Challenge Up!

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Drie maanden lang volgen jongeren een training via het programma Young Leaders. Ze verdiepen zich in hun kwaliteiten en de manier waarop ze die kunnen inzetten. Daarnaast leren de jongeren beter communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren. Tijdens de training maakt iedere groep jongeren twee plannen voor het organiseren van sociale activiteiten, een in de eigen omgeving en een daarbuiten. In de drie maanden daarna mogen ze aan de bak in de praktijk; ze gaan de plannen – met ondersteuning – uitvoeren. Daarna krijgen ze nog een halfjaar individuele coaching, ingericht zoals ze zelf willen. Vanaf 18 jaar kunnen ze ook zelf opgeleid worden tot trainer voor een nieuwe lichting jongeren. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

‘Ik heb positieve impact op mijn eigen leven en op mijn omgeving!’ Dat weten jongeren na dit intensieve traject. Omdat ze waardering krijgen voor wat ze doen, bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat, krijgen ze ook meer zelfvertrouwen. Verder bouwen de jongeren aan hun sociale en zakelijke netwerk. Afhankelijk van hun studie kunnen ze ook studiepunten verdienen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties geven een impuls aan hun eigen doelstelling om kwetsbare jongeren te stimuleren. Ze versterken hun imago en doen nieuwe inzichten op over de manier waarop zij kunnen samenwerken met de doelgroep. Ten slotte versterken ze hun netwerk door samen te werken met andere maatschappelijke organisaties.  

Onderzoeksvragen voor het concept MDT:

  • Slaagt deze geïntensiveerde vorm van Young Leaders erin om de maatschappelijke betrokkenheid van buurtjongeren te activeren voor een langere periode? 
  • Slaagt het programma erin om buurtjongeren ook buiten hun eigen bekende omgeving maatschappelijk actief te krijgen?
  • Kan het jongerenwerk op deze manier nieuw kader opleiden voor andere organisaties en vrijwilligersinitiatieven die inzetbaar zijn voor maatschappelijke activering in kwetsbare wijken? 
  • Welke concrete ervaringen en aantoonbare effecten levert het programma voor deelnemende jongeren op? 
  • Is de geïntensiveerde vorm van Young Leaders een praktisch werkzame formule voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd voor buurtjeugd? 

Doelgroep 

Jongeren uit kwetsbare wijken van 12-23 jaar

Regio

Landelijk

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Welzijn Lelystad en de gemeente Lelystad hebben het vrijwilligerswerk van, voor en door jongeren sinds vorig jaar op de agenda staan. Er is gestart met een groepje professionals die zich met de vraag bezig houdt “hoe betrekken we meer jongeren bij vrijwilligerswerk?”. Al snel kwamen we tot de conclusie dat wij vanuit de volwassen c.q. professionele leefwereld maar moeilijk tot antwoorden konden komen. We hebben dan ook de hulp ingeroepen van jongeren. We hebben een begin gemaakt met MarlijnDoet. Een jonge vlogger die de mogelijkheden van vrijwilligerswerk voor jongeren in beeld brengt. Hier is reeds een introductie filmpje van gemaakt door de de samenwerking met JongIn Lelystad. Een website van en voor jongeren met een vrijwillige jongerenredactie. In Lelystad zijn een aantal initiatieven die van belang zijn voor de Maatschappelijke Diensttijd. Tijdens de proeftuin maar zeker ook voor de periode erna wanneer kabinetsbeleid uitgevoerd zal worden. Deze initiatieven staan thans nog los van elkaar en middels de proeftuin ontstaat de kans om hier samenhang in te brengen en er ook gerichte resultaten mogelijk zijn tijdens de periode van de proeftuin. Van belang zijnde initiatieven: •De Broedplaats De Broedplaats komt voort uit de motie markt eind 2017. Een betrokken inwoner heeft het idee van creatieve werkplekken voor jongeren ingebracht, dat door de gemeenteraad is omarmd. De Broedplaats creëert plekken waar jongeren worden gestimuleerd, begeleid en ondersteund bij het uitwerken en concretiseren van hun ingebrachte ideeën. •Community College MBO College Lelystad en Welzijn Lelystad slaan de handen in één om van het MBO College Lelystad een samenlevingsgerichte school te maken en is gericht op actief burgerschap (maatschappijwijs maken), gewaardeerd vakmens (gedrag, motivatie en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt) en succesvol student (vergroten van vitaliteit en veerkracht). In september 2018 gaat het Community College van start. •Lelykracht Lelykracht is een groeiende beweging die werkt aan de toekomst van Lelystad. We organiseren samen met de inwoners activiteiten en programma’s voor een sterkere samenleving en een bruisend Lelystad. Lelykracht, een beweging geïnitieerd door FlevoMeer Bibliotheek, Kubus (Kunst en Cultuur), Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad, draagt op een gerichte en samenhangende manier bij aan de zelf- en samenredzaamheid van inwoners van de stad. We hebben dus al het nodige in gang gezet maar heeft niet het tempo dat we graag zouden willen. Met de mogelijkheid van ZonMw krijgt dit een enorme impuls om de vaart erin te houden dat voor jongeren ook wel van belang is. Met de mogelijkheid van de proeftuin kunnen we het een ` boost`geven en is gericht op de inzet van jongeren om Lelystad iedere dag een stukje mooier te maken. De schaal van Lelystad en de goede samenwerkingsrelaties die er al zijn, maken het mogelijk een stedelijke structuur te organiseren en hier met elkaar ervaringen op te doen, waarbij gelet op het adherentiegebied van diverse partijen opschaling naar Flevoland mogelijk is. In de gewenste situatie worden jongeren betrokken op diverse, voor jongeren aantrekkelijke lokale maatschappelijke onderwerpen, vragen van organisaties en wat er bij jongeren zelf speelt. We noemen dit challenges (uitdagingen) en operaties. •Challenges Er zijn globale kaders, maar geen strak format HOE het te doen. Jongeren kunnen dit zelf invulling geven. Organisaties bieden maatschappelijke uitdagingen. Dit is een menu-a-la-carte waar jongeren uit kunnen kiezen. Jongeren kunnen ook (maar niet uitsluitend) een ‘wildcard’ inzetten: een door henzelf ingebrachte maatschappelijke uitdaging. Voor de aanpak moeten jongeren zelf planning maken met maximale looptijd van 6 maanden. Bereik : 150 jongeren •Operaties Welzijn inventariseert operationele knelpunten bij organisaties waar jongeren direct bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld oudere bezoeken in bejaardentehuis. Hand- en spandiensten voor spektakel, productie vereniging, toernooi voetbalclub, een vluchteling wegwijs maken in het kader van inburgering). Hier bestaat er dus een format. Er is gewoon inzet nodig. Dit zijn korte trajecten van maximaal 6 weken. Bereik : 300 jongeren Jongeren worden voor hun inzet beloond en beschikken tevens over een werkbudget om plannen ten uitvoer te brengen. Het voorliggende projectplan is tot stand gekomen middels contacten met jongeren en organisaties die hun toezegging hebben gedaan mee te doen. Deze " dragers" zijn belangrijk om de proeftuin verder vorm en inhoud te geven. Lopende de proeftuin kunnen andere organisaties aanhaken. De proeftuin willen we laten aansturen door een projectleider die ondersteund word door uitvoerders van Lelykracht en De Broedplaats die vooral in contact staan met de jongeren en de organisaties. Om de resultaten te monitoren en vooral ook zichtbaar te maken willen we HBO studenten hier opdracht toe geven middels de Academie van de Stad die deze studenten begeleid.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001106
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Bak
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Welzijn Lelystad