Mobiele menu

Childhood Infections Limburg (CHILI): Optimizing management and medication of febrile children in out-of-hours primary care

Samenvatting na afronding

Een kind met koorts zorgt voor vragen en zorgen bij ouders. Veel van die kinderen komen bij de huisarts terecht, vaak in de avond- of weekenduren op de huisartsenpost. Eén op de vier kinderen krijgt antibiotica terwijl ernstige infecties zeldzaam zijn. Ouders willen weten wat ze zelf kunnen doen en ze verwachten een gedegen lichamelijk onderzoek, voorlichting over het beloop en het liefst geruststelling.

Wat is er ontwikkeld

In dit project werd een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten zoals oorpijn en hoesten.

Resultaten

Huisartsen op de huisartsenpost die dit boekje met ouders bespraken schreven minder antibiotica voor, het kind kreeg ook minder andere medicijnen en de ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV), en een beslisboom voor ouders en KDV (gericht op wel of niet op KDV zijn, wel of geen paracetamolgebruik, en wel of niet het advies de huisarts te bezoeken) verbeterde de kennis van KDV medewerkers aanzienlijk en ondersteunde de communicatie tussen KDV en ouders over een
ziek kind.

Dit project kent een vervolg in: Kinderen met koorts: consistentie informatie in (t)huis(arts) (projectnr: 8360210221)


Samenvatting bij start

Een kind met koorts is voor veel ouders een belangrijke reden om naar de huisarts te gaan. Meestal heeft het kind een onschuldige (virus)infectie en volstaan algemene adviezen. Effectieve en eenduidige voorlichting is echter niet eenvoudig, zeker niet bij ongeruste ouders met een ziek kind.

De onderzoekers willen een nieuw voorlichtingsmiddel over kinderen met koorts ontwikkelen dat in de spreekkamer gebruikt wordt, en ook thuis geraadpleegd kan worden door ouders. Hiermee willen zij aan de ene kant het voorschrijven van antibiotica en het aantal consulten voor kinderen met koorts verminderen, en aan de andere kant de zelfredzaamheid, kennis en tevredenheid van ouders verhogen. Ze ontwikkelen dit middel samen met ouders, huisartsen en medewerkers van de huisartsenposten.

Daarnaast willen zij onderzoeken of een bloedtest om de mate van infectie te bepalen kan bijdragen aan het verminderen van de diagnostische onzekerheid van de huisarts bij kinderen met koorts.
 

Meer informatie

Social media:

Producten

Titel: Koorts en koortsstuipen.
Auteur: Eefje G.P.M. de Bont en Jochen W.L. Cals
Titel: Kinderen met koorts
Auteur: Eefje de Bont
Titel: NHG congres: Kinderen met koorts
Auteur: Eefje de Bont en Jochen Cals
Titel: Antibioticavoorschrijfbeleid voor kinderen Praten of prikken?
Auteur: Eefje de Bont, Marjolein Schot en Anne Dekker
Titel: GRIN meeting: Childhood fever
Auteur: Eefje de Bont en Jochen Cals
Titel: NHG wetenschapsdag: kinderen met koorts op de HAP
Auteur: Eefje de Bont, Jochen Cals en Geert-Jan Dinant
Titel: LOVAH congres: Kinderen met koorts op de HAP
Auteur: Eefje de Bont
Titel: Voor elk kind met koorts een eigen ‘stoplicht’?
Auteur: Eefje G.P.M. de Bont en Jochen W.L. Cals
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Medication management of febrile children: a qualitative study on pharmacy employees’ experiences
Auteur: Stakenborg, Jacqueline P. G., de Bont, Eefje G. P. M., Peetoom, Kirsten K. B., Nelissen-Vrancken, Marjorie H. J. M. G., Cals, Jochen W. L.
Magazine: International Journal of Clinical Pharmacy
Titel: Beslisregels voor kinderen met koorts weinig beslissend op de huisartsenpost.
Auteur: Eefje de Bont en Jochen Cals
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Childhood fever: a qualitative study on parents’ expectations and experiences during general practice out-of-hours care consultations
Auteur: Eefje G P M de Bont, Nicole Loonen, Dagmar A S Hendrix, Julie M M Lepot, Geert-Jan Dinant and Jochen W L Cals
Titel: Wel of geen paracetamol bij kinderen met koorts?
Auteur: Eefje G.P.M. de Bont, Paul L.P. Brand, Geert-Jan Dinant, Gijs Th.J. van Well en Jochen W.L. Cals
Magazine: Nederlands Tijdchrift voor Geneeskunde
Titel: Does well-child care education improve consultations and medication management for childhood fever and common infections? A systematic review
Auteur: Peetoom, Kirsten K B, Smits, Jacqueline J M, Ploum, Luc J L, Verbakel, Jan Y, Dinant, Geert-Jan, Cals, Jochen W L
Magazine: Archives of Disease in Childhood
Titel: Komt een kind met koorts bij de dokter: Wat ziet de kinderarts niet?
Auteur: Eefje G.P.M. de Bont, Kirsten K.B. Peetoom, Jochen W.L. Cals.
Magazine: Kinderarts en Wetenschap
Titel: Workload and management of childhood fever at general practice out-of-hours care: an observational cohort study
Auteur: Eefje G P M de Bont, Julie M M Lepot, Dagmar A S Hendrix, Nicole Loonen, Yvonne Guldemond-Hecker, Geert-Jan Dinant, Jochen W L Cals
Titel: Booklet for Childhood Fever in Out-of-Hours Primary Care: A Cluster-Randomized Controlled Trial
Auteur: de Bont, Eefje G. P. M., Dinant, Geert-Jan, Elshout, Gijs, van Well, Gijs, Francis, Nick A., Winkens, Bjorn, Cals, Jochen W. L.
Magazine: Annals of Family Medicine
Titel: Geen paracetamol én ibuprofen bij kind met koorts
Auteur: Eefje de Bont
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Minder antibiotica bij luchtweginfecties
Auteur: Eefje de Bont
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Optimizing decision-making among childcare staff on fever and common infections: cluster randomized controlled trial
Auteur: Peetoom, K K B, Crutzen, R, Verhoeven, R, Bohnen, J M H A, Winkens, B, Dinant, G J, Cals, J W L
Magazine: European Journal of Public Health
Titel: An illness-focused interactive booklet to optimise management and medication for childhood fever and infections in out-of-hours primary care: study protocol for a cluster randomised trial
Auteur: de Bont, Eefje G. P. M., Dinant, Geert-Jan, Elshout, Gijs, van Well, Gijs, Francis, Nick A., Winkens, Bjorn, Cals, Jochen W. L.
Magazine: Trials
Titel: Parents' knowledge, attitudes, and practice in childhood fever: an internet-based survey
Auteur: de Bont, E. G., Francis, N. A., Dinant, G.-J., Cals, J. W.
Magazine: British Journal of General Practice
Titel: Optimising decision making on illness absenteeism due to fever and common infections within childcare centres: development of a multicomponent intervention and study protocol of a cluster randomised controlled trial
Auteur: Peetoom, K. K. B., Crutzen, R., Bohnen, J. M. H. A., Verhoeven, R., Nelissen-Vrancken, H. J. M. G., Winkens, B., Dinant, G. J., Cals, J. W. L.
Magazine: BMC Public Health
Titel: Amoxicilline en paracetamol doseren bij kinderen
Auteur: Bram Peters, Eefje G.P.M. de Bont en Jochen W.L. Cals
Magazine: Nederlands Tijdchrift voor Geneeskunde
Titel: Most preschool children with fever and common infection symptoms do not consult the family physician
Auteur: Peetoom, Kirsten, Crutzen, Rik, Dinant, Geert-Jan, Cals, Jochen
Magazine: Family Practice
Titel: Childhood fever: a qualitative study on GPs’ experiences during out-of-hours care
Auteur: de Bont, Eefje G P M, Peetoom, Kirsten K B, Moser, Albine, Francis, Nick A, Dinant, Geert-Jan, Cals, Jochen W L
Magazine: Family Practice
Titel: Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies
Auteur: Angel Schols, Eefje G.P.M. de Bont
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Childhood fever: a qualitative study on parents’ expectations and experiences during general practice out-of-hours care consultations
Auteur: de Bont, Eefje G P M, Loonen, Nicole, Hendrix, Dagmar A S, Lepot, Julie M M, Dinant, Geert-Jan, Cals, Jochen W L
Magazine: BMC Family Practice
Titel: Stand van zaken: Kinderen met koorts op de HAP
Auteur: Eefje G.P.M. de Bont
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Patient information leaflets to reduce antibiotic use and reconsultation rates in general practice: a systematic review
Auteur: de Bont, E. G. P. M., Alink, M., Falkenberg, F. C. J., Dinant, G.-J., Cals, J. W. L.
Magazine: BMJ Open
Titel: Een beslisboom voor kinderen met infecties
Auteur: Eefje de Bont
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Childhood fever in well-child clinics: a focus group study among doctors and nurses
Auteur: Peetoom, Kirsten K. B., Ploum, Luc J. L., Smits, Jacqueline J. M., Halbach, Nicky S. J., Dinant, Geert-Jan, Cals, Jochen W. L.
Magazine: BMC Health Services Research
Titel: Workload and management of childhood fever at general practice out-of-hours care: an observational cohort study
Auteur: de Bont, E. G. P. M., Lepot, J. M. M., Hendrix, D. A. S., Loonen, N., Guldemond-Hecker, Y., Dinant, G.-J., Cals, J. W. L.
Magazine: BMJ Open
Titel: Jonge Auteursprijs NTvG
Titel: Prof. Huygenprijs
Titel: Early career research prize of the Society for Academic Primary Care
Titel: CAPHRI Presentation Award
Titel: Hoe ziek is het kind en hoe kun je het beste handelen?
Auteur: K Peetoom, JWL Cals
Titel: Mijn kind heeft koorts
Auteur: Eefje GPM de Bont en Jochen WL Cals
Titel: Childhood fever in out-of-hours general practice
Auteur: Eefje GPM de Bont
Titel: FTO module Kinderen met Koorts
Auteur: Eefje de Bont en Jochen Cals

Verslagen


Eindverslag

Een kind met koorts zorgt voor vragen en zorgen bij ouders en veel kinderen komen bij de huisarts terecht, vaak in de avond- of weekenduren op de huisartsenpost. Eén op de vier kinderen krijgt antibiotica terwijl ernstige infecties zeldzaam zijn. Ouders willen weten wat ze zelf kunnen doen en ze verwachten een gedegen lichamelijk onderzoek, voorlichting over het beloop en het liefst geruststelling. In dit project werd een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten zoals oorpijn en hoesten. Huisartsen op de huisartsenpost die dit boekje met ouders bespraken schreven minder antibiotica voor, het kind kreeg ook minder andere medicijnen, en de ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV), en een beslisboom voor ouders en KDV (gericht op wel of niet op KDV zijn, wel of geen paracetamolgebruik, en wel of niet het advies de huisarts te bezoeken) verbeterde de kennis van KDV medewerkers aanzienlijk en ondersteunde de communicatie tussen KDV en ouders over een ziek kind.

Het CHILI project omvatte 2 cohortonderzoeken, twee vragenlijst studies onder >1500 ouders, kwalitatief onderzoek onder ouders van kinderen met infecties, huisartsen, apothekers, triagisten op de huisartsenpost, consultatiebureau artsen, pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven, vier literatuuronderzoeken waaronder twee systematische reviews. Het interactief informatieboekje met een stoplichtsysteem voor ouders, met gerichte informatie over koorts en infectieklachten werd geevalueerd een gecontroleerde gerandomiseerde trial waaraan meer dan 3500 huisartsen deelnamen, die meer dan 25000 kinderen insloten in het onderzoek. Het informatieboekje was ook onderdeel van een uitgebreide interventie welke werd geevalueerd in een gerandomiseerde trial op 18 kinderdagverblijven.

zie projectaanvraag

Kenmerken

Projectnummer:
836021022
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.W.L. Cals
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University