Mobiele menu

CHildren with Arthritis: Monotherapy or Polytherapy (CHAMP) A multicentre, single-blinded, randomized treat to target, one-year follow-up clinical trial in patients with recent onset juvenile idiopathic arthritis (JIA)

Projectomschrijving

Kinderen met jeugdreuma worden behandeld met antireumamiddelen. Bij volwassenen met reuma is behandeling met een combinatie van meerdere middelen effectief. Er wordt onderzocht of een dergelijke combinatiebehandeling bij kinderen ook effectief is.

Meetmethode

Aantal patiënten dat na 6 maanden behandeling geen ziekteactiviteit heeft en het aantal patiënten dat bij 12 maanden (dure) TNF-remmers gebruikt.

Opzet onderzoek

De behandeling wordt bepaald door middel van loting. Het onderzoek duurt één jaar en wordt uitgevoerd bij kinderen met nieuw vastgestelde jeugdreuma. Er zijn twee behandelstrategieën:

  1. één antireumamiddel
  2. meerdere antireumamiddelen.

Alle poliklinische en bloedcontroles zullen plaatsvinden volgens de huidige standaard.

Verwachte resultaten

Deelname kan leiden tot het eerder bereiken van inactieve ziekte, danwel het voorkomen van een dosisverhoging en/of de noodzaak dat medicatie per injectie toegediend moet worden. Als gevolg hiervan zullen minder TNF-remmers gebruikt worden.

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond: Initiële behandeling met DMARDs heeft een laag succespercentage bij kinderen met juveniele idiomatische artritis (JIA) en wordt matig verdragen. Om deze reden wordt voorgesteld TNF blokkerende medicatie als eerste-lijns medicatie te gaan gebruiken. Deze medicatie werkt sneller maar heeft als nadeel dat deze parenteraal toegediend moet worden en hoge kosten met zich meebrengt. Bij volwassenen met rheumatoide artritis is behandeling met een combinatie van DMARDs effectief gebleken. Wij willen daarom onderzoeken of combinatiebehandeling met methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine effectief kan zijn voor kinderen met juveniele idiopathische artritis waarbij DMARD therapie noodzakelijk is. Primaire uitkomstmaten: Het aantal patiënten dat bij 6 maanden behandeling inactieve ziekte bereikt heeft en bij 12 maanden TNF-blokkerende medicatie gebruikt. Onderzoeksopzet: Een multicentre, enkel geblindeerde, gerandomiseerde, treat-to-target, één jaar durende klinische studie bij kinderen (2-18 jaar) met recent gediagnosticeerde juveniele idiopathische artritis (JIA) en actieve ziekte. Interventie: Er worden twee behandelstrategieën met elkaar vergeleken, initieel monotherapie methotrexaat versus polytherapie met methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine. Omschrijving en inschatting van belasting en risico: Deze studie richt zich op de behandeling van JIA en kan daarom niet uitgevoerd worden bij volwassenen. Tijdens de studie zullen poliklinische consulten en bloedafnames verricht worden zoals bij reguliere medische zorg. De bijwerkingen van polytherapie zijn gelijk of licht verhoogd ten opzichte van methotrexaat monotherapie. Deelname aan deze studie kan leiden tot het eerder bereiken van inactieve ziekte waardoor geen verder dosisverhoging nodig is van methotrexaat, hetgeen gerelateerd is aan een toename van bijwerkingen. Tevens kan hierdoor het aantal patienten dat subcutane anti-TNF behandeling nodig heeft verlagen.

Kenmerken

Projectnummer:
836006001
Looptijd: 94%
Looptijd: 94 %
2015
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Brinkman
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum