Mobiele menu

Club Fit Uithoorn

In Uithoorn heeft 7% van de 3-jarigen en al 15% van de 10/11-jarigen overgewicht of obesitas. Meer bewegen en een gezonde leefstijl bij kinderen van 4-12 jaar en hun ouders moet ervoor zorgen dat de overgewichtcijfers stabiliseren. In Uithoorn is nog geen passend beweegaanbod voor deze doelgroep. De AKU, Plux en Videt starten daarom met de gezonde leefstijl interventie, Club Fit, voor kinderen in samenwerking met zorg & welzijn. Het doel is dat de BMI van de deelnemers niet verder stijgt, de kinderen lid worden van een sportvereniging en het gezin kennis heeft over de gezonde leefstijl. Op lange termijn wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een gezond gewicht, zodat de deelnemers gezond opgroeien. Het multidisciplinair team van Clubfit bestaat uit een sportdocent, diëtiste/leefstijlcoach en een Ouder&Kind Coach. De fysiotherapeut biedt extra ondersteuning bij fysieke klachten, de GGD en basisscholen zorgen voor de doorverwijzing.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van de interventie is om de kinderen met overgewicht en hun ouders voorlichting te geven over gezond gedrag en handvatten te geven om hier ook daadwerkelijk naar te leven. Dit zodat het percentage overgewicht bij de kinderen van 4-12 jaar op langere termijn daalt. Tijdens de cursusperiode is het streven dat de BMI van de kinderen gelijk blijft en dat zij plezier beleven aan bewegen. Tijdens het exit- en evaluatiegesprek is het doel dat de BMI waarde van de deelnemers is gedaald en de kinderen lid geworden zijn van de sportvereniging. Het doel op lange termijn is dat de deelnemer op latere leeftijd geen overgewicht/obesitas ontwikkeld en een eerlijke kans heeft in de maatschappij om te participeren.
Deelnemers aan dit project hebben allemaal een grote stap in de goede richting op kunnen zetten voor wat betreft hun gezonde leefstijl. De deelnemers zijn stuk voor stuk gezonder gaan leven!

Een project dat moeite had met de opstart. In jaar 1 hebben we maar een traject kunnen draaien. In het tweede jaar 5 projecten. Uiteindelijk hebben we een mooi aantal kinderen in Uithoorn weten te bereiken.
De moeite zat hem in de werving, daar het lastig was om de groep aan te schrijven/spreken. Vanuit ouders zit er een grote blokkade voor wat betreft de schaamte omdat het over hun kinderen gaat.

Zoals ook in de resultaten beschreven hebben we voor de deelnemers aan dit project allemaal een mooi aanbod kunnen geven. Door de juiste mensen te hebben voor de deelnemers en hun ouders hebben we een goede relatie opgebouwd. Iedereen komt uit Uithoorn, en zo ziet men elkaar vaker dan alleen bij de activiteiten. Dit helpt enorm bij aan het succes.

Bijgaand het voortgangsverslag van ClubFit in UIthoorn

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006510
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Braakman
Verantwoordelijke organisatie:
AKU, Atletiek Klub Uithoorn