Mobiele menu

Cliënt Vinder: voorkomen van vermissingen van cliënten met verward gedrag

Projectomschrijving

Het komt regelmatig voor dat een cliënt met verward gedrag niet zelfstandig kan terugkeren naar de ggz-instelling waar deze verblijft. Er is dan een verhoogd risico op ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van de cliënt.

Doel

Het project ‘Cliënt Vinder’ beoogde cliënten met verward gedrag tijdig te vinden met een cliënt smartwatch met GPS en ze vervolgens op passende wijze naar de instelling te vervoeren. Met meer bewegingsvrijheden en meer zorg en veiligheid op maat wordt de kwaliteit van bestaan voor cliënten vergroot.

Samenwerking

Het project werd door Stichting Bestaanskracht (opgericht door familie van een cliënt) samen met Parnassia, Cliëntenraad, Familieraad, de Technische Universiteit Delft, JLM Taxi, cliënten en hun naaste familie uitgevoerd bij Parnassia in Den Haag.

Resultaten

Met de Miles smartwatch met speciale sluiting kunnen cliënten veilig op pad. Het heeft GPS, een belfunctie en toont de route en locatie. Met Miles kan de cliënt bellen naar de afdeling of familie. Als het niet goed gaat, kan de paniekknop gebruikt worden. De afdeling krijgt dan een alarmmelding. De afdeling krijgt ook een alarm als de cliënt buiten een afgesproken gebied komt, niet op tijd terug is of als het horloge niet meer om de pols zit. De afdeling kan contact opnemen met de cliënt en zo nodig de cliënt met passend vervoer ophalen.

De privacy van de cliënt is gewaarborgd. Miles mag alleen worden gebruikt als de cliënt er mee instemt. Met Miles krijgen cliënten meer bewegingsvrijheden, zorg op afstand, veiligheid op maat en grip op herstel.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Producten

Titel: Miles Watch
Auteur: Stichting Bestaanskeacht
Link: https://watchmiles.nl/
Titel: Op reis met Miles
Auteur: Stichting Bestaanskracht
Titel: Miles. Je maatje voor onderweg
Auteur: Stichting Bestaanskracht
Titel: Miles. Je maatje voor onderweg
Auteur: Stichting Bestaanskracht

Verslagen


Eindverslag

Iedere GGZ-instelling waar cliënten langdurig verblijven, krijgt er vroeg of laat mee te maken: cliënten die onbegeleid op pad gaan en niet op het afgesproken tijdstip terugkeren. Stressvol voor hen - hun gezondheid en persoonlijke veiligheid kunnen op het spel staan - maar ook voor naasten en zorgverleners. Zo'n vermissing leidt immers tot veel bezorgdheid. Als een cliënt verward is, kan dat bovendien maatschappelijke onrust geven.

Zover hoeft het vanaf nu gelukkig niet meer te komen. Dankzij Miles, een unieke, innovatieve smartwatch en app. Dit 'slimme' zorghorloge maakt het mogelijk om GGZ-cliënten digitaal te begeleiden en ze zorg-op-afstand te bieden. Zo nodig helpt Miles ook om mensen die niet (op tijd) terugkeren te vinden, waarna ze desgewenst kunnen worden opgehaald met passend vervoer.

Dit doet Miles:
• Geeft de actuele tijd en de afgesproken terugkeertijd weer.
• Toont de route naar de woonlocatie en vooraf ingestelde locatie(s).
• Laat een cliënt zijn locatie zien, en of hij binnen het afgesproken bewegingsgebied blijft.
• Meldt een cliënt wanneer het tijd is om terug te gaan naar de woonlocatie.
• Biedt een cliënt de mogelijkheid om via Miles de zorgverlener en andere vooraf ingestelde nummers te bellen.
• Alarmeert de instelling wanneer een cliënt niet op tijd terug is of buiten het afgesproken gebied gaat. De zorgprofessional ziet dan waar de cliënt is en belt hem om de situatie op te lossen.
• Heeft een paniekknop, waarmee een cliënt snel zorg-op-afstand krijgt van een zorgprofessional.
• Heeft een alarm dat afgaat wanneer de smartwatch niet meer om de pols van een cliënt zit.

Hoe werkt het?

Stap 1
Als een cliënt ermee instemt en het binnen zijn behandelplan past, krijgt hij een Miles smartwatch met gepersonaliseerd bandje aangemeten. Dit is zo ontworpen, dat hij het niet makkelijk kan verliezen of zelf kan afdoen.

Stap 2
De zorgverlener en de cliënt spreken af waar de cliënt naar toegaat en op welk tijdstip hij bij de instelling terugkeert. Locatie(s), bewegingsgebied en tijd worden voor vertrek ingesteld op de smartwatch via de app van de zorgverlener.

Stap 3
De cliënt kan veilig op pad. Het navigatiesysteem in Miles wijst hem de weg naar de vastgestelde locatie(s). Verder krijgt hij een signaal als het tijd wordt om terug te keren, of als hij (bijna) buiten het afgesproken bewegingsgebied komt.

Stap 4
De cliënt keert terug naar de woonlocatie. Lukt dat niet zelfstandig, dan kan de instelling hem ophalen of daarvoor de GGZ Vervoersdienst inschakelen. Eenmaal terug levert de cliënt de smartwatch in bij de zorgverlener.

Voordelen

Cliënten
• Stap voor stap oefenen met meer onbegeleide (bewegings)vrijheid
• Gevoel van veiligheid door digitaal vangnet
• Herstel van sociale vaardigheden en maatschappelijk netwerk
• Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen

Naasten
• Vertrouwen en rust
• Betere kwaliteit van leven voor hun dierbare

Instelling / zorgverleners
• Meer mogelijkheden voor herstelgerichte zorg
• Het bieden van zorg-op-afstand en begeleiding-op-maat
• Samen met een cliënt stap voor stap werken aan meer vrijheid
• Voorkomen van vermiste cliënten
• Sneller opsporen van cliënten wanneer dat nodig is
• Simpel in gebruik

Privacy
De privacy van cliënten is te allen tijde gewaarborgd. Zo zijn zij via een anonieme code geregistreerd in het systeem. Als het alarm afgaat, kunnen alleen zorgverleners zien waar een cliënt zich bevindt. Nadat hij is teruggekeerd, worden de verzamelde locatiegegevens binnen 24 uur uit het systeem verwijderd. Vanzelfsprekend voldoet Miles aan alle wettelijke eisen omtrent privacy.

Uit gesprekken met cliënten is verder naar voren gekomen dat het hen een veiliger gevoel geeft als ze de smartwatch zelf niet gemakkelijk kunnen afdoen. De technische aanpassing hiervoor aan het bandje is dus mede op hun verzoek.

Ook belangrijk: Miles is alleen voor cliënten die er zelf gebruik van willen maken. Hun toestemming, en die van hun behandelaar, zijn dus altijd nodig. Ook kan een c

Samenvatting van de aanvraag

Inleiding Het project Cliënt Vinder beoogt cliënten met verward gedrag tijdig te vinden middels een cliënt smartwatch met GPS, en op passende wijze te vervoeren naar de GGZ instelling. Het project draagt bij aan meer kwaliteit van bestaan van cliënten door meer vrijheden en meer zorg en veiligheid op maat. Daarmee draagt het resultaat van dit project bij aan de volgende bouwstenen van het actieprogramma: bouwsteen 2 (preventie en levensstructuur), bouwsteen 3 (vroegtijdige signalering) en bouwsteen 7 (passend vervoer) in de regio Den Haag. Wat is de aanleiding? Het komt regelmatig voor dat het een cliënt met verward gedrag niet lukt om zelfstandig terug te keren op de afdeling waar deze verblijft. In deze situaties is er een verhoogd risico op ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van de cliënt. Parnassia kan niet de nodige zorg verlenen aan de cliënt en medewerkers van Parnassia moeten allerlei acties uitvoeren om de vermissing te melden. De naaste familie maakt zich ernstig zorgen en de politie voert handelingen uit om de cliënt op te sporen. In voorkomend geval komt de openbare orde in het gedrang. Daarnaast ontstaat er negatieve beeldvorming in de maatschappij over de zelfstandige bewegingsvrijheden die aan cliënten worden gegeven. Al deze gevolgen kunnen worden voorkomen wanneer de cliënt snel vindbaar is en kan worden teruggebracht naar de afdeling. Het project voorziet in een oplossing waarmee dat mogelijk is. Waar bestaat de geboden oplossing uit? De oplossing bestaat uit een cliënt smartwatch met GPS, afspraken met vervoersdiensten, juridische en ethische uitgangspunten, procesbeschrijving, instructie voor gebruik en onderhoud en voorlichting aan cliënten, hun naaste familie en hun wettelijke vertegenwoordigers. Met de cliënt smartwatch kan de actuele locatie van de cliënt worden achterhaald. Ook wordt een signaal geven, wanneer de cliënt zich begeeft buiten een afgesproken gebied. De afspraken met vervoersdiensten zorgen ervoor dat de cliënt kan worden opgehaald en terug gebracht naar de afdeling wanneer dat nodig is. Daarbij wordt naar de meest passende vervoersoplossing gezocht. Ook wordt voor cliënten met ernstig verward gedrag bekeken of de cliënt smartwatch kan worden uitgebreid met functies waarmee gesignaleerd wordt of er direct gevaar dreigt voor hun gezondheid. Wat zijn de voordelen? De GPS oplossing, vervoersoplossing en uitbreidingen op de GPS oplossing verbeteren de mogelijkheden van Parnassia om vroegtijdig te signaleren wanneer het niet goed gaat met een cliënt en kan hierdoor adequaat en preventief ingrijpen. Parnassia kan daardoor: cliënten, bij ongeoorloofde afwezigheid, op een passende manier vervoeren naar de instelling cliënten vaker zelfstandige bewegingsvrijheid geven cliënten die net in een te hoge risicogroep vallen om onbegeleid naar buiten te mogen gaan, de vrijheid geven om zich onbegeleid te begeven op het terrein van de instelling cliënten sneller verplaatsen van een gesloten afdeling naar een afdeling met een lager regime (besloten of open) cliënten minder vaak tot niet separeren in de Extra Beveiligde Kamer cliënten sneller verplaatsen van een acuut bed naar een passende afdeling Waar wordt deze oplossing ingevoerd? Deze oplossing wordt als pilot ingevoerd voor een aantal cliënten van Parnassia die verblijven in de afdelingen aan de Monsterseweg 89 en in de afdelingen aan de Nicolaas van Akenstraat 15. Afhankelijk van het resultaat van de pilot worden een advies gegeven over het breder invoeren van de GPS oplossing en vervoersoplossing. Ook wordt een advies gegeven over het ontwikkelen en realiseren van uitbreidingen op de GPS oplossing. Wie zijn bij het project betrokken? Het project wordt door de Stichting Bestaanskracht (hiervoor opgericht door familie van een cliënt), in nauwe samenwerking met Parnassia, cliënten van Parnassia, hun naaste familie en wettelijk vertegenwoordigers, de cliëntenraad en de familieraad opgezet en uitgevoerd. Het project start, afhankelijk van de financiering door ZonMw, op 1 februari 2019 en eindigt 24 maanden later. Tijdens het project wordt afgestemd met gerelateerde projecten binnen en buiten Parnassia.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638015017
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. ing. M.P.W. van der Weg MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Bestaanskracht

Contactgegevens

E-mail: mpw.vanderweg@stichtingbestaanskracht.nl
Telefoon: 06 31 74 74 06
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Den Haag (regio Haaglanden).