Mobiele menu

Kinderen met koorts: consistentie informatie in (t)huis(arts)

Samenvatting na afronding

Een kind met koorts zorgt voor vragen en zorgen bij ouders en veel van deze kinderen worden door de huisarts gezien. Eén op de vier kinderen krijgt vervolgens antibiotica voorgeschreven terwijl ernstige infecties zeldzaam zijn.
Uit onderzoek van het Maastricht UMC+ is gebleken dat ouders willen weten wat ze zelf kunnen doen. Ze willen het natuurlijk verloop van de klacht kennen en wensen geruststelling.
In het CHILI project is een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten. Gebruik van dit boekje op de huisartsenpost leidde tot minder antibioticavoorschriften, minder andere medicijnvoorschriften en ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV) verbeterde ook de kennis en houding van KDV-medewerkers aanzienlijk.

Het doel van deze VIMP was om deze ontwikkelde interventies op drie concrete manieren te implementeren in de praktijk en bij te dragen aan zinvoller medicatiegebruik bij kinderen, meer zelfredzaamheid onder ouders en betere kennis over koorts en infectieziekten bij zowel doktersassistenten als ook KDV-medewerkers.

Resultaten

  1. Het ontwikkelde informatieboekje met stoplichtsysteem is beschikbaar gemaakt voor online gebruik via Thuisarts.nl, het meest gebruikte gezondheidsinformatieplatform door de Nederlandse bevolking, ontwikkeld door en voor Nederlandse huisartsen.
  2. De ontwikkelde nascholing is voor KDV-medewerkers online beschikbaar gemaakt via het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), en de nascholing is verder aangepast voor gebruik door doktersassistentes in de huisartsenpraktijk en huisartsenpost.
  3. De regionale antibioticaresistentienetwerken in Nederland zijn ingezet voor verdere schriftelijke verspreiding van het ontwikkelde boekje met stoplichtsysteem om zo met gebruik van verschillende platformen en media nog meer huisartsen en ouders te bereiken.

Dit project is een vervolg van Childhood Infections Limburg (CHILI): Optimizing management and medication of febrile children in out-of-hours primary care (836021022).

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Een kind met koorts zorgt voor vragen en zorgen bij ouders en veel kinderen worden door de huisarts gezien. Eén op de vier kinderen krijgt antibiotica terwijl ernstige infecties zeldzaam zijn. Uit ons onderzoek is gebleken dat ouders willen weten wat ze zelf kunnen doen, ze willen het natuurlijk beloop van de klacht kennen en wensen geruststelling. In het CHILI project werd een interactief informatieboekje ontwikkeld met een stoplichtsysteem, met gerichte informatie voor ouders over koorts en infectieklachten. Gebruik van dit boekje op de huisartsenpost leidde tot minder antibioticavoorschriften, minder andere medicijnvoorschriften en ouders bleken minder geneigd om met soortgelijke klachten de huisarts(enpost) opnieuw te consulteren. Toepassing van dit informatieboekje, gecombineerd met een training voor medewerkers van kinderdagverblijven (KDV) verbeterde ook de kennis en houding van KDV medewerkers aanzienlijk. Het doel van deze VIMP was om deze ontwikkelde interventies op drie concrete manieren te implementeren in de praktijk en bij te dragen aan zinvoller medicatiegebruik bij kinderen, meer zelfredzaamheid onder ouders en betere kennis over koorts en infectieziekten bij zowel doktersassistenten als ook KDV medewerkers. 1. Het ontwikkelde informatieboekje met stoplichtsysteem is beschikbaar gemaakt voor online gebruik via Thuisarts.nl, het meest gebruikte gezondheidsinformatieplatform door de Nederlandse bevolking, ontwikkeld door en voor Nederlandse huisartsen. 2. De ontwikkelde nascholing is voor KDV medewerkers is online beschikbaar gemaakt via het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), en de nascholing is verder aangepast voor gebruik door doktersassistentes in de huisartsenpraktijk en huisartsenpost. 3. De regionale antibioticaresistentienetwerken in Nederland zijn ingezet voor verdere schriftelijke verspreiding van het ontwikkelde boekje met stoplichtsysteem om zo met gebruik van verschillende platformen en media nog meer huisartsen en ouders te bereiken.

Kenmerken

Projectnummer:
8360210221
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E.G.P.M. de Bont
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University