Mobiele menu

Characterisation of the influence of (morbid) obesity on CYP3A-mediated clearance and oral absorption using midazolam as a model drug: towards evidence-based dosing in obesity.

Concentraties en effecten van geneesmiddelen kunnen anders zijn bij patiënten met overgewicht in vergelijking met patiënten zonder overgewicht. Daarbij kan dit ook veranderen als zij een maagverkleiningsoperatie ondergaan.

Onderzoek

Tijdens dit onderzoek werden midazolam bloedconcentraties in morbide obese patiënten (BMI > 40 kg/m2) rondom en één jaar na een maagverkleiningsoperatie verzameld. Midazolam is een veelgebruikt slaap- en narcose middel.

Resultaten

De belangrijkste uitkomsten zijn dat de dosering van een tablet midazolam voor patiënten met morbide obesitas niet anders hoeft te zijn dan voor patiënten zonder overgewicht. Echter, als midazolam als narcosemiddel via het infuus wordt gegeven zijn er wel hogere doseringen nodig.

Verder werd gevonden dat een midazolam tablet sneller werkt bij patiënten na een maagverkleiningsoperatie dan bij dezelfde patiënten vóór de operatie en dat midazolam na een tablet of infuus eerder is uitgewerkt. Op basis van deze resultaten zijn midazolam doseeradviezen voor obese patiënten en patiënten na een maagverkleiningsoperatie vastgesteld.
 

In de media

Doseren per doelgroep: Andere dosis van geneesmiddelen bij obesitas (Mediator 21, jan 2017)
 

Producten

Titel: Concretiseren van doseeradviezen bij obese patiënten op basis van expert opinion & evidence
Titel: Concretiseren van doseeradviezen bij patiënten die een gastric bypass ingreep hebben ondergaan op basis van expert opinion & evidence
Titel: The Dutch Approach in Pediatric Drug Dosing, from Modeling to the Bedside: The Researcher’s View.
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: MIDAZOLAM PHARMACOKINETICS FOLLOWING ORAL AND INTRAVENOUS ADMINISTRATION IN MORBIDLY OBESE PATIENTS BEFORE AND 1 YEAR POST GASTRIC BYPASS/SLEEVE SURGERY.
Link: http://www.ascpt.org
Titel: Pharmacokinetics of midazolam in morbidly obese patients following oral and intravenous administration
Titel: Recent Advances in Conjugative Metabolism – From Molecules to Populations.
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: PHARMACOKINETICS OF MIDAZOLAM IN MORBIDLY OBESE PATIENTS FOLLOWING ORAL AND INTRAVENOUS ADMINISTRATION.
Link: http://www.ascpt.org/
Titel: Therapie en doseeradviezen bij de obese patiënt. Boerhaave nascholing Medicamenteuze Therapie.
Auteur: Knibbe CAJ.
Titel: Quantitative individualised pharmacotherapy in special patient populations.
Auteur: Knibbe CAJ.
Titel: Midazolam pharmacokinetics in morbidly obese patients and healthy volunteers
Titel: Impact of morbid obesity and weight-reducing surgery on the pharmacokinetics of CYP3A probe substrate midazolam
Titel: Use of pharmacometrics to guide dosing in daily clinical practice. Pharmacometrics, from Drug Discovery to Clinical Practice.
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: Midazolam pharmacokinetics following oral and intravenous administration in morbidly obese patients before and 1 year after gastric bypass/sleeve surgery
Link: http://www.page-meeting.org/default.asp?abstract=3218
Titel: Modeling drug metabolism in pediatrics / in obesity.
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: Midazolam pharmacokinetics following oral and intravenous administration in morbidly obese patients before and 1 year after gastric bypass/sleeve surgery
Titel: Midazolam pharmacokinetics following oral and intravenous administration in morbidly obese patients before and 1 year after gastric bypass/sleeve surgery
Titel: Doseren van geneesmiddelen bij obese patiënten.
Auteur: Knibbe CAJ & Burgers D.
Titel: Midazolam pharmacokinetics in morbidly obese patients and healthy volunteers
Titel: Diversiteit in populaties.
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: Zijn doseringsaanpassingen bij extreme obesitas nodig?
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: Drug Dosing in the Obese Patients and Post-Bariatric Surgery.
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: Pro and Cons of Physiologically-Based PharmacoKinetic modelling: application to obesity.
Auteur: Knibbe CAJ.
Titel: Morbide obesitas.
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: Onderbouwing van geneesmiddeldoseringen in patienten met (ernstig) overgewicht.
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: Quantitative clinical pharmacology to individualise drug therapy in special patient populations.
Auteur: Knibbe CAJ
Titel: Midazolam pharmacokinetics in morbidly obese patients and healthy volunteers
Titel: Clinical Pharmacokinetics
Titel: Semiphysiologically based pharmacokinetic model for midazolam and CYP3A mediated metabolite 1-OH-midazolam in morbidly obese and weight loss surgery patients
Auteur: Brill, MJE, Välitalo, PAJ, Darwich, AS, van Ramshorst, B, van Dongen, HPA, Rostami-Hodjegan, A, Danhof, M, Knibbe, CAJ
Magazine: CPT: Pharmacometrics & Systems Pharmacology

Verslagen


Eindverslag

Geneesmiddel concentraties en effecten kunnen anders zijn in patiënten met overgewicht. Daarbij zijn opnieuw veranderingen denkbaar als zij een maagverkleinende operatie ondergaan.
Tijdens dit onderzoek werden midazolam bloedconcentraties in morbide obese patiënten (BMI > 40 kg/m2) rondom en één jaar na een maagverkleiningsoperatie verzameld, gemeten en vergeleken. Midazolam is een veelgebruikt slaap- en narcose middel. De belangrijkste uitkomsten zijn dat de dosering van een tablet midazolam voor patiënten met morbide obesitas niet anders hoeft te zijn dan in patiënten zonder overgewicht. Echter, als midazolam als narcosemiddel via het infuus wordt gegeven zijn er wel hogere doseringen nodig dan bij patiënten zonder overgewicht. Bij een patiënten na een maagverkleiningsoperatie werd gevonden dat een midazolam tablet sneller werkt dan bij dezelfde patiënten vóór de operatie en dat midazolam na een tablet of infuus eerder is uitgewerkt.
Op basis van deze resultaten zijn midazolam doseeradviezen voor obese patiënten en patiënten na een maagverkleiningsoperatie vastgesteld.

Voor veel geneesmiddelen is het nog onduidelijk of en hoe doseringen moeten worden aangepast in patiënten met obesitas of ernstig overgewicht. In dit onderzoek wordt het geneesmiddel midazolam onderzocht. Midazolam is een veelgebruikt slaapmiddel en anesthesiemiddel en kan zowel als tablet als injectie worden toegediend. Er zijn aanwijzingen dat midazolam minder goed wordt afgebroken in obese patiënten wat zou betekenen dat het middel wellicht lager moet worden gedoseerd.
Het doel van dit project is dan ook om te bepalen hoe obesitas de opname en afbraak van midazolam beïnvloedt. Daarom zijn er midazolam bloedconcentraties van zeer obese patiënten rondom een maagverkleiningsoperatie verzameld en gemeten. Een jaar na deze operatie, nadat de patiënten waren afgevallen, hebben we nog een keer midazolam bloed concentraties verzameld en gemeten.
Op basis van de gemeten midazolam concentraties is er een farmacokinetiek model ontwikkeld waarmee parameters zoals klaring en verdelingsvolume geschat kunnen worden. Vervolgens is de variabiliteit tussen patiënten in kaart gebracht en de invloed van obesitas en een maagverkleining op midazolam concentraties bepaald.
Samenvattingen van de projectresultaten zijn inmiddels als twee posterpresentaties geaccepteerd op het Amerikaanse congres opgebied van klinische farmacologie (ASCPT) in Atlanta.

Kenmerken

Projectnummer:
836011008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.A.J. Knibbe
Verantwoordelijke organisatie:
St. Antonius Ziekenhuis