Mobiele menu

CenteringZorg Eritrese zwangeren

Projectomschrijving

Implementatie- en opschalingscoaching Online CenteringZorg voor Eritrese zwangeren

Eritrese zwangeren spreken vaak geen Nederlands, ze weten nog weinig van de Nederlandse cultuur en geboortezorg, en het verschil met hun eigen land is groot. Het een kwetsbare groep in de geboortezorg: zwangere vluchtelingen in Nederland lopen een hoger risico op moedersterfte, babysterfte en complicaties rond zwangerschap en geboorte. Het is daarom extra belangrijk dat deze zwangeren op tijd in beeld zijn en weten bij welke klachten ze de verloskundige moeten bellen.

Eritrese zwangeren uit heel Nederland hebben de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan online groepsgewijze verloskundige ondersteuning. Deze wordt aangeboden door een verloskundige en een culturele mediator en tolk Tigrinya. In 2021 start er maandelijks een nieuwe groep. De vrouwen nemen deel aan tien sessies van twee uur, waarin ze met elkaar praten over alle thema’s die voor hen relevant zijn. Meer informatie over het project

Producten

Titel: factsheet Centering voor Eritrese zwangeren
Auteur: Laura Jansma en Anne Bedaux

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Eritrese zwangeren vormen een zeer geïsoleerde en kwetsbare groep in de geboortezorg. Zij lopen meer kans op sterfte rond de bevalling, vroeggeboorte en complicaties. Tegelijk melden ze zich vaak te laat aan voor verloskundige zorg, hebben geen kennis van gezondheid en zwangerschap (slikken bijvoorbeeld geen foliumzuur) en krijgen vaker minder of geen kraamzorg. Er is bij deze groep ook vaak sprake van huiselijk geweld. Amsterdamse verloskundigen ervaren, dat zij door de taal- en cultuurbarrière geen goede zorg kunnen leveren aan deze groep zwangeren. Daarom is cultuursensitieve groepswijze verloskundige zorg volgens het Centering-model te ontwikkeld. Centering-verloskundige Anne Bedaux en cobegeleider Amy Welde Selase bieden deze groepssessies sinds enkele jaren aan (in Amsterdam). Alle verloskundigen uit Amsterdam kunnen de Eritrese vrouwen uit hun praktijken doorverwijzen voor groepsgewijze zorg in eigen taal en cultuur. Zij komen dan tien keer bijeen en praten met elkaar over vele thema’s die voor hen relevant zijn, rond zwangerschap en geboorte. Ook huiselijk geweld en besnijdenis komen aan bod. Centering is een model van verloskundige zorg, afkomstig uit de Verenigde Staten. Uit zowel nationaal als internationaal onderzoek blijkt keer op keer het positieve effect op de gezondheid van moeder en kind, vooral bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status. Centering Online: zorginnovatie ontstaan door corona Tijdens de coronaperiode kwamen de fysieke centeringbijeenkomsten noodgedwongen stil te liggen. Maar vooral Amy (die met de deelnemers een Whatsapp-groep heeft) merkte hoe groot de paniek en onrust was bij de vrouwen. Zo kwamen Anne en Amy ertoe de groepen via Zoom voort te zetten. Dat werkte zo goed, dat ze ook nieuwe groepen zijn gestart, waaraan nu ook Eritrese zwangeren buiten Amsterdam en uit heel Nederland kunnen deelnemen. Het blijkt mogelijk te zijn om deze kwetsbare groepen via Zoom te bereiken, zodat ze van en met elkaar kunnen leren en hun gezondheidsvaardigheden versterken. Die kans willen wij met beide handen aangrijpen! Zo kunnen we Eritrese vrouwen uit heel Nederland bereiken en gezond gedrag en hun binding met de geboortezorg en sociaal domein bevorderen. De vrouwen zelf geven aan dat ze het via Zoom juist makkelijker vinden om te kunnen meedoen. Het bespaart ook reiskosten. Ook online ontstaat een groepsbinding en groepsdynamiek tussen deze zwangeren, die ervoor zorgt dat ze van elkaar leren en zich minder eenzaam voelen. De vrouwen die meedoen aan Centering houden meestal contact met elkaar, al was het maar via de groepsapp. Ook hierin helpen ze elkaar met tips en tricks over het leven in Nederland. Door te pionieren met Online Centering en onze methode steeds meer te verfijnen, kunnen we deze ook leren aan andere professionals in het land, die bijvoorbeeld met andere groepen statushouders werken. Dat hoeft overigens ook niet alleen in de geboortezorg te zijn. Te denken valt ook aan patiënten met meer zeldzame chronische ziekten of aandoeningen, die zich vaak erg eenzaam kunnen voelen, al of niet versterkt door corona. Het is echter bijzonder moeilijk om in het Nederlandse financieringsstelsel structurele financiering te vinden voor preventie. En zeker ook voor een aanbod dat hoofdzakelijk landelijk is en dat zich op het snijvlak van medische en sociale zorg bevindt. Doel van de inzet van een implementatie-en opschalingscoach is het onderzoeken van korte en lange termijn en lokale en landelijke mogelijkheden voor uitrol van de aanpak resulterend in verschillende scenariobeschrijvingen, waarbij met de meest kansrijke opties worden voorgelegd aan potentiële samenwerkingspartners. Verkennen samenwerkingsafspraken met relevante belanghebbenden (zie 4a) die kunnen bijdragen aan de opschaling/uitrol (zowel in verwijzing/samenwerking, communicatie/bekendheid als financiering/inkoop) middels aanboren eigen netwerk. Vertalen van de uitkomsten van bovengenoemde activiteiten in een plan van aanpak voor de uitrol.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002618
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L. Jansma
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Centering Nederland