Mobiele menu

CARE4STROKE program: Caregiver mediated exercises with e-Health support for early supported discharge after stroke.

Projectomschrijving

CARE4STROKE is een acroniem dat staat voor ‘Caregiver mediated exercises with e-Health support for early supported discharge after stroke’. In het onderzoek wordt de doelmatigheid van het vroegtijdig betrekken van partner en/of familielid van de CVA-patiënt in het revalidatieproces over de eerste acht weken na ontslag uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis onderzocht. Op basis van loting wordt bepaald wie van de partners van CVA-patiënten (N=66) worden opgeleid  tot ‘coach’ of ‘co-therapeut’. Het oefenprogramma is gericht op het verbeteren van spierkracht en het veilig weer uitvoeren van transfers en (trap)lopen in de eigen thuissituatie. Bovendien zal het programma dagelijks door de fysiotherapeut uit elk centrum op afstand worden ondersteund middels e-health (tele-revalidatie).  Naast een economische evaluatie waarbij sterk zal worden gekeken naar het ontslagmoment, zal de zelf gerapporteerde gezondheidsstatus van de patiënt, de ervaren zorglast en het welbevinden van de partner worden geëvalueerd ten opzichte van de gangbare zorg.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Producten

Titel: Caregiver-mediated exercises with e-health support for early supported discharge after stroke (CARE4STROKE): study protocol for a randomized controlled trial
Auteur: Vloothuis, Judith, Mulder, Marijn, Nijland, Rinske H M, Konijnenbelt, Manin, Mulder, Henry, Hertogh, Cees M P M, van Tulder, Maurits, Kwakkel, Gert, van Wegen, Erwin
Magazine: BMC Neurology
Titel: Caregiver-mediated exercises with e-health support for early supported discharge after stroke (CARE4STROKE): study protocol for a randomized controlled trial
Auteur: Vloothuis J, Mulder M, Nijland RH, Konijnenbelt M, Mulder H, Hertogh CM, van Tulder M, Kwakkel G, van Wegen E.

Verslagen


Eindverslag

DDOEL:
Doel van dit CARE4STROKE project is het onderzoeken van de haalbaarheid en (kosten-) effectiviteit van een additioneel partner-gemedieerd oefenprogramma in combinatie met e-Health ter bevordering van vroeg begeleid ontslag. HYPOTHESEN: CARE4STROKE zal 1) haalbaar en veilig zijn, 2) zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus van de patiënt verbeteren 3) vroeg begeleid ontslag bevorderen en zodoende kosten verlagen, 4) de ervaren zorglast van de partner verlagen, en 5) eigenregie bij patiënt en partner doen toenemen, in vergelijking met reguliere zorg. STUDIE OPZET: CARE4STROKE is een Randomized clinical trial, met een ingebedde economische evaluatie, uitgevoerd in een ziekenhuis stroke unit, een revalidatiecentrum en een verpleeghuis. STUDIEPOPULATIE: Patiënt met een beroerte, leeftijd >=18, zonder beperkingen van etniciteit, sexe etc. INTERVENTIE: Partner gemedieerde oefeningen gecombineerd met e-health en telerevalidatie services, uitgevoerd gedurende 8 weken, naast de reguliere zorg. STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN: Reguliere zorg volgens de KNGF richtlijnen fysiotherapie na een beroerte. UITKOMSTMATEN: Zelf-gerapporteerde gezondheidstatus (Stroke Impact Scale (SIS) versie 3.0); Ligduur in dagen.

RESULTATEN:
66 koppels deden mee, waarvan 32 de interventie en 34 de controle behandeling kregen.
CARE4STROKE leidt tot significant meer oefentijd voor de patiënt, zonder dat daarbij het gevoel van belasting van de naaste (caregiver) significant wordt verhoogd. Bovendien blijkt het samen oefenen veilig en haalbaar te zijn. Daarnaast ervaren zowel patiënt als naaste meer eigenregie en geven aan betere controle te hebben over hun nieuwe situatie. Ervaren emotie verbetert bij patiënten en depressiescores van mantelzorgers zijn lager na de interventie. Hoewel opnameduur en kosten niet significant verminderden tussen beide groepen, laat deze proof-of-concept trial een positieve trend zien op zelf-gerapporteerde mobiliteit tijdens follow-up en extended ADL na ontslag. Een verval in functie lijkt hiermee op lange termijn te kunnen worden voorkomen. Om definitief deze effecten en eventuele doelmatigheidswinst aan te kunnen tonen is een grotere fase III (of IV) trial gelegitimeerd.

DOEL: Doel van dit CARE4STROKE project is het onderzoeken van de haalbaarheid en (kosten-) effectiviteit van een additioneel partner-gemedieerd oefenprogramma in combinatie met e-Health ter bevordering van vroeg begeleid ontslag. HYPOTHESEN: CARE4STROKE zal 1) haalbaar en veilig zijn, 2) zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus van de patiënt verbeteren 3) vroeg begeleid ontslag bevorderen en zodoende kosten verlagen, 4) de ervaren zorglast van de partner verlagen, en 5) eigenregie bij patiënt en partner doen toenemen, in vergelijking met reguliere zorg.
STUDIE OPZET: CARE4STROKE is een Randomized clinical trial, met een ingebedde economische evaluatie, uitgevoerd in een ziekenhuis stroke unit, een revalidatiecentrum en een verpleeghuis. STUDIEPOPULATIE: Patiënt met een beroerte, leeftijd >=18, zonder beperkingen van etniciteit, sexe etc. INTERVENTIE: Partner gemedieerde oefeningen gecombineerd met e-health en telerevalidatie services, uitgevoerd gedurende 8 weken, naast de reguliere zorg. STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN: Reguliere zorg volgens de KNGF richtlijnen fysiotherapie na een beroerte. UITKOMSTMATEN: Zelf-gerapporteerde gezondheidstatus (Stroke Impact Scale (SIS) versie 3.0); Ligduur in dagen.

Samenvatting van de aanvraag

DOEL/VRAAGSTELLING Het onderzoeken van de haalbaarheid en (kosten-) effectiviteit van een additioneel partner-gemedieerd oefenprogramma in combinatie met e-Health (CARE4STROKE) ter bevordering van vroeg begeleid ontslag. HYPOTHESE CARE4STROKE zal 1) haalbaar en veilig zijn, 2) vroeg begeleid ontslag bevorderen en zodoende kosten verlagen, 3) zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus van de patiënt verbeteren, 4) de ervaren zorglast van de partner verlagen, en 5) eigenregie bij patiënt en partner doen toenemen, in vergelijking met reguliere zorg. STUDIE OPZET CARE4STROKE is een Randomized clinical trial, met een ingebedde economische evaluatie, uitgevoerd in een ziekenhuis stroke unit, een revalidatiecentrum en een verpleeghuis. STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN Patiënt met een eerste ischemische CVA, leeftijd >=18, zonder beperkingen van etniciteit, sexe etc. INTERVENTIE Partner gemedieerde oefeningen gecombineerd met e-health en telerevalidatie services, uitgevoerd gedurende 8 weken, naast de reguliere zorg. STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN Reguliere zorg volgens de KNGF richtlijnen fysiotherapie na een beroerte. UITKOMSTMATEN Zelf-gerapporteerde gezondheidstatus (Stroke Impact Scale (SIS) versie 3.0); Ligduur in dagen. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE Op basis van een reductie van 5 punten (11%) op de Stroke Impact Scale 3.0 –mobility (vd Port 2012, gm. 79,4, sd 14], is berekend dat 66 patienten nodig zijn om voldoende power van 80% te bereiken (33 per experimentele arm van de trial), inclusief 10% dropout. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE - (CEA) De ecomische evaluatie zalw worden gedaan vanuit maatschappelijk perspectief. Verschillen in totale kosten tussen het CARE4STROKE programma en reguliere zorg zullen worden vergeleken met het verschil in effect voor wat betreft zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus. Kosten-utiliteits analyse wordt gebaseerd op de EQ-5D. - BIA zal worden gedaan vanuit het perspectief van de bestuurders en beleidsmakers in de gezondheidszorg. Kosten zullen worden geschat met behulp van actuele tarieven van het MInisterie van Volksgezondheid. Verschillende scenarios met verschillende vormen van zorg en populatie mixen zullen worden gemodelleerd. TIJDPAD 24 maanden ENGLISH OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S) To investigate feasibility and (cost-) effectiveness of an additional caregiver-mediated exercise program combined with e-Health services (CARE4STROKE) aimed at early supported discharge (ESD). HYPOTHESIS CARE4STROKE will: 1) be feasible and safe; 2) allow ESD, thus being cost effective; 3) increase patients self-reported health status; 4)reduce caregiver burden, 5) ultimately enhance feelings of empowerment perceived by patient and partner, compared to usual stroke care STUDY DESIGN CARE4STROKE is a Randomized clinical trial with an economic evaluation alongside conducted in a Hospital Stroke Unit, Rehabilitation Center and Nursing home. STUDY POPULATION(S)/DATASETS Patient with a first ever ischemic stroke , age >=18, no restriction with respect to ethnicity or otherwise. INTERVENTION Caregiver mediated exercises combined with e-Health services, to be executed during 8 weeks in addition to usual care. STANDARD INTERVENTION TO BE COMPARED TO Usual care according to the KNGF guideline for physical therapy in patients with stroke OUTCOME MEASURES Self-reported health status (Stroke Impact Scale (SIS-mobility version 3.0); Length of Stay (LOS) SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS We expect a significant reduction of 5 points (11%) on the SIS mobility domain [vd Port 2012; mean 79,4, sd 14] in favor of the experimental training group. We expect that minimally 30 patients are required per arm of the trial. Including 10% dropouts, we suppose that a minimum of 66 stroke patients, (i.e. 22 per centre), are needed to achieve a sufficient statistical power of 80% using a significance level alpha of p<0.05. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS - (CEA) The economic evaluation will be performed from a societal perspective. Differences in total costs between the CARE4STROKE program and usual care will be compared to difference in effect (i.e. self-reported health status). Cost-utility analysis will be based on the EQ-5D. - BIA will be conducted using the perspective of health-care decision makers. Costs will be estimated using tariffs from the Dutch Health Authority. Different scenarios using different care and population mixes will be modeled. TIME SCHEDULE 24 months

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837001408
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.E.H. van Wegen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc