Mobiele menu

Case finding in Osteoporosis, how to implement current guidelines? A randomized comparison of two implementation strategies in General Practice

Projectomschrijving

Bij het ouder worden neemt de dichtheid van het botweefsel en daarmee de sterkte van de botten af (botontkalking of osteoporose). Met name bij oudere vrouwen kan de botdichtheid zo sterk afnemen dat er gemakkelijk botbreuken ontstaan. Meer bewegen, medicijnen en vitamine D-supplementen kunnen de botdichtheid iets vergroten en daarmee het risico op botbreuken verminderen. Hiervoor is het nodig vrouwen met een sterk verminderde botdichtheid op te sporen in de bevolking. De diverse richtlijnen hanteren elk een eigen rijtje – niet gemakkelijk toe te passen - kenmerken om vrouwen met een verhoogd risico op osteoporose op te sporen. Onderzoekers in Rotterdam hebben op grond van gegevens van bijna 5000 oudere vrouwen een praktisch lijstje ontwikkeld met risicofactoren voor botontkalking. Dit lijstje is bedoeld voor gebruik door de huisarts. Bij een praktijktest bleken veel huisartsen echter niet geïnteresseerd of uiteindelijk niet erg gemotiveerd de lijst te daadwerkelijk gebruiken.

Producten

Titel: A simple risk score for the assessment of absolute fracture risk in general practice based on two longitudinal studies
Auteur: Pluijm, S. Koes, B. de Laet, C. Van Schoor, N. Kuchuk, N. Rivadeneira, F. Mackenbach, J. Lips, P. Pols, H. Steyerberg, E.
Magazine: Journal of Bone and Mineral Research
Titel: Practical Operationalizations of Risk Factors for Fracture in Older Women
Auteur: Pluijm, S. Steyerberg, E. Kuchuk, N. Rivadeneira, F. Looman, C. Van Schoor, N. Koes, B. Mackenbach, J. Lips, P. Pols, H.
Magazine: Journal of Bone and Mineral Research
Titel: Fractuurrisicoschatting in de huisartsenpraktijk
Auteur: S.M.F. Pluijm & E.W. Steyerberg
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Calcium en Botmetabolisme

Verslagen


Eindverslag

zie eindverslag
Osteoporose-gerelateerde fracturen vormen een belangrijk probleem voor de gezondheid van ouderen. Ieder jaar zijn er in Nederland ongeveer 16.000 heupfracturen en meer dan 60.000 andere fracturen. De onlangs verschenen NHG standaard en de CBO richtlijn bevelen aan om patiënten met een hoog fractuurrisico op te sporen in de huisartsenpraktijk met behulp van een risicoscore. Op basis van de risicoscore kan een huisarts beslissen om een patiënt door te verwijzen voor een botdichtheidmeting. De Nederlandse richtlijnen benadrukken de centrale rol van de huisarts (HA) bij ‘case-finding’, maar het is niet duidelijk hoe dit in de praktijk het best geïmplementeerd wordt. Met dit voorstel willen we de effectiviteit en de kosten-effectiviteit nagaan van het gebruik van een eenvoudig te hanteren risicoscore (gebaseerd op de richtlijnen) via 2 implementatie strategieën binnen de huisartspraktijk. De volgende onderzoeksdoelen zijn geformuleerd: 1. Ontwikkelen en valideren van een gemakkelijke te gebruiken risicoscore om oudere vrouwen met een hoog fractuurrisico op te sporen in de huisartspraktijk. Met behulp van data van de ERGO onderzoek, Rotterdam (ongveer 3000 vrouwen>= 60 jaar) en de LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam) studie, Amsterdam (ongeveer 600 vrouwen >= 61 jaar) hebben wij een eenvoudige risicoscore ontwikkeld die snel kan worden afgenomen met de computer. De risicoscore bestaat, naast leeftijd, uit de volgende vijf vragen: eerdere fractuur na 50e, gebruik van een loophulpmiddel, roken, lichaamsgewicht<=63 kg en gebruik van orale corticosteroïden. 2. Vergelijken van de (kosten)effectiviteit van twee verschillende implementatie strategieën om de risicoscore in te bedden in de huisartspraktijk. Vanaf mei t/m december 2006 worden tenminste 34 huisartspraktijken geïncludeerd uit de regio’s Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, die blind gerandomiseerd worden in twee groepen. In de interventiegroep wordt de risicoscore gedurende een half jaar afgenomen door de praktijkassistent of praktijk ondersteuner bij zoveel mogelijk vrouwen van 60 jaar en ouder, die zich melden aan de balie voor een afspraak, voor informatie, of voor het afhalen van recepten. In de controlegroep wordt de risicoscore gedurende een half jaar afgenomen bij vrouwen van 60 jaar en ouder die bij de huisarts komen voor een consult voor een willekeurige medische reden. In overeenstemming met de NHG standaard neemt de huisarts de risicoscore af op medische indicatie. De belangrijkste uitkomstmaten zijn: het gebruik van de risicoscore, de (tijds)belasting voor de huisarts/praktijkassistente en voor de patiënt, de detectiegraad, behandeling (therapie en verwijzing voor botdichtheidmeting).

Samenvatting van de aanvraag

Bij het ouder worden neemt de dichtheid van het botweefsel en daarmee de sterkte van de botten af (botontkalking of osteoporose). Met name bij oudere vrouwen kan de botdichtheid zo sterk afnemen dat er gemakkelijk botbreuken ontstaan. Meer bewegen, medicijnen en vitamine D-supplementen kunnen de botdichtheid iets vergroten en daarmee het risico op botbreuken verminderen. Hiervoor is het nodig vrouwen met een sterk verminderde botdichtheid op te sporen in de bevolking. De diverse richtlijnen hanteren elk een eigen rijtje – niet gemakkelijk toe te passen - kenmerken om vrouwen met een verhoogd risico op osteoporose op te sporen. Onderzoekers in Rotterdam hebben op grond van gegevens van bijna 5000 oudere vrouwen een praktisch lijstje ontwikkeld met risicofactoren voor botontkalking. Dit lijstje is bedoeld voor gebruik door de huisarts. Bij een praktijktest bleken veel huisartsen echter niet geïnteresseerd of uiteindelijk niet erg gemotiveerd de lijst te daadwerkelijk gebruiken.

Kenmerken

Projectnummer:
94514010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2005
2008
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E.W. Steyerberg
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC