Mobiele menu

Caring Community: een innovatief zorgmodel voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

De huidige GGZ lijkt in een impasse te zijn. De cliënten voelen zich weinig persoonlijk behandeld, de methodiek is die van richtlijnen en 'wetenschapsgedreven' en cliënten krijgen weinig regie en eigen verantwoordelijkheid toebedeeld. Met name bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn de resultaten slecht en de kosten steeds hoger zonder duidelijke verbetering. Op locatie GGZ Lievegoed Haarlem onderzochten we daarom, in samenwerking met CQ procesmanagement, of het concept ‘Caring Community’ zou passen bij de antroposofische GGZ. Hierbij draait het in de eerste plaats om weer mee kunnen doen in plaats van dat de focus is gericht op het behandelen van klachten/symptomen zoals in de huidige GGZ. Wij streven daarbij naar ontschotting tussen de verschillende financieringsvormen Wmo, Wlz en Zvw. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat deze zorginnovatie financieel rendabel is, waarmee onze antroposofische werkgemeenschap kan blijven bestaan!

Verslagen


Eindverslag

De therapeutische werkgemeenschap in een moderne jas.

De huidige GGZ lijkt in een impasse te zijn. De cliënten voelen zich weinig persoonlijk behandeld, de methodiek is die van richtlijnen en 'wetenschapsgedreven' (evidence based medicine) en cliënten krijgen weinig regie en eigen verantwoordelijkheid toebedeeld. Met name bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn de resultaten slecht en de kosten steeds hoger zonder duidelijke verbetering.
Op locatie GGZ Lievegoed Haarlem onderzochten we daarom, samen met CQ procesmanagement) of het concept ‘Caring Community’ zou passen bij de antroposofische GGZ. Hierbij draait het in de eerste plaats om weer mee kunnen doen in plaats van dat de focus is gericht op het behandelen van klachten/symptomen zoals in de huidige GGZ. Wij streven daarbij naar ontschotting tussen de verschillende financieringsvormen Wmo, Wlz en Zvw.
Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat deze zorginnovatie financieel rendabel is, waarmee onze antroposofische werkgemeenschap kan blijven bestaan!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002518
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.R. van Dishoeck
Verantwoordelijke organisatie:
Lievegoed GGZ