Mobiele menu

Characteristics, course and treatment of patients with dementia with (very) severe or extreme neuropsychiatric symptoms (NPS) that are admitted on NPS specialized care units: the Waalbed IV-study

Probleemgedrag bij mensen met dementie

Probleemgedrag, ook wel onbegrepen gedrag genoemd, komt bij meer dan 90% van de in zorginstellingen verblijvende mensen met dementie voor. Bij minder dan 10% is dit gedrag zeer ernstig of zelfs extreem te noemen. Het betreft dan ernstige agressie of roepgedrag. In Nederland zijn er meerdere VV&T-instellingen die soms in samenwerking met een ggz-instelling speciale afdelingen hebben voor deze complexe groep. De Waalbed IV studie richt zich op die doelgroep.

Doel en werkwijze

De studie bestaat uit 4 delen:

  1. Deel 1 richt zich op de organisatorische en ook fysieke kenmerken van dergelijke afdelingen.
  2. In deel 2 wordt via een bepaalde methodologie gedefinieerd wanneer de behandeling van het probleemgedrag in de ogen van professionals en familie als 'succesvol' gezien kan worden.
  3. In deel 3 wordt een grote groep mensen met dementie gevolgd en gezocht naar factoren die succesvolle behandeling bepalen.
  4. In deel 4 worden 10 cliënten diepgaand bestudeerd op de factoren die de succesvolle behandeling hebben bepaald.

Interview

‘ Een combinatie van ADL-zorg en kunnen stellen van grenzen en kennis van psychiatrie is belangrijk’, zegt arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker Gerrie van Voorden.

> Lees het interview

 

Afbeelding
Portret Gerrie van Voorden

Producten

Titel: Characteristics of specialized units for people with dementia and very severe challenging behavior in the Netherlands: a mixed methods study
Auteur: G. van Voorden MD1, M. Lips MD1, S.U. Zuidema MD PhD2, R.C. Oude Voshaar MD PhD3, M. Smalbrugge MD PhD4, J.M.A. van den Brink MD PhD1, A. Persoon RN PhD1, R.T.C.M. Koopmans MD PhD1, D.L. Gerritsen PhD1
Titel: Afdelingen voor patiënten met dementie en ernstig probleemgedrag. Een beschrijving van hun organisatie en behandeling. Deel 1 van de Waalbed-IV studie.
Auteur: Gerrie van Voorden, Mijke Lips
Titel: Well-being, multidisciplinary work and a skillful team: essential elements of successful treatment in severe challenging behavior in dementia
Auteur: G. van Voorden MD1, R.T.C.M. Koopmans MD PhD1,2, M. Smalbrugge MD PhD3, S.U. Zuidema MD PhD4, J.M.A. van den Brink MD PhD1, A. Persoon RN PhD1, R.C. Oude Voshaar MD PhD5, D.L. Gerritsen PhD1
Titel: Characteristics of specialized units for people with dementia and very severe challenging behavior in the Netherlands: a mixed method study
Auteur: Gerrie van Voorden
Titel: Welbevinden, een multidisciplinaire aanpak en een vaardig team: de drie kernzaken voor een succesvolle behandeling van ernstig probleemgedrag bij dementie
Auteur: Gerrie van Voorden

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
839120009
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2017
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. D.L. Gerritsen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar ouderengeneeskunde door aioto's

Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen in hun dagelijkse werk, financieren we onderzoek naar relevante vraagstukken. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.