Mobiele menu

Club Fit Uithoorn

Projectomschrijving

In Uithoorn heeft 7% van de 3-jarigen en al 15% van de 10/11-jarigen overgewicht of obesitas. Meer bewegen en een gezonde leefstijl bij kinderen van 4-12 jaar en hun ouders moet ervoor zorgen dat de overgewichtcijfers stabiliseren. In Uithoorn is nog geen passend beweegaanbod voor deze doelgroep. De AKU, Plux en Videt starten daarom met de gezonde leefstijl interventie, Club Fit, voor kinderen in samenwerking met zorg & welzijn. Het doel is dat de BMI van de deelnemers niet verder stijgt, de kinderen lid worden van een sportvereniging en het gezin kennis heeft over de gezonde leefstijl. Op lange termijn wordt gestreefd naar het ontwikkelen van een gezond gewicht, zodat de deelnemers gezond opgroeien. Het multidisciplinair team van Clubfit bestaat uit een sportdocent, diëtiste/leefstijlcoach en een Ouder&Kind Coach. De fysiotherapeut biedt extra ondersteuning bij fysieke klachten, de GGD en basisscholen zorgen voor de doorverwijzing.

Verslagen


Eindverslag

Het doel van de interventie is om de kinderen met overgewicht en hun ouders voorlichting te geven over gezond gedrag en handvatten te geven om hier ook daadwerkelijk naar te leven. Dit zodat het percentage overgewicht bij de kinderen van 4-12 jaar op langere termijn daalt. Tijdens de cursusperiode is het streven dat de BMI van de kinderen gelijk blijft en dat zij plezier beleven aan bewegen. Tijdens het exit- en evaluatiegesprek is het doel dat de BMI waarde van de deelnemers is gedaald en de kinderen lid geworden zijn van de sportvereniging. Het doel op lange termijn is dat de deelnemer op latere leeftijd geen overgewicht/obesitas ontwikkeld en een eerlijke kans heeft in de maatschappij om te participeren.
Deelnemers aan dit project hebben allemaal een grote stap in de goede richting op kunnen zetten voor wat betreft hun gezonde leefstijl. De deelnemers zijn stuk voor stuk gezonder gaan leven!

Een project dat moeite had met de opstart. In jaar 1 hebben we maar een traject kunnen draaien. In het tweede jaar 5 projecten. Uiteindelijk hebben we een mooi aantal kinderen in Uithoorn weten te bereiken.
De moeite zat hem in de werving, daar het lastig was om de groep aan te schrijven/spreken. Vanuit ouders zit er een grote blokkade voor wat betreft de schaamte omdat het over hun kinderen gaat.

Zoals ook in de resultaten beschreven hebben we voor de deelnemers aan dit project allemaal een mooi aanbod kunnen geven. Door de juiste mensen te hebben voor de deelnemers en hun ouders hebben we een goede relatie opgebouwd. Iedereen komt uit Uithoorn, en zo ziet men elkaar vaker dan alleen bij de activiteiten. Dit helpt enorm bij aan het succes.

Bijgaand het voortgangsverslag van ClubFit in UIthoorn

Samenvatting van de aanvraag

In Uithoorn wonen ruim 6800 kinderen en jongeren tot 20 jaar (CBS, 2015). Het percentage overgewicht bij jongeren van 2 tot 20 jaar schommelt, maar er is onmiskenbaar een stijgende trend (TNO, 2012). Deze trend laat zich ook zien in Uithoorn, waar 7% van de 3-jarigen en al 15% van de 10/11-jarigen te maken heeft met overgewicht of obesitas (GGD Amsterdam, september 2014). Daarnaast kampt Uithoorn, met name in de wijk Europarei, met een lage SES wat er voor zorgt dat de problematiek toeneemt in de gemeente. Meer bewegen en een gezondere leefstijl bij kinderen van 4-12 jaar en hun ouders/gezin zouden er toe moeten leiden dat deze overgewichtcijfers stabiliseren en zelfs gaan dalen. Het probleem is echter dat Uithoorn hier geen aanbod voor heeft! Als zeer betrokken partner van Jongeren Op Gezond Gewicht in Uithoorn zet de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) zich al twee jaar in voor de vitaliteit van de inwoners. Het opzetten van een beweegtraject voor kinderen met overgewicht, genaamd Club Fit Uithoorn, sluit goed aan bij deze visie van de vereniging. Dit zal gebeuren in samenwerking met verschillende (maatschappelijke) organisaties in Uithoorn. Club Fit Uithoorn is een interventie gericht op het kennismaken met en plezier krijgen in bewegen en het aanleren van gezond gedrag om zo het overgewicht bij kinderen terug te kunnen dringen. De gezonde leefstijl en de handvatten om hier ook daadwerkelijk naar te leven worden gecreëerd door het realiseren van een beweegprogramma voor kinderen en een viertal ouderbijeenkomsten over voeding en opvoeding. Het doel is om binnen twee jaar 6 groepen van +/- 12 kinderen en het gezin van start te laten gaan met Club Fit Uithoorn. Met name de verantwoordelijkheid die de ouders hebben tijdens dit traject is essentieel. Er wordt samengewerkt in een multidisciplinair projectteam bestaande uit een sportdocent, diëtiste/leefstijlcoach en een Ouder&Kind coach, gecombineerd met de GGD Amsterdam, Kinderfysiotherapie Uithoorn, Plux Uithoorn, het MBO College Amstelland en verschillende basisscholen & sportverenigingen in Uithoorn. Na het beweegprogramma van 12 weken o.l.v. de sportcoach, zullen de kinderen bij 4 verschillende sportverenigingen naar keuze kennismaken en meetrainen. Na deze 4 weken wordt 1 sport gekozen waar nog eens 4 weken meegetraind kan worden om vervolgens lid te worden van de vereniging. Het doel aan het eind van de interventie is dat de BMI waarde van de deelnemers is afgenomen, de kinderen lid zijn van een sportvereniging en het gezin in zijn geheel weet wat een gezonde leefstijl inhoudt en hier ook naar leeft. Op de langere termijn wordt er gestreefd naar het niet ontwikkelen van overgewicht op latere leeftijd, zodat de deelnemers opgroeien met eerlijke kansen. Door een nauwe samenwerking met verschillende professionals, zoals de GGD Amsterdam, de stichting Samenwerking Eerstelijns Zorg Uithoorn (SEZU), Sportservice, sportverenigingen, intern begeleiders, (vak)leerkrachten en Ouder&Kind coaches op scholen, zal de doorstroom naar en het uitvoeren van het programma Club Fit Uithoorn doorgang vinden. Hierdoor zal er een nieuw, nu nog ontbrekend, beweegaanbod voor kinderen met overgewicht in Uithoorn gerealiseerd en gecontinueerd gaan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006510
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Braakman
Verantwoordelijke organisatie:
AKU, Atletiek Klub Uithoorn