Mobiele menu

CLEAR-CAD Trial: Clinical outcomes and cost-effectiveness of a diagnostic and treatment strategy of upfront CTCA plus selective non-invasive functional imaging compared with standard care in patients with chest pain and suspected Coronary Artery Disease

Patiënten met pijn op de borst ondergaan doorgaans diagnostisch onderzoek om kransslagaderlijden te beoordelen. Dit kan uit verschillende onderzoeken bestaan, waaronder een inspanningsonderzoek, verschillende soorten scans, of een hartkatheterisatie. Echter beoordeeld een deel van deze onderzoeken de aanwezigheid van kransslagaderlijden niet optimaal, waardoor patiënten onderbehandeld worden en risico lopen op een hartinfarct. De zorgkosten voor dit onderzoek zijn erg hoog.

Onderzoek

In dit onderzoek, uitgevoerd in meer dan 30 Nederlandse ziekenhuizen, vergelijken we een nieuwe strategie met de gebruikelijke zorg. In deze nieuwe strategie wordt er primair een CT-scan van de kransslagaders gemaakt, waarna verder beleid volgt. Door loting worden ±6500 volwassenen met pijn op de borst toegewezen aan een van deze strategieën.

Verwachte uitkomsten

We evalueren of de CT-gedreven strategie leidt tot betere uitkomsten voor patiënten, en of het leidt tot een zorgkosten besparing.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: CLEAR-CAD kick-off dag
Auteur: Prof. JPS Henriques Dr. RN Planken Dr. P Damman Mark Hinderks Casper Coerkamp Victor Verpalen Eline Thijssen Debby Aarsman
Titel: Linked-in bijdrage CLEAR-CAD 100ste inclusie
Titel: CLEAR-CAD E-learning CTCA cases
Link: https://clearcad.nl/

Kenmerken

Projectnummer:
10330032010006
Looptijd: 40%
Looptijd: 40 %
2022
2027
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. J.P.S. Henriques MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC