Mobiele menu

Changing physical or social environmental factors, what works best for promoting walking among older adults living in low SES neighborhoods?

Producten

Titel: Tegels voor Tarwewijk
Link: http://www.wijkwandelen.nl/tegelsvoordetarwewijk
Titel: Routeboekjes Tegels voor de Tarwewijk
Titel: Wandelroute Bloemen voor Bloemhof
Link: http://www.wijkwandelen.nl/bloemenvoorbloemhof
Titel: De Reizende Roos
Titel: Routeboekjes Bloemen voor Bloemhof

Verslagen


Eindverslag

Het wijkwandel project (NEWROADS) heeft als doel om te evalueren of fysieke en/of sociale aanpassingen in lage SES wijken leiden tot meer wandelgedrag bij 55+ers. In twee wijken zijn wandelroutes aangelegd (Bloemen voor Bloemhof en Tegels voor Tarwewijk) en in twee wijken worden wandelgroepen gestart. Hierbij wordt aangehaakt bij bestaande initiatieven, zoals de aanleg van een kunstroute en het Beweegmaatjes project. In de evaluatiestudie wordt geëvalueerd of 55ers daadwerkelijk meer gaan wandelen en wat mechanismen zijn die hiertoe bijdragen. Tevens wordt onderzocht wat waardering en kosten-effectiviteit van de interventies zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200130004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.J. van Lenthe
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC