Mobiele menu

Ciao! Zichtbaar met een chronische aandoening in de klas

Projectomschrijving

In iedere reguliere klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. Een groot deel van deze leerlingen heeft aanpassingen nodig om het schoolprogramma te kunnen volgen. Toch blijken kinderen met chronische aandoeningen nauwelijks in beeld te zijn bij scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
 
De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat dit anders kan door een doe-het-samen gids te ontwikkelen. Deze gids geeft handvatten voor ouders, leerlingen en schoolpersoneel om met elkaar om de tafel te gaan en tot een op-maat-gemaakte oplossing te komen. Deze succesformule, zowel qua proces als product, willen we opschalen door middel van dit projectvoorstel.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In iedere reguliere klas zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische somatische aandoening of langdurige ziekte. Een groot deel van deze leerlingen heeft aanpassingen nodig om het schoolprogramma te kunnen volgen .. Dat ouders het moeilijk vinden om te achterhalen welke hulp er voor deze kinderen beschikbaar is blijkt onder andere uit de recente analyse door Onderwijs Consumenten Organisatie te Amsterdam (OCO) . Opvallend hierbij is dat van de ouders die vragen stelden over passend onderwijs, de grootste groep ging om leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening. De afgelopen jaren is er namelijk veel veranderd in de manier waarop zorg en ondersteuning op school georganiseerd wordt. Kinderen met chronische aandoeningen blijken nauwelijks in beeld te zijn bij scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat dit anders kan door een doe-het-samen gids te ontwikkelen. Deze gids geeft handvatten voor ouders, leerlingen en schoolpersoneel om met elkaar om de tafel te gaan, om door middel van een constructieve dialoog tot een op-maat-gemaakte oplossing te komen. Uit cijfers en feedback blijkt dat deze methode uiterst effectief is. 42% van alle leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs met diabetes hebben op eigen initiatief de gids aangevraagd. Deze succesformule, zowel qua proces als product, willen we opschalen door middel van dit projectvoorstel. Doelgroepen zijn ouders, scholen en leerlingen met chronische somatische aandoeningen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. De groep is afgebakend omdat we merken dat deze groep van chronisch somatische aandoeningen in al zijn verscheidenheid een aantal vergelijkbare thema’s heeft. Kern is dat een ondersteuningsvraag meer dan voor andere groepen beantwoord moet worden met een maatwerkoplossing met een set individuele afspraken tussen ouders-leerling-school. Daarnaast is het gericht op regulier onderwijs. De doelgroep zit grotendeels in het regulier onderwijs en er zal daar met name veel te winnen zijn aan de zichtbaarheid van de doelgroep in de klas. In dit implementatie project bundelen we de krachten en werken (groepen en organisaties van) ouders van kinderen met een chronische aandoening aan de verbetering van de positie van deze kinderen in het regulier onderwijs. Door gezamenlijk een doe-het-samen gids voor leerlingen met een chronische aandoening te ontwikkelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742001001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L. Braakman
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School