Mobiele menu

Clientenparticipatie in de thuiszorg

Projectomschrijving

Hoe zorgen we ervoor dat de stem van ouderen echt gehoord wordt?
Hoewel er al vele jaren cliëntenraden actief zijn in de ouderenzorg, dringen de ervaringen van ouderen nauwelijks door in de bestuurskamers. Cliëntenraden alleen zijn niet de oplossing, zo erkennen velen, maar hoe moet het dan wel?

Hoe zorgen we ervoor dat de stem van ouderen echt gehoord wordt en dat er daadwerkelijk iets met de ervaringen en wensen van ouderen wordt gedaan? In dit project werken de cliëntenraad en directie van Cordaan Thuiszorg en het Athena Instituut van de Vrije Universiteit samen aan een antwoord op deze vragen.

Aanpak
We hebben samen een plan gemaakt om de inspraak van ouderen in de thuiszorg te verbeteren en brengen dit momenteel in de praktijk. Tot slot wordt het plan geëvalueerd om te kijken in hoeverre het gelukt is om de stem van ouderen te versterken.

Verslagen


Eindverslag

Hoe zorgen we ervoor dat de stem van ouderen echt gehoord wordt?

Hoewel er al vele jaren cliëntenraden actief zijn in de ouderenzorg, dringen de ervaringen van ouderen nauwelijks door in de bestuurskamers. Cliëntenraden alleen zijn niet de oplossing, zo erkennen velen, maar hoe moet het dan wel?

Hoe zorgen we ervoor dat de stem van ouderen echt gehoord wordt en dat er daadwerkelijk iets met de ervaringen en wensen van ouderen wordt gedaan? In dit project werken de cliëntenraad en directie van Cordaan Thuiszorg en het Athena Instituut van de Vrije Universiteit samen aan een antwoord op deze vragen.

We hebben samen een plan gemaakt om de inspraak van ouderen in de thuiszorg te verbeteren en brengen dit momenteel in de praktijk. Tot slot wordt het plan geëvalueerd om te kijken in hoeverre het gelukt is om de stem van ouderen te versterken.

Samenvatting van de aanvraag

Er is nog weinig aandacht voor de stem van ouderen, het zijn vooral 40ers die besluiten nemen over de zorg en de huisvesting van ouderen. Ouderen bevinden zich veelal in een afhankelijke positie en kunnen geen vuist maken. Hoewel er al vele jaren cliëntenraden actief zijn in de ouderenzorg, dringen klachten nauwelijks door in de bestuurskamer. Clientenraden alleen zijn niet de oplossing, zo erkennen inmiddels velen, maar hoe moet het dan wel? In dit project willen wij - de cliëntenraad en directie van Cordaan samen met het Athena instituut - gezamenlijk onderzoek doen naar de succes en faalfactoren van ouderparticipatie in de thuiszorg. Doel van het project is om de randvoorwaarden voor cliëntenparticipatie in de thuiszorg in kaart brengen en te verbeteren. Daartoe maken we gebruik van een participatief actie onderzoek, waarin wetenschappers en clientenraad nauw samenwerken bij het in kaart bregen van de succes en faalfactoren van ouderenparticipatie. Nadat deze factoren in kaart zijn gebracht wordt gezamenlijk een keuze gemaakt voor een interventie die de participatie van ouderen kan bevorderen. Deze interventie wordt vervolgens geimplementeerd en geevalueerd. Het project eindigt met een werkconferentie, een wetenschappelijke en een lekenpublicatie zodat de opgedane kennis breed gedeeld kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
415030002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.W.M. Dedding
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam