Mobiele menu

Chronische nierziekten: van periodiek meten naar actief monitoren

Naar schatting krijgt 10% van de Nederlanders een chronische nierziekte, hetgeen overeenkomt met 1.7 miljoen nierpatiënten. Na de diagnose van een chronische nierziekte is behandeling er veelal op gericht om verdere progressie van de nierziekte te vertragen/voorkomen waarbij de patiënt periodiek (variërend van maandelijks tot jaarlijks) onder controle staat bij een specialist. Een nadeel van deze aanpak is de one-off meting die wordt uitgevoerd tijdens een periodieke contact-moment, op basis waarvan een behandelplan geïnitieerd en geoptimaliseerd kan worden.

Het IMDI-project heeft als doel om een proof-of-concept aan te tonen voor een lab-on-a-chip technologie die het mogelijk maakt om thuis de urine te monitoren op biomarkers die indicatief zijn voor de progressie van chronische nierziekte. De datapunten en trendgegevens die verzameld worden, maken een nieuwe vorm van ziekte-zelfmanagement mogelijk, zodat het behandelplan continu geoptimaliseerd kan worden voor een betere gezondheid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
104022006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C. Boersma
Verantwoordelijke organisatie:
University Medical Center Groningen