centre for Rehabilitation
Auteur: Brunsveld R, Mulder M, van Wegen E, Kwakkel G, Prinsen E, Nikamp C
Titel: Care4carer: Support for caregivers of stroke survivors
Auteur: I. Lim, S. Boers, V. Schepers, Prof. C. van Heugten, E. Heijmans, M. Schoonenberg, A. Walton-Vosse, G. Siebelink, A. Visser-Meily
Titel: Prospectively Classifying Community Walkers After Stroke: Who Are They?
Auteur: Marijn Mulder, Rinske H. Nijland, Ingrid G. van de Port, Erwin E. van Wegen, Gert Kwakkel
Magazine: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Titel: Comparing two identically protocolized, multicentre, randomized controlled trials on caregiver-mediated exercises poststroke: Any differences across countries?
Auteur: Marijn Mulder, Rinske H. M. Nijland, Judith D. M. Vloothuis, Maayken van den Berg, Maria Crotty, Gert Kwakkel, Erwin E. H. van Wegen
Magazine: PLoS ONE

Kenmerken

Projectnummer:
6300000002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. G. Kwakkel
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc