Mobiele menu

Centrum Zwangerschap en Bevalling

Doel
Realisatie van één centrum voor eerste- en tweedelijnsgeboortezorg in Den Haag; het  ‘Centrum Zwangerschap en Bevalling’. Voor multidisciplinaire en geïntegreerde geboortezorg, met als missie:  Gezond zwanger, gezond bevallen! Het Centrum biedt zorg op maat onder één dak met als resultaat een gezonde zwangerschapsuitkomst en tevreden cliënt. 

Doelgroep
Bij de opzet van het Centrum wordt samengewerkt door Verloskundigenpraktijk Femme, de Geboortekliniek Den Haag, Maatschap Gynaecologie en raad van bestuur Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde. Er is sprake van een groeimodel. Alle type aanbieders betrokken bij de zorg rond zwangerschap en geboorte, moeten vertegenwoordigd kunnen zijn binnen het Centrum. Bijvoorbeeld door het houden van  spreekuur op het Centrum.

Verslagen


Eindverslag

Sinds 4 juni 2012 is de verloskundige praktijk Femme gevestigd in het MCH. Vrouwen kunnen daardoor voor zowel 1ste en 2de -lijns verloskundige als gynaecologische zorg terecht bij 1 loket binnen de muren van het MCH. Daarnaast is ook de Geboortekliniek binnen het MCH gevestigd waardoor alle zorg voor (aanstaande) moeders en hun ongeboren en/of pasgeboren kinderen onder één dak te vinden is. De focus ligt vooralsnog op de intensieve samenwerking tussen zorgverleners op het poliklinische gedeelte van de geboortezorg. Hier vindt op dit moment structureel casuïstiekoverleg plaats tussen 1e en 2e -lijns verloskundigen en de gynaecologen. In het verlengde hiervan wordt er gewerkt aan het opzetten van zorgpaden en één gezamenlijk EPD. Met de implementatie wordt vooralsnog gewacht omdat de deelnemende partijen de mogelijkheden onderzoeken om aan te sluiten bij het Healthy Pregnacy 4 All (HP4ALL) onderzoek. In dit onderzoek is de gemeente Den Haag controlegroep waardoor de implementatie van zorgpaden nog niet kan plaats vinden. Begin 2013 is de nieuwe definitieve locatie voor de poliklinische geboortezorg gereed en op 20 juni 2013 zal het centrum de deuren officieel openen.

Planning is dat het centrum zomer 2012 'live' gaat. De verbouwing van de nieuwe polikliniek is reeds gestart, verwacht wordt dat deze voor de zomer opgeleverd wordt. Voordat het centrum live gaat, zal er eerst een aantal maanden proefgedraaid worden met het centrum, dit om mogelijke knelpunten op tijd op te kunnen lossen.

Op dit moment wordt het zorgpad ontwikkeld met bijbehorende logistieke, administratieve en financiële processen. Door deze processen van tevoren goed in kaart te brengen verwachten wij een gedegen centrum neer te kunnen zetten en zoveel mogelijk kinderziekten te voorkomen. Dit zorgpad wordt ontwikkeld door de gynaecologen, verloskundigen, een doktersassistente en de zorgmanager van de polikliniek gynaecologie.

Verder wordt er op dit moment gewerkt aan een naam voor het centrum met bijbehorende huisstijl, daarna zal er een marketingcampagne opgezet worden die voor de zomer live gaat.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
154012209
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Nunes
Verantwoordelijke organisatie:
Geboortekliniek Den Haag