Mobiele menu

Caring Community: een innovatief zorgmodel voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Projectomschrijving

De huidige GGZ lijkt in een impasse te zijn. De cliënten voelen zich weinig persoonlijk behandeld, de methodiek is die van richtlijnen en 'wetenschapsgedreven' en cliënten krijgen weinig regie en eigen verantwoordelijkheid toebedeeld. Met name bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn de resultaten slecht en de kosten steeds hoger zonder duidelijke verbetering. Op locatie GGZ Lievegoed Haarlem onderzochten we daarom, in samenwerking met CQ procesmanagement, of het concept ‘Caring Community’ zou passen bij de antroposofische GGZ. Hierbij draait het in de eerste plaats om weer mee kunnen doen in plaats van dat de focus is gericht op het behandelen van klachten/symptomen zoals in de huidige GGZ. Wij streven daarbij naar ontschotting tussen de verschillende financieringsvormen Wmo, Wlz en Zvw. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat deze zorginnovatie financieel rendabel is, waarmee onze antroposofische werkgemeenschap kan blijven bestaan!

Verslagen


Eindverslag

De therapeutische werkgemeenschap in een moderne jas.

De huidige GGZ lijkt in een impasse te zijn. De cliënten voelen zich weinig persoonlijk behandeld, de methodiek is die van richtlijnen en 'wetenschapsgedreven' (evidence based medicine) en cliënten krijgen weinig regie en eigen verantwoordelijkheid toebedeeld. Met name bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn de resultaten slecht en de kosten steeds hoger zonder duidelijke verbetering.
Op locatie GGZ Lievegoed Haarlem onderzochten we daarom, samen met CQ procesmanagement) of het concept ‘Caring Community’ zou passen bij de antroposofische GGZ. Hierbij draait het in de eerste plaats om weer mee kunnen doen in plaats van dat de focus is gericht op het behandelen van klachten/symptomen zoals in de huidige GGZ. Wij streven daarbij naar ontschotting tussen de verschillende financieringsvormen Wmo, Wlz en Zvw.
Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat deze zorginnovatie financieel rendabel is, waarmee onze antroposofische werkgemeenschap kan blijven bestaan!

Samenvatting van de aanvraag

Zorginstelling Lievegoed heeft op de Vuurtonstraat in Haarlem een locatie voor de behandeling van cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Op dit moment wordt er aan zo’n 90 cliënten behandeling gegeven. Met deze omvang is het niet mogelijk de locatie kostendekkend te krijgen. Daarom onderzoekt Lievegoed nieuwe zorgmodellen en mogelijkheden om te innoveren. De wens is om de doelgroep uit te breiden en het aanbod op de locatie meer af te stemmen naar de vraag van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Het concept van een Caring Community sluit goed aan bij de visie van Lievegoed. Met het concept worden op andere locaties in Nederland goede resultaten behaald. Het biedt Lievegoed de mogelijkheid om te innoveren en zich te richten op een nieuwe doelgroep. Het implementatievraagstuk waar coaching voor aangevraagd wordt betreft een haalbaarheidsstudie naar de invoering van een Caring Community. De haalbaarheidsstudie wordt voorafgaand aan de implementatie uitgevoerd om te bepalen of een Caring Community een geschikte innovatiestrategie is voor Zorginstelling Lievegoed. Implementatie is het uiteindelijke doel, maar een goed begin is het halve werk! Lievegoed heeft onvoldoende kennis over het implementeren van een Caring Community. Daarom wordt er voor het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie gebruik gemaakt van de expertise van CQ procesmanagement en Jules Tielens.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002518
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. P.R. van Dishoeck
Verantwoordelijke organisatie:
Lievegoed GGZ