Mobiele menu

CASCADE: Centraliseren van acute CVA-zorg, effecten op patiënten met een ander neurologisch ziektebeeld en ervaringen van interne en externe stakeholders. In English: Centralized Acute Stroke Care, A Dutch Evaluation (CASCADE)

Projectomschrijving

CVA (beroerte)zorg is gecentraliseerd

De CVA (beroerte)-zorg is in één ziekenhuis (HMC Westeinde) gecentraliseerd. Komen er in de andere ziekenhuizen dan nog wel patiënten met andere neurologische aandoeningen? 
Jazeker, zo bleek uit dit onderzoek. Het aantal patiënten met andere neurologische aandoeningen groeide zelfs, zowel in het centrum voor CVA-zorg als in de 2 decentrale ziekenhuizen (HMC Antoniushove en HMC Bronovo). Voor de centralisatie kwamen er 426 neurologiepatiënten per maand, erna 589.

Verhoogde werkbelasting en verkorte ligduur

Huisartsen en ambulancepersoneel verwijzen patiënten met een acuut herseninfarct bij voorkeur naar het HMC Westeinde. Patiënten met overige neurologische aandoeningen worden ook naar de decentrale ziekenhuizen verwezen. Personeel van de Spoedeisende Hulpafdelingen en neurologieafdelingen ervaart een verhoogde werkbelasting sinds de centralisatie. Ondanks meer patiënten met een acuut herseninfarct én meer patiënten met overige neurologische aandoeningen verkortte de ligduur met gemiddeld 15 minuten per neurologiepatiënt.

Links

Producten

Titel: Eindverslag CASCADE, Centraliseren van acute neurovasculaire zorg
Auteur: Rianne Lam, Peter Stap, Crispijn van den Brand, Ido van den Wijngaard, Christien van der Linden
Titel: CASCADE Centralized Acute Stroke Care, A Dutch Evaluation
Auteur: Rianne Lam, Peter Stap, Crispijn van den Brand, Ido van den Wijngaard en Christien van der Linden.
Titel: CASCADE Centralized Acute Stroke Care, A Dutch Evaluation
Auteur: Rianne Lam, Peter Stap, Crispijn van den Brand, Ido van den Wijngaard en Christien van der Linden

Verslagen


Eindverslag

De CVA (beroerte)-zorg is vanaf januari 2016 gecentraliseerd in het HMC Westeinde. Komen er in de andere ziekenhuizen dan nog wel patiënten met overige neurologische aandoeningen?

Jazeker, zo bleek uit dit onderzoek. Het aantal patiënten met overige neurologische aandoeningen groeide zelfs, zowel in het centrum voor neurovasculaire zorg (HMC Westeinde) als in de twee decentrale ziekenhuizen (HMC Antoniushove en HMC Bronovo). Voor de centralisatie kwamen er 426 neurologiepatiënten per maand, na de centralisatie kwamen er 589 neurologiepatiënten per maand.

Er werden zowel in de neurologiegroepen als in de controlegroep geen grote verschillen gevonden in herkomst uit de verschillende postcodegebieden.

Huisartsen en ambulancepersoneel verwijzen patiënten met een acuut herseninfarct bij voorkeur naar het HMC Westeinde. Patiënten met overige neurologische aandoeningen worden zowel naar HMC Westeinde als ook naar de decentrale ziekenhuizen verwezen.

Personeel van de Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) en neurologieafdelingen ervaart een verhoogde werkbelasting sinds de centralisatie. In HMC Bronovo noemden de verpleegkundigen van de afdeling neurologie en SEH verpleegkundigen een afname van kennis en kunde betreffende acute neurovasculaire zorg.

Het tekort aan verpleegkundigen was een centraal thema in de interviews. Ook de belemmering van de uitstroom van de SEH naar vervolgafdelingen werd vaak genoemd.
De grote meerwaarde van de centralisatie van de acute neurovasculaire zorg in het HMC Westeinde werd in alle interviews genoemd.

De resultaten wijzen op een geslaagde centralisatie van de acute neurovasculaire zorg, zonder het cascade effect van een daling van patiënten met overige neurologische aandoeningen in de decentrale ziekenhuizen.

Samenvatting van de aanvraag

Sinds november 2015 worden patiënten met een acuut CVA (beroerte) geconcentreerd in Medisch Centrum Haaglanden (MCH) Westeinde. De verplaatsing van patiëntenzorg binnen één organisatie met verschillende ziekenhuislocaties (Westeinde, Antoniushove en Bronovo ziekenhuis) biedt mogelijkheden om de effecten van deze verschuiving nauwgezet te onderzoeken. De hypothese is dat, door het verdwijnen van de acute CVA-zorg uit het Bronovo ziekenhuis, ook patiënten met andere neurologische ziektebeelden zullen afbuigen naar een ander ziekenhuis of een andere ziekenhuis locatie. In deze studie wordt gekeken naar aantallen, aankomsttijden, doorlooptijden, bestemming, heropnames en de mortaliteit (binnen 30 dagen) van patiënten die met een neurologisch ziektebeeld (zonder trombolyse-indicatie) worden ingeschreven bij een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van MCH-Bronovo. De effecten van de verschuiving van de CVA-zorg van Bronovo ziekenhuis naar MCH Westeinde worden geanalyseerd m.b.v. een voor- nameting en een interrupted time series (ITS) analyse met controlegroep. Naast deze kwantitatieve analyse onderzoeken wij de ervaringen van interne en externe stakeholders (SEH afdelingen, Intensive Care afdelingen, neurologie afdelingen, laboratorium, radiologie, patiënten vertegenwoordigt door de Patiënten Advies Raad (PAR), huisartsen en Centrale Post Ambulance (CPA)) met het verschuiven van de acute CVA-zorg d.m.v. semigestructureerde interviews en een kwalitatieve analyse.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516022515
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.C. van der Linden
Verantwoordelijke organisatie:
Haaglanden Medisch Centrum