Mobiele menu

Centering Pregnancy statushouders in Nederland: proeftuin met Eritrese statushouders in Amsterdam

Doel

Het doel van dit project is het verbeteren van de verloskundige en psychosociale zorg en ondersteuning voor Eritrese zwangeren in Amsterdam.

Methode

Een manier om dat te doen is door de zorg tijdens de zwangerschap anders te regelen. In dit project is hiervoor de online groepsaanpak Centering Pregnancy verder uitgewerkt en aangepast voor Eritrese zwangeren. Daarbij is samengewerkt met Eritrese zwangeren, verloskundigen en een cultureel mediator die zelf uit Eritrea komt.

Resultaten

De aangepaste versie van de online groepsaanpak is nog twee keer uitgevoerd, waarbij er is opgehaald wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Daarnaast is er in de literatuur gekeken naar wat er werkt bij online hulpgroepen. Ook is er nagedacht over de mogelijkheden voor het breder implementeren van deze methodiek in andere Nederlandse gemeenten. Daarvoor is onder andere een implementatieplan en een handreiking opgesteld. Op deze manier kunnen ook professionals in andere gemeenten aan de slag met deze methodiek, waardoor meer Eritrese zwangeren naar deze groepszorg gaan.

Producten

Titel: “In Nederland doe je het helemaal alleen”
Auteur: Jansen, S., Van Kesteren, N., & Pannebakker, F.
Titel: Handreiking online Centering Pregnancy voor Eritrese zwangeren
Auteur: Van Kesteren, N., & Pannebakker, F.D.
Titel: Implementatieplan van online Centering Pregnancy voor Eritrese zwangeren
Auteur: Van Kesteren, N., & Pannebakker, F.D.
Titel: Huiselijk geweld en kindermishandeling
Auteur: ZonMw

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636602009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. F.D. Pannebakker
Verantwoordelijke organisatie:
TNO