Mobiele menu

Chronische nierziekten: van periodiek meten naar actief monitoren

Projectomschrijving

Naar schatting krijgt 10% van de Nederlanders een chronische nierziekte, hetgeen overeenkomt met 1.7 miljoen nierpatiënten. Na de diagnose van een chronische nierziekte is behandeling er veelal op gericht om verdere progressie van de nierziekte te vertragen/voorkomen waarbij de patiënt periodiek (variërend van maandelijks tot jaarlijks) onder controle staat bij een specialist. Een nadeel van deze aanpak is de one-off meting die wordt uitgevoerd tijdens een periodieke contact-moment, op basis waarvan een behandelplan geïnitieerd en geoptimaliseerd kan worden.

Het IMDI-project heeft als doel om een proof-of-concept aan te tonen voor een lab-on-a-chip technologie die het mogelijk maakt om thuis de urine te monitoren op biomarkers die indicatief zijn voor de progressie van chronische nierziekte. De datapunten en trendgegevens die verzameld worden, maken een nieuwe vorm van ziekte-zelfmanagement mogelijk, zodat het behandelplan continu geoptimaliseerd kan worden voor een betere gezondheid.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Naar schatting heeft 10% van de Nederlanders een chronische nierschade, hetgeen overeenkomt met 1.7 miljoen mensen. Na diagnose van een chronische nierziekte is behandeling er veelal op gericht om verdere progressie van de nierziekte te vertragen en daar waar mogelijk te voorkomen. De huidige behandeling bestaat enerzijds uit het doorvoeren van leefstijlaanpassingen (bv. minder zout) en anderzijds uit het toepassen van medicatie, waarbij de patiënt periodiek (variërend van maandelijks tot jaarlijks afhankelijk van het ziektestadium) onder controle staat bij een nefroloog. Tijdens deze periodieke controles wordt de progressie van de nierziekte gemeten, waarbij de uitkomsten al dan niet leiden tot een aangepast behandelplan. Alhoewel deze aanpak in combinatie met vroege opsporing van patiënten met chronische nierziekten succesvol is, kleven er belangrijke nadelen aan deze aanpak. Allereerst wordt het behandelplan volledig bepaald door een one-off meting die uitgevoerd wordt tijdens het periodieke contact-moment. Daarnaast dient deze one-off meting ook als graadmeter voor de ziekteprogressie en de effectiviteit van de voorgeschreven behandeling. Een meer optimale aanpak van het in kaart brengen van nierziekteprogressie en het analyseren van de effectiviteit van de behandeling, zou gerealiseerd kunnen worden door de patiënt en zorgverlener gezamenlijk in staat te stellen om onafhankelijk van periodieke controles nierfunctie te laten monitoren. Het IMDI-projectvoorstel heeft als doel om een proof-of-concept aan te tonen voor een lab-on-a-chip technologie die het mogelijk maakt om thuis de urine te monitoren op biomarkers die indicatief zijn voor de progressie van chronische nierziekte. De datapunten en trendgegevens die hier uit voort komen maken een nieuwe vorm van zelfmanagement mogelijk. Daarnaast kan op basis van de verzamelde data kan het behandelplan continu geoptimaliseerd worden. De hypothese is dat dit leidt tot betere zorguitkomsten, verhoogde patiënttevredenheid, afname in de vraag naar dure zorg en daarmee betere zorg per geïnvesteerde Euro.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
104022006
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C. Boersma
Verantwoordelijke organisatie:
University Medical Center Groningen