Mobiele menu

China in het oosten

Projectomschrijving

Campagne maakt Chinezen bewust van hepatitis B en C

Vraagstuk

In de regio Arnhem zijn 2600 Chinezen woonachtig, in de regio Nijmegen zijn dit er 900. Onder deze bevolkingsgroep komen hepatitis B en C relatief vaak voor. Door dragerschap op te sporen en behandeling aan te bieden, is een verdere verspreiding van deze infectieziekten tegen te gaan. Zorgt een campagne gericht op de doelgroep voor bewustwording en bereidheid zich te laten testen?

Onderzoek

De campagne 'China in het oosten' richtte zich op het vergroten van kennis over hepatitis B en C en bewustwording bij volwassenen uit de Chinese gemeenschap in de regio’s van GGD Gelderland-Midden en GGD Regio Nijmegen.

Uitkomst

Tijdens zes screeningsacties in Arnhem en Nijmegen in de periode februari tot mei 2013 zijn 743 mensen getest op hepatitis B en C. Er zijn 28 dragers van hepatitis B gevonden en drie mensen testten positief op hepatitis C. Zij zijn verwezen naar ziekenhuizen. Mensen die die vatbaar bleken voor hepatitis B konden zich aanmelden voor een vaccinatiereeks tegen een speciaal tarief. De campagne leverde hierdoor een gezondheidswinst op voor de Chinese gemeenschap.

Producten

Titel: www.zegneetegenhepatitisb.nl
Link: http://www.zegneetegenhepatitisb.nl
Titel: Zeg nee tegen hepatitis b
Titel: Pre conference meeting November 13, 2013 EUPHA section on Infectious Disease Control and Centre for Communicable Disease Control, RIVM, The Netherlands
Auteur: IK Veldhuijzen1, R Wolter1, CG Dirksen2, MPH Berns2, C Schout3, A van Heerwaarden3, LH Klaufus4, WM van der Veldt4, MH Bosschart5, M Wouters5, R Koene6, C Rijssel6, MC Mostert7 1. Division of Infectious Disease Control, Municipal Public Health Service Rotterdam-Rijnmond, Rotterdam, The Netherlands 2. Section Infectious Disease Control and Hygiene, The Hague Public Health Department, The Hague, The Netherlands 3. Department of Infectious Disease, Public Health Service of Utrecht, Utrecht. 4.

Verslagen


Eindverslag

Het hoofddoel van de campagne 'China in het oosten' was om hepatitis B en C bij Chinese inwoners in de regio's Arnhem en Nijmegen op te sporen, behandeling aan te bieden en verdere verspreiding van deze infectieziekten zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook het vergroten van kennis over hepatitis B en C en bewustwording bij de doelgroep was een doel van deze campagne. Tijdens zes screeningsacties in Arnhem en Nijmegen in de periode februari tot mei 2013 zijn 743 mensen getest op hepatitis B en C.

Samenvatting van de aanvraag

De campagne ‘China in het oosten’ heeft als hoofddoel om Hepatitis B en C bij Chinese inwoners uit de regio’s Arnhem en Nijmegen op te sporen, behandeling aan te bieden en verdere verspreiding van deze infectieziekten zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze campagne is een doorstart van het project ‘A Hepatitis B and C education and programme for Chinese communities in the Netherlands’. Puntsgewijs zijn de doelen van deze campagne: In april 2013: • Zijn minimaal 600 en maximaal 800 Chinese inwoners in de regio Arnhem en Nijmegen gescreend op HBV en HCV; • Zijn alle dragers van HBV/HCV doorverwezen naar de unit infectieziekten van de betreffende GGD (voorlichten en uitvoeren van bron- en contactonderzoek) en naar een specialist; • Zijn gegevens beschikbaar over de kennis en attitude met betrekking tot HBV en HCV en de prevalentie van Hepatitis B en C in de Chinese gemeenschap; • Is de kennis over HBV en HCV onder de Chinese gemeenschap vergroot, zoals blijkt uit vragenlijsten voor en na de campagne. De primaire doelgroep van dit project is: volwassenen uit de Chinese gemeenschap in de regio’s van GGD Gelderland-Midden en GGD Regio Nijmegen. In de regio Arnhem zijn 2600 Chinezen woonachtig. In regio Nijmegen zijn dit 900 Chinezen. Ook mensen zonder verblijfsvergunning kunnen gescreend en zonodig behandeld worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200320019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.J. van Diemen
Verantwoordelijke organisatie:
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden