#CHANGEMAKERS

Projectomschrijving

De MDT-reis

Iedereen kan een changemaker zijn, jij ook! #Changemakers moedigt middelbare scholieren aan zich in te zetten voor anderen of voor klimaatverbetering. Via workshops en vaardigheidstrainingen, met zowel on- als offlineonderdelen, ontwikkelen jongeren hun kwaliteiten. Ook ontdekken ze waar hun interesses liggen en wat ze belangrijk vinden.
Na het workshop- en trainingsprogramma van 7 weken gaan jongeren samen met een coach aan de slag om hun eigen project op te zetten. Hun coach is een ouderejaars leerling. Daarnaast worden ze bijgestaan door professionele coaches en door de KidsRights vraagbaak, specialist in het begeleiden van jongeren.
Op basis van een vragenlijst en met behulp van kunstmatige intelligentie krijgen ze een persoonlijk interesseprofiel. Bijvoorbeeld ‘de groene strijder’ of ‘het sociale dier’. Via dit profiel kunnen ze contact zoeken met (vrijwilligers)organisaties die aansluiten bij hun interesses en kwaliteiten. Daarna gaan ze op onderzoek uit: praten met hun doelgroep om erachter te komen wat die wil. Na deze gesprekken zetten ze binnen 3 weken een eigen activiteit op. Dat kan van alles zijn: een discoavond voor een bejaardentehuis, een gametoernooi voor jongeren in een buurthuis of met een supboard afval uit de rivier opvissen.

Dit MDT-programma wordt volledig in het Engels aangeboden. In totaal duurt het 3 tot 6 maanden. Gemiddeld besteden jongeren 4 uur per week aan het programma. Zij kunnen dit  grotendeels in schooltijd volgen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Tijdens dit MDT-programma kunnen jongeren zich op een andere manier laten zien en ontwikkelen dan binnen het reguliere schoolprogramma. Ze leren zichzelf beter kennen.  Bovendien krijgen ze meer oog voor de buitenwereld en een groter netwerk, binnen en buiten school. Deelname aan de workshops en het werken aan een eigen project vergroot hun zelfvertrouwen en draagt bij aan hun studievaardigheden.

  • Voor de deelnemende organisaties en /of de samenleving

Middelbare scholieren worden geënthousiasmeerd om vrijwilligerswerk te doen of zich op sociaal ondernemende wijze in te zetten voor de samenleving. Dit verhoogt de kans dat ze zich ook na het MDT- programma maatschappelijk blijven inzetten.

Doelgroep

HAVO/VWO scholieren (vanaf leerjaar 3) met een internationale achtergrond of scholieren die tweetalig onderwijs volgen.

Regio

Limburg

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het #Changemakers traject wordt met de scholen UWC Maastricht en Porta Mosana College uit Maastricht uitgevoerd in de regio Limburg. Leerlingen van het internationaal georiënteerde programma van de school zetten zich 4-16 uur per week in voor een periode van 3 tot 6 maanden. De totale uren inzet is gecalculeerd 90 uur per jongere. Jongeren krijgen de kans om op reis te gaan om zichzelf te ontdekken en worden daarnaast getrakteerd op een echte skills upgrade. Middels interactieve workshops en uitdagende werkvormen zoals een online Escape Game ontdekken jongeren steeds beter wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Middels onze #Changemakers Blender wordt op basis van een vragenlijst een interesseprofiel opgesteld middels AI. Op basis van dit profiel worden verschillende thema’s en de daarbij behorende doelgroepen/vrijwilligersorganisaties aan jongeren gepresenteerd. Onder de begeleiding van KidsRights coaches en met de hulp van hun online motivators (kindervredesprijswinnaars zoals Greta Thunberg) worden jongeren geholpen bij het opzetten en uitvoeren van hun eigen activiteit. Een programma voor en door jongeren dus! De MDT-reis wordt afgesloten met een certificaat en tijdens de officiële ceremonie van de KidsRights International Children’s Peace Prize, waarin global changemakers geëerd worden voor hun werk in lijn en samen met de internationale Nobelprijs organisatie. In een eerdere oproep werd beschreven dat het aantal jongeren dat een MDT volgt vanuit een vwo-studieachtergrond nog een witte vlek was. Daarnaast is ook de regio Limburg en Maastricht in het bijzonder nog niet verzadigd als het aankomt op MDT-aanbod. Met dit MDT-project willen we daarom het huidige aanbod uitbreiden en verrijken in de regio Limburg èn bij dit onderwijsniveau, zodat er steeds verder kan worden toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430072110016
Looptijd:
2022
2025
Projectleider en penvoerder:
R. van Eimeren