Mobiele menu

The Cerebro Placental Ratio as indicator for delivery in perception of reduced fetal movements (CEPRA-study).

Verminderde kindsbewegingen, ook wel ‘minder leven voelen’ genoemd, komt in ongeveer 10% van de zwangerschappen voor. Meestal heeft het een onschuldige oorzaak, bijvoorbeeld doordat de baby anders is gaan liggen of omdat de moeder het erg druk heeft gehad (en de bewegingen niet bemerkte). Maar bij een klein deel (ongeveer 5-10%) is een minder goed werkende moederkoek de oorzaak. Om erachter te komen of het minder leven voelen mogelijk aan de werking van de moederkoek ligt, zou een extra echometing zinvol kunnen zijn. Bij deze meting wordt gekeken naar de verhouding tussen de bloeddoorstroming in het hoofd van de baby en in de navelstreng. Een afwijkende waarde hiervan is een aanwijzing dat de moederkoek niet goed werkt. In dat geval is het misschien beter om de baby vervroegd geboren te laten worden. Of het inderdaad beter is om bij een afwijkende waarde van de echometing de baby vervroegd geboren te laten worden, wordt met dit onderzoek onderzocht.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Kenmerken

Projectnummer:
852002034
Looptijd: 64%
Looptijd: 64 %
2020
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. SJ Gordijn MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen