Mobiele menu

Clinical DECIsion support system voor het carDiovasculaire risico managEment in de eerstelijnsgezondheidszorg: een Verantwoordelijk- en Aansprakelijkheidsperspectief (DECIDE-VerA)

Clinical Decision Support Systems (CDSS) is een tool die zorgverleners en patiënten kunnen helpen betere beslissingen te nemen. AI-gedreven CDSS (AI-CDSS) biedt de kans om de gezamenlijke besluitvorming en de autonomie van de patiënt te bevorderen. Echter roept het ontwerpen en implementeren van AI-CDSS belangrijke ethische en juridische vragen op, b.v. omdat fouten en onverwachte resultaten, zoals discriminatie, kunnen leiden tot negatieve gevolgen of een dodelijke afloop. Ons project onderzoekt een AI-CDSS voor risicomanagement van hart- en vaatziekte in de eerstelijnszorg. Door ethiek, design en recht te integreren, willen we de uitdagingen van dit AI-CDSS identificeren en analyseren en aanbevelingen doen om het systeem te verbeteren. Concreet richten wij ons op het verbeteren van de arts-patiëntrelatie door het faciliteren van het gezamenlijke besluitvormingsproces. Hiervoor hebben verschillende patiëntengroepen en huisartsen een centrale rol in dit onderzoek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
08540122120004
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Villalobos Quesada
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum