Mobiele menu

Charge your Brainzzz 2.0: evaluation of a co-created healthy sleep intervention for adolescents using a complex systems approach

Vraagstuk

Veel tieners, en met name VMBO leerlingen, slapen te weinig, en vaak is die slaap van slechte kwaliteit. Dit beïnvloedt o.a. hun geluk, schoolprestaties en gezondheid negatief. Het bestaande lespakket Charge Your Brainzzz (CYB) richt zich daarom op het creëren van voldoende kennis en een positieve houding tegenover gezond slapen.

Onderzoek

Wij breiden CYB uit en ontwikkelen CYB 2.0. Dit doen we samen met VMBO leerlingen, ouders en leerkrachten om optimaal aan te sluiten bij de leerlingen hun leefwereld en het school curriculum. CYB 2.0 zal zich richten op de (sociale) omgeving zoals vrienden en ouders, en aan slaap gerelateerde factoren zoals (social) mediagebruik en stress.

We evalueren CYB 2.0 onder ongeveer 500 VMBO-leerlingen uit 4 regio’s, waarin we meten of
1) VMBO leerlingen beter gaan slapen,
2) Leerkrachten, leerlingen en ouders tevreden zijn met CYB 2.0 en
3) Welke infrastructuur en inzet van scholen en gemeenten nodig is om CYB 2.0 structureel en op grote schaal in te zetten.

Verwachte uitkomst

Ontwikkeling en evaluatie van de interventie CYB 2.0.

Kenmerken

Projectnummer:
555002022
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2020
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. V. Busch
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam