Mobiele menu

CHEMBRIDGE: Chemical Compounds and Cancer

2016 Module Proefdiervrije Technieken: Bij de beoordeling en toelating van chemische stoffen is de veiligheid voor de mens één van de belangrijkste criteria. Hierbij gaat het vooral om de afwezigheid van schade aan de gezondheid of de afwezigheid van ziekte door blootstelling aan de verbinding waarover besloten moet worden of zij mag worden toegelaten of niet. Van alle vormen van gezondheidsschade die worden beoordeeld is kanker van groot belang gezien de aard van de aandoening. De gouden standaard bij de beoordeling van stoffen inzake kanker is de tweejaars chronische blootstellingsproef van ratten op basis waarvan, samen met de resultaten van vele andere proeven, wordt vastgesteld of een verbinding carcinogeen is of niet. Deze benadering voldoet in de praktijk van de gezondheidsbescherming maar heeft een aantal beperkingen. Eén daarvan is dat de benadering ‘hazard-based’ is, d.w.z. gebaseerd op het zoeken naar gevaar voor de gezondheid (is de stof veilig of niet?) waardoor het niet mogelijk is de kans op het ontstaan van kanker bij de mens te beoordelen (bij welke dosis is een eventueel risico zo klein dat het daardoor aanvaardbaar wordt?). Een tweede beperking is dat de doses in genoemde experimenten over het algemeen zeer hoog zijn en zich niet verhouden tot de concentraties waar de mens bij gebruik van deze verbindingen aan wordt blootgesteld (of zou kunnen worden blootgesteld), zelfs in de meest ongunstige scenario’s. Door de voortschrijdende ontwikkeling van kennis en technologie komt voor de gezondheidsbescherming van de mens de mogelijkheid binnen handbereik een verbinding niet meer te beoordelen op basis van het gevaar voor de gezondheid (veilig/schadelijk) maar op basis van het risico voor de gezondheid m.a.w. de kans op gezondheidsschade. Daar is dit project op gericht.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114021013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC