Mobiele menu

CARE4BRAIN-VIMP: Het Verspreidings- en Implementatie Impuls van het CARE4BRAIN programma.

Projectomschrijving

Niet Aangeboren Hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor patiënten en hun naasten. CARE4BRAIN onderzocht een programma waarbij (1) een naaste wordt opgeleid tot oefencoach (CARE4PATIENT) en (2) de partner strategieën leert om beter om te gaan met de gevolgen van hersenletsel voor de patiënt en voor de partner zelf (CARE4CARER). Een combinatie van eHealth met reguliere afspraken stond centraal. Dit bleek haalbaar, bovendien werden klinisch relevante effecten gevonden op het familie functioneren en de stemming van patiënten en hun naasten.
CARE4PATIENT. Met de subsidie zullen oefeningen om met een naaste te oefenen worden geïntegreerd in een online telerevalidatie portaal. Paramedici worden geschoold om het programma goed uit te kunnen voeren.
CARE4CARER werd positief gewaardeerd, echter een meer op maat gemaakt programma bleek gewenst. Met de subsidie wordt een beslishulp voor partnerbegeleiding ontwikkeld en worden voorlichtingsvideo’s gemaakt over begeleidingsmogelijkheden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Niet Aangeboren Hersenletsel heeft ingrijpende gevolgen voor patiënten en hun naasten. CARE4BRAIN onderzocht een programma waarbij (1) een naaste wordt opgeleid tot oefencoach (CARE4PATIENT) en (2) de partner strategieën leert om beter om te gaan met de gevolgen van hersenletsel voor de patiënt en voor de partner zelf (CARE4CARER). Een combinatie van eHealth met reguliere afspraken stond centraal. Dit bleek haalbaar, bovendien werden klinisch relevante effecten gevonden op het familie functioneren en de stemming van patiënten en hun naasten.
CARE4PATIENT. Met de subsidie zullen oefeningen om met een naaste te oefenen worden geïntegreerd in een online telerevalidatie portaal. Paramedici worden geschoold om het programma goed uit te kunnen voeren.
CARE4CARER werd positief gewaardeerd, echter een meer op maat gemaakt programma bleek gewenst. Met de subsidie wordt een beslishulp voor partnerbegeleiding ontwikkeld en worden voorlichtingsvideo’s gemaakt over begeleidingsmogelijkheden.

Kenmerken

Projectnummer:
6300000002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. G. Kwakkel
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc